ČSN (normy i změny) z července 1957

zobrazit normy po skupinách

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 0051 (250051) - červenec 1957

Normální teplota pro srovnávání měřených hodnot závislých na teplotě

32 Kč