ČSN (normy i změny) z ledna 1960

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 7045 (017045) - leden 1960

Úprava konců trubek pro spojení s leteckými spojovacími hadicemi

Norma byla zrušena k 1. únoru 2001.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

02 Strojní součásti

ČSN 02 9307 (029307) - leden 1960

Strojírenská šroubení pájená. Těsnicí kroužky strojírenských šroubení s plochým těsněním

Norma byla zrušena k 1. červnu 2005.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

22 Nástroje

ČSN 22 0001 (220001) - leden 1960

Rozdělení a číslování nářadí třídy 22: Nástroje I. část: Rozdělení podskupin: 2221 - 2227, 2229, 2251 - 2259, 2261, 2271, 2275 a 2281 Schválena 2.60, II. část: Rozdělení podskupin: 2204, 2207, 2208, 2211 - 2214, 2216 - 2219, 2233 - 2235, 2237, 2291, 2292, 2294, 2296 Schválena 2.61

65 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 2133 (242133) - leden 1960

Upínací nářadí. Podávací kleštinová pouzdra pro vnější podávání. Polotovary

32 Kč

ČSN 24 2143 (242143) - leden 1960

Upínací nářadí. Upínací kleštinová pouzdra stlačovaná. Polotovary

32 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 1100 (251100) - leden 1960

Délková měřítka. Přehled

65 Kč

ČSN 25 1101 (251101) - leden 1960

Priame oceľové dĺžkové meradlá. Všeobecné ustanovenia

125 Kč

ČSN 25 1110 (251110) - leden 1960

Oceľové ploché dĺžkové meradlá s presahmi

32 Kč

ČSN 25 1112 (251112) - leden 1960

Oceľové ploché dĺžkové meradlá s delením na zošikmenej hrane

32 Kč

ČSN 25 1113 (251113) - leden 1960

Oceľové ploché dĺžkové meradlá

32 Kč

ČSN 25 1124 (251124) - leden 1960

Oceľové ohybné dĺžkové meradlá

32 Kč

ČSN 25 1125 (251125) - leden 1960

Oceľové tenké dĺžkové meradlá

32 Kč

ČSN 25 1126 (251126) - leden 1960

Oceľové ohybné dĺžkové meradlá modelárske

32 Kč

ČSN 25 1127 (251127) - leden 1960

Oceľové ploché dĺžkové meradlá k stojančekom

32 Kč

ČSN 25 1128 (251128) - leden 1960

Oceľové ploché dĺžkové meradlá k stojančekom s jemným nastavovaním

32 Kč

ČSN 25 1151 (251151) - leden 1960

Meracie pásma vo vidlici

32 Kč

ČSN 25 1157 (251157) - leden 1960

Oceľové pásma s delením centimetrovým

32 Kč

ČSN 25 1158 (251158) - leden 1960

Oceľové pásma s delením decimetrovým

32 Kč

ČSN 25 1159 (251159) - leden 1960

Tkaninové pásma s delením centimetrovým

32 Kč

ČSN 25 3114 (253114) - leden 1960

Rukojeti oboustranné s pouzdry

32 Kč

ČSN 25 3240 (253240) - leden 1960

Mezní měřidla. Mezní kroužky. Dobrá strana

65 Kč

ČSN 25 3241 (253241) - leden 1960

Mezní měřidla. Mezní kroužky. Zmetková strana

65 Kč

ČSN 25 3280 (253280) - leden 1960

Mezní měřidla. Porovnávací kalibry válečkové pro průměry 1 až 18 mm

125 Kč

ČSN 25 3284 (253284) - leden 1960

Mezní měřidla. Porovnávací kalibry kotoučové pro průměry 18 až 80 mm

65 Kč

ČSN 25 3285 (253285) - leden 1960

Mezní měřidla. Porovnávací kalibry ploché pro průměry 80 až 315 mm

65 Kč

ČSN 25 3286 (253286) - leden 1960

Mezní měřidla. Rukojeti pro porovnávací kalibry kotoučové

32 Kč

ČSN 25 3287 (253287) - leden 1960

Mezní měřidla. Šrouby k rukojetím porovnávacích kalibrů kotoučových

32 Kč

ČSN 25 3816 (253816) - leden 1960

Poloměrové šablony lístkové, rozsah 1 až 25 mm

125 Kč

ČSN 25 4365 (254365) - leden 1960

Závitová měřidla. Mezní závitové kroužky - zmetková strana. Edisonův závit

32 Kč

ČSN 25 4620 (254620) - leden 1960

Závitová měřidla. Závitové šablony pro metrický závit

125 Kč

ČSN 25 4621 (254621) - leden 1960

Závitová měřidla. Závitové šablony pro Whitworthův a trubkový závit

125 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN 37 0200 (370200) - leden 1960

Úložný materiál pro vnitřní rozvod nn. Kovové příchytky a drobný upevňovací materiál

Norma byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 0230 (370230) - leden 1960

Úložný materiál pro vnitřní rozvod nn. Izolační příchytky

Norma byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 0560 (370560) - leden 1960

Odlehčovací spony a příchytky

Norma byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 0610 (370610) - leden 1960

Mechanické spojování vodičů. Zkoušky k ověřování tlakových mechanických spojů hliníkových vodičů

Norma byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 0611 (370611) - leden 1960

Mechanické spojování vodičů. Ověřování tlakových mechanických spojů hliníkových vodičů pro obvyklé provozní poměry

Norma byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 0612 (370612) - leden 1960

Mechanické spojování vodičů. Ověřování tlakových mechanických spojů hliníkových vodičů pro náročné provozní poměry

Norma byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 1348 (371348) - leden 1960

Kabelová oka s bočním lůžkem

Norma byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 1350 (371350) - leden 1960

Kabelová oka korunová

Norma byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 37 1355 (371355) - leden 1960

Kabelová oka vrubovací

Norma byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 5521 (385521) - leden 1960

Stanovení spalného tepla a výhřevnosti topných plynů

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2006.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 7068 (657068) - leden 1960

Asfalty. Obsah asfalténov

Norma byla zrušena k 1. květnu 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 67 3084 (673084) - leden 1960

Nátěrové hmoty. Zkušební metody. Stanovení pórovitosti nátěrů

Norma byla zrušena k 1. březnu 2003.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 2050 (722050) - leden 1960

Škváry pro škvárový beton

Norma byla zrušena k 1. září 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 6639 (736639) - leden 1960

Zdroje požární vody

Norma byla zrušena k 1. květnu 2004 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

84 Zdravotnictví

ČSN 84 6360 (846360) - leden 1960

Nábytek pro nemocnice a jiná zdravotnická zařízení. Vzpřimovací hrazda

Norma byla zrušena k 1. květnu 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.