ČSN (normy i změny) z prosince 1954

zobrazit normy po skupinách

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 4110 (254110) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Mezní závitové válečkové kalibry oboustranné prům. 1 až 30 mm. Závit metrický

125 Kč

ČSN 25 4111 (254111) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Závitové válečkové kalibry s dobrou stranou prům. přes 30 až 100 mm. Závit metrický

125 Kč

ČSN 25 4112 (254112) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Měřicí části pro dobrou stranu závitových válečkových kalibrů. Závit metrický

125 Kč

ČSN 25 4113 (254113) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Závitové válečkové kalibry se zmetkovou stranou prům. přes 30 až 100 mm. Závit metrický

125 Kč

ČSN 25 4114 (254114) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Měřicí části pro zmetkovou stranu závitových válečkových kalibrů. Závit metrický

190 Kč

ČSN 25 4120 (254120) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Mezní závitové kroužky - dobrá strana prům. 1 až 100 mm. Závit metrický

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.56t, Zb 5.64

190 Kč

ČSN 25 4121 (254121) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Porovnávací kalibry pro nové závitové kroužky s dobrou stranou. Závit metrický

125 Kč

ČSN 25 4122 (254122) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Měřicí části porovnávacích kalibrů pro nové závitové kroužky s dobrou stranou. Závit metrický

125 Kč

ČSN 25 4123 (254123) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Porovnávací kalibry opotřebení pro závitové kroužky s dobrou stranou. Závit metrický

125 Kč

ČSN 25 4124 (254124) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Měřicí části porovnávacích kalibrů opotřebení pro závitové kroužky s dobrou stranou. Závit metrický

125 Kč

ČSN 25 4125 (254125) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Mezní závitové kroužky - zmetková strana prům. 1 až 100 mm. Závit metrický

125 Kč

ČSN 25 4126 (254126) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Porovnávací kalibry pro závitové kroužky se zmetkovou stranou. Závit metrický

125 Kč

ČSN 25 4127 (254127) - prosinec 1954

Závitová měřidla. Měřicí části porovnávacích kalibrů pro závitové kroužky se zmetkovou stranou. Závit metrický

125 Kč