ČSN (normy i změny) z října 1954

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 1731 (021731) - říjen 1954

Vyduté podložky

32 Kč

ČSN 02 1744 (021744) - říjen 1954

Ozubené podložky

32 Kč

ČSN 02 1745 (021745) - říjen 1954

Vějířovité podložky s vnějším ozubením

32 Kč

ČSN 02 1746 (021746) - říjen 1954

Vějířovité podložky s vnitřním ozubením

32 Kč

ČSN 02 1751 (021751) - říjen 1954

Pojistné podložky s jazýčkem

65 Kč