ČSN (normy i změny) z května 1952

zobrazit normy po skupinách

30 Silniční vozidla

ČSN 30 1036 (301036) - květen 1952

Pera těsná a volná. Drážky a přiřadění ke hřídelům

65 Kč

ČSN 30 1037 (301037) - květen 1952

Pera Woodruffova. Drážky a přiřadění ke hřídelům

65 Kč

ČSN 30 1382 (301382) - květen 1952

Pera těsná nezaoblená

65 Kč

ČSN 30 1385 (301385) - květen 1952

Pera Woodruffova

32 Kč