ČSN (normy i změny) z března 1953

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 1065 (021065) - březen 1953

Šrouby a matice. Lícování závitu

32 Kč

ČSN 02 1173 (021173) - březen 1953

Závrtné šrouby do matic pro obrobené upínací drážky T

32 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 2511 (652511) - březen 1953

Dvojchroman draselný technický

Norma byla zrušena k 1. únoru 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 65 3115 (653115) - březen 1953

Dvojchroman sodný technický

Norma byla zrušena k 1. únoru 2000.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.