ČSN (normy i změny) z června 1955

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4909 (014909) - červen 1955

Poloměry vnitřních zaoblení odlitků ze šedé litiny

65 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 1683 (021683) - červen 1955

Matice pro napínače (krátká provedení)

65 Kč