ČSN (normy i změny) z dubna 1960

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4940 (014940) - duben 1960

Drážkové hřídele a náboje. Porovnání únosností a volba průřezu

65 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 6708 (136708) - duben 1960

Šroubení cisteren a nádrží pro kapalná paliva a oleje

Norma byla zrušena k 1. únoru 2001.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 6519 (386519) - duben 1960

Plynové spotřebiče. Plynové hadice

Norma byla zrušena k 1. září 1997.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

84 Zdravotnictví

ČSN 84 6105 (846105) - duben 1960

Nábytek pro nemocnice a jiná zdravotnická zařízení. Kovové lůžko pro novorozence

Norma byla zrušena k 1. květnu 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 84 6110 (846110) - duben 1960

Nábytek pro nemocnice a jiná zdravotnická zařízení. Kovové lůžko pro děti od 2 měsíců do 2 let

Norma byla zrušena k 1. květnu 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 84 6115 (846115) - duben 1960

Nábytek pro nemocnice a jiná zdravotnická zařízení. Kovové lůžko pro děti od 2 do 4 let

Norma byla zrušena k 1. říjnu 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 84 6120 (846120) - duben 1960

Nábytek pro nemocnice a jiná zdravotnická zařízení. Kovové lůžko pro děti od 4 do 10 let

Norma byla zrušena k 1. říjnu 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.