ICS 97.150 - Netextilní podlahové krytiny

ČSN EN 61340-4-1 (346440) - listopad 2004

Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.13t, A1 1.16t

375 Kč

ČSN EN 14342 (492109) - duben 2017 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení

350 Kč

ČSN EN 17009 (492115) - říjen 2019

Podlahoviny z lignifikovaných materiálů jiných než ze dřeva - Charakteristika, posuzování a ověřování stálosti vlastností a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 15676 (492121) - srpen 2008

Dřevěné podlahoviny - Odolnost proti uklouznutí - Kyvadlová zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13696 (492125) - červenec 2009

Dřevěné podlahoviny - Metody zkoušení ke stanovení elasticity a odolnosti proti opotřebení nárazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15717 (492129) - září 2010

Parkety - Všeobecná směrnice pro montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13442 (492135) - září 2013 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení odolnosti vůči chemikáliím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13894-1 (644030) - říjen 2015

Vysokotlaké dekorativní lamináty - Kompozitní prvky - Část 1: Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13894-2 (644030) - říjen 2015

Vysokotlaké dekorativní lamináty - Kompozitní prvky - Část 2: Specifikace pro kompozitní prvky s podklady na bázi dřeva pro vnitřní použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9239-1 (730888) - listopad 2010 aktuální vydání

Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň - Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15122 (735922) - březen 2006

Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti syntentických sportovních povrchů proti opakovaným nárazům

190 Kč

ČSN EN 13745 (735924) - květen 2005 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení světelné odrazivosti

190 Kč

ČSN EN 1969 (735952) - srpen 2001 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení tloušťky syntetických sportovních povrchů

190 Kč

ČSN EN 13744 (735957) - červenec 2005

Povrchy pro sportoviště - Metoda umělého stárnutí ponořováním do horké vody

125 Kč

ČSN EN 13817 (735960) - červenec 2005

Povrchy pro sportoviště - Metoda umělého stárnutí působením horkého vzduchu

125 Kč

ČSN EN 13746 (735970) - březen 2005 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení rozměrových změn při proměnlivých podmínkách působení vody, mrazu a teploty

125 Kč

ČSN EN 13864 (735980) - květen 2005 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení pevnosti v tahu syntetických nití

190 Kč

ČSN EN 13672 (735982) - květen 2005 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti oděru umělých trávníků bez výplně

125 Kč

ČSN EN 14836 (735984) - červenec 2019 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Syntetické povrchy pro venkovní sportoviště - Zkušební metoda pro umělé stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14215 (804419) - květen 2019 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Klasifikace strojově vyráběných kusových koberců a běhounů

230 Kč

ČSN EN ISO 9405 (804426) - leden 2018

Textilní podlahové krytiny - Hodnocení změn vzhledu

190 Kč

ČSN EN 1307 +A3 (804427) - červenec 2019

Textilní podlahové krytiny - Klasifikace

350 Kč

ČSN EN 1269 (804428) - květen 2020 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Hodnocení úpravy vpichovaných textilních podlahových krytin zkouškou špinivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 10833 (804429) - prosinec 2019

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti ořezaných krajů proti poškození pomocí modifikované zkoušky na bubnovém přístroji Vettermann

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12951 (804432) - únor 2021 nové vydání

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování úbytku hmotnosti, zakotvení vlasu a změny vzhledu hrany schodu s použitím přístroje LISSON-TRETRAD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1815 (804433) - březen 2017 aktuální vydání

Pružné a laminátové podlahové krytiny - Hodnocení elektrostatických vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN EN 16641 (804448) - květen 2020

Textilní podlahové krytiny - Pokyny pro přípustné barevné odchylky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 17317 (804460) - říjen 2020

Pružné, textilní, laminátové a modulární mechanicky uzamykatelné podlahové krytiny - Hodnota odrazivosti světla (LRV) povrchu podlahy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 10582 (917801) - březen 2019 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace

340 Kč

ČSN EN ISO 10595 (917802) - červenec 2012

Pružné podlahové krytiny - Polotuhé vinylové kompozitní podlahové dlaždice (VCT) na bázi polyvinylchloridu - Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN EN ISO 26986 (917812) - červenec 2012

Pružné podlahové krytiny - Lehčené polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN EN 16776 (917813) - říjen 2016

Pružné podlahové krytiny - Heterogenní polyuretanové podlahové krytiny - Specifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 26987 (917815) - červenec 2012

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování zapouštění a odolnosti vůči chemikáliím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24341 (917819) - červenec 2012

Pružné a textilní podlahové krytiny - Zjišťování délky, šířky a přímosti pásů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24346 (917820) - červenec 2012

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování celkové tloušťky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24340 (917821) - červenec 2012

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování tloušťky vrstev

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23999 (917822) - březen 2019 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování rozměrové stálosti a zvlnění po zahřátí

230 Kč

ČSN EN ISO 24345 (917823) - červenec 2012

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování soudržnosti vrstev

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24343-1 (917824) - červenec 2012

Pružné a laminátové podlahové krytiny - Zjišťování deformace a trvalé deformace - Část 1: Trvalá deformace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 660-2 (917826) - leden 2000

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti proti opotřebení - Část 2: Metoda Frick-Taber

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.03t

255 Kč

ČSN EN ISO 16581 (917827) - prosinec 2019

Pružné a laminátové podlahové krytiny - Zjišťování vlivu simulovaného pohybu nábytkové nožky

190 Kč

ČSN EN ISO 24342 (917828) - červenec 2019 aktuální vydání

Pružné a textilní podlahové krytiny - Zjišťování délky strany, přímosti okraje a pravoúhlosti dlaždic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23997 (917829) - červenec 2012

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování plošné hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17368 (917833) - říjen 2020

Laminátové podlahové krytiny - Stanovení odolnosti proti nárazu malou koulí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 17396 (917833) - leden 2021

Pružné podlahové krytiny - Křemenné vinylové dlaždice - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 425 (917836) - listopad 2002 aktuální vydání

Pružné a laminátové podlahové krytiny - Zkouška kolečkovou židlí

125 Kč

ČSN EN ISO 24344 (917838) - červenec 2012

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování ohebnosti a průhybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23996 (917839) - červenec 2012

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování hustoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10874 (917843) - červenec 2012

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Klasifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN 16810 (917844) - prosinec 2017

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla kategorizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14978 (917845) - září 2016 aktuální vydání

Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi akrylátů vytvrzených elektronovým zářením - Specifikace, požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16094 (917846) - červenec 2012

Laminátové podlahové krytiny - Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti drobnému poškrábání

230 Kč

ČSN EN 16354 (917847) - květen 2019

Laminátové podlahové krytiny - Podložky - Specifikace, požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10580 (917849) - červenec 2012

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Metoda zkoušení pro zjišťování emise těkavých organických látek (VOC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10581 (917850) - září 2020 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Homogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 650 (917851) - duben 2013 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny s podkladem z juty nebo z polyesterového rouna nebo z vrstvy polyesterového rouna s polyvinylchloridovým podkladem - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 651 (917852) - listopad 2011 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny s vrstvou z pěnového materiálu - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 652 (917853) - listopad 2011 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny s podkladem na bázi korku - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 655 (917856) - listopad 2011 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Dlaždice z aglomerované korkové směsi s polyvinylchloridovou nášlapnou vrstvou - Specifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 24011 (917861) - září 2012

Pružné podlahové krytiny - Jednobarevné a vzorované linoleum - Specifikace

190 Kč

ČSN EN 686 (917862) - prosinec 2019 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro jednobarevné a vzorované linoleum s podkladem z pěnového materiálu

190 Kč

ČSN EN 687 (917863) - prosinec 2019 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro jednobarevné a vzorované linoleum s podkladem z korkové vrstvy

125 Kč

ČSN EN 688 (917864) - listopad 2011 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro korkové linoleum

190 Kč

ČSN EN 1399 (917865) - září 1998

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti vůči zamáčknuté a hořící cigaretě

125 Kč

ČSN EN 1081 +A1 (917866) - duben 2021 nové vydání

Pružné, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Stanovení elektrického odporu

190 Kč

ČSN EN 669 (917867) - říjen 1998

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování rozměrové stálosti dlaždic linolea vlivem změn atmosférické vlhkosti

125 Kč

ČSN EN ISO 26985 (917868) - červenec 2012

Pružné podlahové krytiny - Identifikace linolea a zjišťování obsahu pojiv a zbytku popela

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1816 (917869) - prosinec 2020 nové vydání

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny s pěnovým podkladem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1817 (917870) - prosinec 2020 nové vydání

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12105 (917871) - květen 1999

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování obsahu vlhkosti u slisovaného korku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 12199 (917872) - duben 2021 nové vydání

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní profilované pryžové podlahové krytiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12466 (917873) - červen 1999

Pružné podlahové krytiny - Slovník

340 Kč

ČSN EN 12103 (917874) - květen 2004 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Podložky z aglomerovaného korku - Specifikace

125 Kč

ČSN EN 12455 (917876) - květen 2004 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro korkmentovou podložku

125 Kč

ČSN EN 12104 (917877) - červenec 2019 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Korkové dlaždice - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13329 +A1 (917878) - červen 2018 aktuální vydání

Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic - Specifikace, požadavky a metody zkoušení

440 Kč

ČSN EN 13413 (917879) - srpen 2002

Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny na podkladu s vlákennou výplní - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 13553 (917880) - březen 2018 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny pro použití ve zvláštních mokrých prostorách - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20326 (917881) - květen 2019

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro podlahové dlaždice/sestavy pro volné kladení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.21t

465 Kč

ČSN EN 13893 (917882) - srpen 2003

Pružné, laminátové a textilní podlahové krytiny - Měření dynamického koeficientu tření na suchém povrchu podlah

190 Kč

ČSN EN 14041 (917883) - říjen 2018 aktuální vydání

Pružné, textilní, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Základní charakteristiky

550 Kč

ČSN EN 14565 (917884) - březen 2020 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Podlahové krytiny na bázi syntetických termoplastických polymerů - Specifikace

340 Kč

ČSN EN 14521 (917885) - listopad 2004

Pružné podlahové krytiny - Hladké pryžové podlahové krytiny s pěnovým podkladem nebo bez tohoto podkladu, s dekorativní vrstvou - Specifikace

190 Kč

ČSN P CEN/TS 14472-1 (917886) - červenec 2005

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace - Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14472-3 (917886) - červenec 2005

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace - Část 3: Laminátové podlahové krytiny

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14472-4 (917886) - srpen 2005

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace - Část 4: Pružné podlahové krytiny

230 Kč

ČSN EN 13845 (917887) - červen 2018 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny se zvýšenou odolností proti uklouznutí - Specifikace

340 Kč

ČSN EN 15398 (917888) - listopad 2020

Pružné, textilní, laminátové a modulární mechanicky uzamykatelné podlahové krytiny (MMF) - Normalizované symboly pro podlahové krytiny - Doplňková část

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15468 (917889) - září 2016 aktuální vydání

Laminátové podlahové krytiny - Prvky s přímo aplikovaným potiskem a pryskyřičná povrchová vrstva - Specifikace, požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16511 +A1 (917890) - listopad 2019 aktuální vydání

Volně kladené panely - Polotuhé vícevrstvé modulární podlahové panely (MMF) s nášlapnou vrstvou odolnou proti opotřebení

230 Kč

ČSN EN 17142 (917891) - červenec 2019

Modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou z dřevité moučky - Specifikace, požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč