ČSN (normy i změny) z května 1955

zobrazit normy po skupinách

22 Nástroje

ČSN 22 1320 (221320) - květen 1955

Nástroje SK. Vrtáky s válcovou stopkou a s břitovou destičkou ze slinutého karbidu

32 Kč

ČSN 22 1330 (221330) - květen 1955

Nástroje SK. Vrtáky s kuželovou stopkou a s břitovou destičkou ze slinutého karbidu

32 Kč

ČSN 22 1371 (221371) - květen 1955

Nástroje SK. Strojní výstružníky s kuželovou stopkou a s břitovými destičkami ze slinutého karbidu

32 Kč