ČSN (normy i změny) z dubna 1959

zobrazit normy po skupinách

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 4101-2 (254101) - duben 1959

Závitová měřidla. Mezní měřidla na závity

190 Kč

ČSN 25 4101-3 (254101) - duben 1959

Závitová měřidla. Mezní měřidla na závity

125 Kč

ČSN 25 4105-2 (254105) - duben 1959

Závitová měřidla. Dílenské závitové kalibry. Mezní úchylky

350 Kč