ČSN (normy i změny) z července 1960

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4602 (014602) - červenec 1960

Názvosloví ozubených soukolí

770 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 0992 (250992) - červenec 1960

Registrační přístroje. Registrační pásky pro bubnovou registraci. Hlavní rozměry

65 Kč

ČSN 25 4101-4 (254101) - červenec 1960

Závitová měřidla. Mezní měřidla na závity

125 Kč

ČSN 25 4103-4 (254103) - červenec 1960

Závitová měřidla. Profil závitu kalibrů. Závit oblý

65 Kč

ČSN 25 4105-4 (254105) - červenec 1960

Závitová měřidla. Dílenské závitové kalibry. Mezní úchylky

125 Kč

ČSN 25 4355 (254355) - červenec 1960

Závitová měřidla. Mezní závitové válečkové kalibry oboustranné. Edisonův závit

65 Kč

ČSN 25 4356 (254356) - červenec 1960

Závitová měřidla. Měřicí části pro dobrou stranu závitových válečkových kalibrů. Edisonův závit

65 Kč

ČSN 25 4357 (254357) - červenec 1960

Závitová měřidla. Měřicí části pro zmetkovou stranu závitových válečkových kalibrů. Edisonův závit

65 Kč

ČSN 25 4360 (254360) - červenec 1960

Závitová měřidla. Mezní závitové kroužky - dobrá strana. Edisonův závit

32 Kč

ČSN 25 4361 (254361) - červenec 1960

Závitová měřidla. Porovnávací kalibry pro závitové kroužky s dobrou stranou. Edisonův závit

65 Kč

ČSN 25 4362 (254362) - červenec 1960

Závitová měřidla. Měřicí části porovnávacích kalibrů pro závitové kroužky s dobrou stranou. Edisonův závit

65 Kč