ČSN (normy i změny) z února 1950

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 1029 (021029) - únor 1950

Neobrobené drážky T pro šrouby s hlavou T

32 Kč