ČSN (normy i změny) z dubna 1960

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4940 (014940) - duben 1960

Drážkové hřídele a náboje. Porovnání únosností a volba průřezu

65 Kč