ČSN (normy i změny) z října 1953

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4656 (014656) - říjen 1953

Ozubená kola. Moduly čelních soukolí s nejvýhodnější korekcí. Úhel záběru nástroje alfa = 15°

32 Kč