ČSN (normy i změny) z ledna 1959

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4675/změna Zd (014675) - leden 1959

Ozubená kola. Měření ozubených kol čelních s přímými zuby. Rozměr přes zuby

32 Kč

ČSN 01 4676/změna Zc (014676) - leden 1959

Ozubená kola. Měření ozubených kol čelních se šikmými zuby. Rozměr přes zuby

32 Kč

ČSN 01 4678/změna Za (014678) - leden 1959

Ozubená kola. Měření zubů v konstantní tloušťce a výšce

32 Kč

ČSN 01 6923 (016923) - leden 1959

Mechanizace administrativních prací a technických výpočtů. Účtovací a fakturovací stroje. Názvosloví

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

02 Strojní součásti

ČSN 02 1609 (021609) - leden 1959

Hrubé šestihranné matice s oblým závitem

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN 19 8830 (198830) - leden 1959

Diaprojektory. Diapozitivy. Rozměry

Norma byla zrušena k 1. únoru 2003.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 1150 (251150) - leden 1959

Meracie pásma v puzdre oceľové

32 Kč

ČSN 25 1152 (251152) - leden 1959

Meracie pásma na kruhu

32 Kč

ČSN 25 1155 (251155) - leden 1959

Meracie pásma v puzdre tkaninové

32 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN 30 4407 (304407) - leden 1959

Pojistky pro motorová vozidla

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 30 4470 (304470) - leden 1959

Pojistky pro motorová vozidla. Keramické vložky válcové dlouhé

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 30 4471 (304471) - leden 1959

Pojistky pro motorová vozidla. Vložky keramické válcové krátké

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 30 4472 (304472) - leden 1959

Pojistky pro motorová vozidla. Vložky páskové

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 30 5012 (305012) - leden 1959

Automobilové přístroje. Koncovky ohebného pohonu. Rozměry

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN 37 0606 (370606) - leden 1959

Mechanické spojování vodičů. Mechanické spojování hliníkových vodičů v elektrických zařízeních

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 2.65, Z2 10.92t

Norma byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN 42 0557 (420557) - leden 1959

Chemický rozbor feroslitin. Rozbor feromangansilicia

Norma byla zrušena k 1. září 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

48 Lesnictví

ČSN 48 0007 (480007) - leden 1959

Tabulky objemu kulatiny podle středové tloušťky

945 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN 50 0386 (500386) - leden 1959

Zkoušení papíru. Zjišťování korosivních vlivů papíru na stříbro a nikl

Norma byla zrušena k 1. září 2003.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN 63 3881 (633881) - leden 1959

Pryžové průchodky. Rozměry

Norma byla zrušena k 1. lednu 2001.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 6847 (656847) - leden 1959

Minerální oleje. Kondenzátorové oleje

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 2518 (722518) - leden 1959

Kamenné měřické značky, staničníky, hraničníky, směrové a zábradelní kameny

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2014 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 3129 (723129) - leden 1959

Betonové a železobetonové trouby. Podmínky pro užití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 8.60, Zb 1.64, Zc 4.84, Z4 8.04t

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2004 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.