ČSN (normy i změny) z prosince 1955

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4780 (014780) - prosinec 1955

Ozubená kola. Směrnice pro výpočet šnekových soukolí

340 Kč

ČSN 01 4930 (014930) - prosinec 1955

Rýhování a vroubkování. Rýhování přímé

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

97 Kč

ČSN 01 4931 (014931) - prosinec 1955

Rýhování a vroubkování. Vroubkování pravoúhlé

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

97 Kč

ČSN 01 4932 (014932) - prosinec 1955

Rýhování a vroubkování. Vroubkování kosoúhlé

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

97 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN 30 0521 (300521) - prosinec 1955

Statická kontrola silničních vozidel. Kontrola základních rozměrů

125 Kč