ČSN (normy i změny) ze září 1959

zobrazit normy po skupinách

22 Nástroje

ČSN 22 2291 (222291) - září 1959

Frézy. Válcové frézy s kulovým čelem s válcovou stopkou, pro kopírovací frézky

32 Kč

ČSN 22 3300 (223300) - září 1959

Nástroje na závity. Závitové nože a frézy. Přehled

Norma byla zrušena k 1. srpnu 1999.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 22 3301 (223301) - září 1959

Nástroje na závity. Závitové kotoučové nože. Základní ustanovení

Norma byla zrušena k 1. srpnu 1999.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

23 Nářadí

ČSN 23 0327 (230327) - září 1959

Boční štípací kleště

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2001.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

24 Upínací nářadí

ČSN 24 4202 (244202) - září 1959

Upínací nářadí. Rychloupínací vrtací přístroje a zařízení

65 Kč

ČSN 24 4215 (244215) - září 1959

Upínací nářadí. Vrtací desky k rychloupínacím vrtacím přístrojům

32 Kč

ČSN 24 4216 (244216) - září 1959

Upínací nářadí. Podložky k vrtání válcových obrobků

65 Kč

ČSN 24 4217 (244217) - září 1959

Upínací nářadí. Podložky k vrtání obrobků s kulovými konci

65 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 3846 (253846) - září 1959

Měrky na nastavení kotoučových závitových nožů

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 25 3876 (253876) - září 1959

Měřidla na radiální závitové čelisti

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN 35 3650 (353650) - září 1959

Elektromagnetické stroje netočivé. Břemenové elektromagnety

Norma byla zrušena k 1. září 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

53 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN 53 3139 (533139) - září 1959

Řezačky na maso. Závěrné matice

Norma byla zrušena k 1. prosinci 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 6840 (566840) - září 1959

Sušené pivovarské kvasnice odhořčené. Norma jakosti

Norma byla zrušena k 1. srpnu 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 6326 (656326) - září 1959

Mazací tuky. Zkouška na zamžení skla

Norma byla zrušena k 1. srpnu 1997.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 66 2113 (662113) - září 1959

Uhlovodíky. Cyklohexan

Norma byla zrušena k 1. září 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 66 8902 (668902) - září 1959

Brzdová kapalina červená č. 1 (Syntol)

Norma byla zrušena k 1. listopadu 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 67 1476 (671476) - září 1959

Anorganické pigmenty. Suřík (minium)

Norma byla zrušena k 1. srpnu 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 67 3092 (673092) - září 1959

Nátěrové hmoty. Zkouška nasáklivosti nátěrových filmů

Norma byla zrušena k 1. lednu 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 67 3601 (673601) - září 1959

Nátěrové hmoty. Tmel olejový lakový O 5001

Norma byla zrušena k 1. srpnu 1996.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 8610 (808610) - září 1959

Sisálová lana okrouhlá a čtyřhranná

Norma byla zrušena k 1. březnu 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0141 (910141) - září 1959

Školní nábytek. Stůl pro učitele. Základní rozměry a konstrukce

Norma byla zrušena k 1. červnu 1998.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.