ČSN (normy i změny) z července 1953

zobrazit normy po skupinách

22 Nástroje

ČSN 22 0000 (220000) - červenec 1953

Rozdělení a označování nářadí. Všeobecné údaje

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0278 (420278) - červenec 1953

Výkovky z ocelí nástrojových. Přídavky na obrábění a mezní úchylky

65 Kč