ICS 97.220.10 - Sportoviště

ČSN EN ISO 17201-1 (011690) - srpen 2019 aktuální vydání

Akustika - Hluk střelnic - Část 1: Určení hluku výstřelu u ústí hlavně pomocí měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 17201-2 (011690) - prosinec 2006

Akustika - Hluk střelnic - Část 2: Odhad hluku u ústí a hluku projektilu výpočtem

350 Kč

ČSN EN ISO 17201-3 (011690) - září 2019 aktuální vydání

Akustika - Hluk střelnic - Část 3: Výpočet šíření zvuku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 17201-4 (011690) - srpen 2006

Akustika - Hluk střelnic - Část 4: Predikce hluku projektilu

340 Kč

ČSN EN ISO 17201-5 (011690) - září 2010

Akustika - Hluk střelnic - Část 5: Management hluku

350 Kč

ČSN EN 16230-2 (300204) - květen 2017

Motokáry pro volný čas - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení pro motokáry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

TNI 33 2000-7-701 (332000) - listopad 2008

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou - Komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

350 Kč

ČSN 33 3570 ed. 2 (333570) - květen 2013 aktuální vydání

Elektrická zařízení osobních lanových drah a lyžařských vleků

340 Kč

ČSN EN 12193 (360454) - březen 2019 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN CEN/TR 13200-2 (735905) - říjen 2006

Zařízení pro diváky - Část 2: Kritéria pro navrhování provozních prostor - Parametry a národní situace

230 Kč

ČSN EN 13200-1 (735905) - září 2019 aktuální vydání

Zařízení pro diváky - Část 1: Obecné charakteristiky prostorů pro diváky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13200-3 (735905) - duben 2019 aktuální vydání

Zařízení pro diváky - Část 3: Oddělovací prvky - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13200-4 (735905) - duben 2007

Zařízení pro diváky - Část 4: Sedadla - Charakteristiky výrobku

340 Kč

ČSN EN 13200-5 (735905) - duben 2007

Zařízení pro diváky - Část 5: Teleskopické tribuny

230 Kč

ČSN EN 13200-6 (735905) - červen 2013 aktuální vydání

Zařízení pro diváky - Část 6: Demontovatelné (dočasné) tribuny

230 Kč

ČSN EN 13200-7 (735905) - červen 2014

Zařízení pro diváky - Část 7: Prvky vchodů a východů, komunikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 13200-8 (735905) - listopad 2017

Zařízení pro diváky - Část 8: Management bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1516 (735920) - srpen 2001 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti stlačení

125 Kč

ČSN EN 1517 (735921) - listopad 2020 nové vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti rázu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15122 (735922) - březen 2006

Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti syntentických sportovních povrchů proti opakovaným nárazům

190 Kč

ČSN EN 1569 (735923) - listopad 2020 nové vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování při valivém zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13745 (735924) - květen 2005 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení světelné odrazivosti

190 Kč

ČSN EN 14809 (735925) - srpen 2006

Povrchy pro sportoviště - Stanovení vertikální deformace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.08t

145 Kč

ČSN EN 14904 (735926) - listopad 2006

Povrchy pro sportoviště - Halové povrchy pro víceúčelové použití - Specifikace

340 Kč

ČSN EN 12231 (735930) - prosinec 2003

Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda - Stanovení pokryvnosti přírodního trávníku

190 Kč

ČSN EN 12232 (735932) - září 2003

Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky zplstnatělé vrstvy přírodního trávníku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 12233 (735933) - září 2003

Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky porostu přírodního trávníku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 14952 (735940) - srpen 2006

Povrchy pro sportoviště - Stanovení absorpce vody u nezpevněných minerálních povrchů

190 Kč

ČSN EN 14954 (735944) - srpen 2006

Povrchy pro sportoviště - Stanovení tvrdosti přírodních trávníků a nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště

125 Kč

ČSN EN 14955 (735945) - srpen 2006

Povrchy pro sportoviště - Stanovení skladby a zrnitosti nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště

125 Kč

ČSN EN 14956 (735946) - srpen 2006

Povrchy pro sportoviště - Stanovení obsahu vody u nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště

125 Kč

ČSN EN 15301-1 (735947) - září 2007

Povrchy pro sportoviště - Část 1: Stanovení odporu proti rotačnímu pohybu

190 Kč

ČSN EN 15301-2 (735947) - září 2007

Povrchy pro sportoviště - Část 2: Stanovení smykové pevnosti vrchní dynamické vrstvy zkoušením nezpevněných minerálních povrchů v laboratoři

190 Kč

ČSN EN 14810 (735950) - listopad 2006

Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti hřebům

125 Kč

ČSN EN 14877 (735951) - březen 2014 aktuální vydání

Syntetické povrchy pro venkovní sportovní zařízení - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1969 (735952) - srpen 2001 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení tloušťky syntetických sportovních povrchů

190 Kč

ČSN EN 12230 (735953) - září 2003

Povrchy pro sportoviště - Stanovení tahových vlastností pro syntetické povrchy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 13865 (735955) - září 2017 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování míče po odrazu - Tenis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13744 (735957) - červenec 2005

Povrchy pro sportoviště - Metoda umělého stárnutí ponořováním do horké vody

125 Kč

ČSN EN 14953 (735958) - srpen 2006

Povrchy pro sportoviště - Stanovení tloušťky nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště

125 Kč

ČSN EN 14808 (735959) - srpen 2006

Povrchy pro sportoviště - Stanovení absorpce nárazu

190 Kč

ČSN EN 13817 (735960) - červenec 2005

Povrchy pro sportoviště - Metoda umělého stárnutí působením horkého vzduchu

125 Kč

ČSN EN 16837 (735961) - říjen 2018

Povrchy pro sportoviště - Stanovení lineárního tření obuvi/povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14903 (735962) - leden 2019

Povrchy pro sportoviště - Multifunkční sportovní podlahové systémy pro použití v místnosti - Zkušební metoda pro stanovení rotačního tření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13746 (735970) - březen 2005 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení rozměrových změn při proměnlivých podmínkách působení vody, mrazu a teploty

125 Kč

ČSN EN 12228 (735971) - únor 2014 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení pevnosti spojů syntetických povrchů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12234 (735972) - únor 2014 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování míče při valení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12235 (735973) - březen 2014 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky odrazu míče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12229 (735976) - červenec 2014 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Postup při přípravě vzorků syntetické trávy a textilních povrchů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12616 (735979) - únor 2014 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení rychlosti vsakování vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13864 (735980) - květen 2005 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení pevnosti v tahu syntetických nití

190 Kč

ČSN EN 13672 (735982) - květen 2005 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti oděru umělých trávníků bez výplně

125 Kč

ČSN EN 14836 (735984) - červenec 2019 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Syntetické povrchy pro venkovní sportoviště - Zkušební metoda pro umělé stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15306 (735986) - červenec 2014 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Vystavení syntetické trávy simulovanému opotřebení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15330-1 (735987) - březen 2014 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 1: Specifikace pro syntetickou trávu, povrchy pro fotbal, hokej, ragby, tenis a víceúčelová užívání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15330-2 (735987) - leden 2018 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 2: Specifikace pro textilní povrchy pro tenis a multifunkční povrchy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17324 (735988) - listopad 2020

Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti dynamické únavě rázových destiček a sportovních povrchů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 17326 (735989) - listopad 2020

Povrchy pro sportoviště - Stanovení rozměrové stálosti rázových destiček používaných v rámci sportovních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16384 (735990) - červen 2013

Syntetické sportovní systémy - Zkouška vyluhováním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16717 (735991) - září 2015

Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda stanovení tlumení nárazů, vertikální deformace a energie obnovení pomocí speciálního umělého sportovce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17409 (735992) - listopad 2020

Povrchy pro sportoviště - Pravidla pro odběr vzorků provedených výplní používaných na površích syntetických trávníků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN DIN 18035-2 (839032) - červen 1997

Sportovní hřiště - Část 2: Závlaha trávníkových a mlatových ploch

190 Kč

ČSN DIN 18035-4 (839032) - červen 1997

Sportovní hřiště - Část 4: Trávníkové plochy

350 Kč

ČSN EN 13451-1 +A1 (940915) - červen 2017 aktuální vydání

Vybavení plaveckých bazénů - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 13451-10 (940915) - březen 2019 aktuální vydání

Vybavení plaveckých bazénů - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skokanské plošiny, skokanská prkna a přidružená vybavení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13451-11 (940915) - červenec 2014 aktuální vydání

Vybavení plaveckých bazénů - Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro přenosné podlahy a přepážky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13451-2 (940915) - září 2016

Vybavení plaveckých bazénů - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro žebříky, žebříková schodiště a madla

Norma bude zrušena k 1. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

230 Kč

ČSN EN 13451-2 +A1 (940915) - leden 2021 nové vydání

Vybavení plaveckých bazénů - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro žebříky, žebříková schodiště a madla

230 Kč

ČSN EN 13451-3 +A3 (940915) - září 2016

Vybavení plaveckých bazénů - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vtoky a odtoky vody a vodní atrakce

340 Kč

ČSN EN 13451-4 (940915) - leden 2016 aktuální vydání

Vybavení plaveckých bazénů - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro startovací bloky

190 Kč

ČSN EN 13451-5 (940915) - duben 2015 aktuální vydání

Vybavení plaveckých bazénů - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vyznačení drah a dělicí dráhy

190 Kč

ČSN EN 13451-6 (940915) - květen 2002

Vybavení plaveckých bazénů - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro obrátkové plochy

190 Kč

ČSN EN 13451-7 (940915) - květen 2002

Vybavení plaveckých bazénů - Část 7: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro branky pro vodní pólo

190 Kč

ČSN EN 17164 (940916) - červenec 2019

Lezecké / boulderingové stěny určené pro použití ve vodním prostoru veřejných plaveckých bazénů - Bezpečnostní a provozní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15288-1 (940920) - červen 2019 aktuální vydání

Plavecké bazény - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro navrhování bazénů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15288-2 (940920) - červen 2019 aktuální vydání

Plavecké bazény - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro provozování bazénů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 20380 (940921) - červen 2018

Veřejné plavecké bazény - Systém počítačové vizuální kontroly pro zjišťování nehod utopením v plaveckých bazénech - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16927 (940927) - říjen 2017

Minibazény - Specifické požadavky včetně bezpečnostních požadavků a zkušebních metod pro minibazény

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16713-1 (940928) - září 2016

Domácí bazény - Vodní systémy - Část 1: Filtrační systémy - Požadavky a metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16713-2 (940928) - září 2016

Domácí bazény - Vodní systémy - Část 2: Systémy pro cirkulaci - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16713-3 (940928) - září 2016

Domácí bazény - Vodní systémy - Část 3: Úprava vody - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16582-1 (940929) - březen 2016

Rodinné bazény - Část 1: Obecné požadavky včetně bezpečnostních a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16582-2 (940929) - březen 2016

Rodinné bazény - Část 2: Zvláštní požadavky včetně bezpečnostních a metody zkoušení pro zabudované bazény

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16582-3 (940929) - březen 2016

Rodinné bazény - Část 3: Zvláštní požadavky včetně bezpečnostních a metody zkoušení pro nadzemní bazény

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12572-1 (942050) - září 2017 aktuální vydání

Umělé lezecké stěny - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro ULS s jisticími body

340 Kč

ČSN EN 12572-2 (942050) - září 2017 aktuální vydání

Umělé lezecké stěny - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro boulderové stěny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12572-3 (942050) - září 2017 aktuální vydání

Umělé lezecké stěny - Část 3: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lezecké chyty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15567-1 +A1 (942403) - srpen 2020 nové vydání

Sportovní a rekreační zařízení - Lanová centra - Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN 15567-2 (942403) - leden 2016 aktuální vydání

Sportovní a rekreační zařízení - Lanová centra - Část 2: Požadavky na provoz

230 Kč

ČSN EN 14974 (942844) - leden 2020 aktuální vydání

Skateparky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 16899 (942845) - červenec 2020 nové vydání

Vybavení pro sport a rekreaci - Vybavení pro parkour - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

440 Kč