ICS 97.220.01 - Sportovní nářadí a sportoviště obecně

ČSN EN 17229 (940400) - prosinec 2019

Fitness centra - Požadavky na vybavení a provoz centra - Požadavky na provoz a řízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

TNI CEN/TR 16879 (943465) - červen 2017

Umístění dětských hřišť a dalších rekreačních zařízení - Doporučení týkající se metod pro umístění a oddělení

190 Kč