ICS 97.145 - Žebříky

ČSN EN 13101 (136352) - červenec 2003

Stupadla pro podzemní vstupní šachty - Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.06t

370 Kč

ČSN EN 14396 (136353) - březen 2005 aktuální vydání

Žebříky pevně zabudované v šachtách

350 Kč

ČSN EN 50528 (359709) - březen 2011

Izolační žebříky používané v elektrických instalacích nízkého napětí nebo v jejich blízkosti

230 Kč

ČSN EN 61478 (359734) - září 2002

Práce pod napětím - Izolační žebříky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.04t

475 Kč

ČSN EN 131-1 +A1 (493830) - březen 2020

Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry

340 Kč

ČSN EN 131-2 +A2 (493830) - srpen 2017

Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení

550 Kč

ČSN EN 131-3 (493830) - listopad 2019 aktuální vydání

Žebříky - Část 3: Značení a návody k používání

340 Kč

ČSN EN 131-4 (493830) - červenec 2020 nové vydání

Žebříky - Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji

230 Kč

ČSN EN 131-6 (493830) - září 2019 aktuální vydání

Žebříky - Část 6: Teleskopické žebříky

340 Kč

ČSN EN 131-7 (493830) - prosinec 2013

Žebříky - Část 7: Pojízdné žebříky s plošinou

230 Kč

ČSN EN 14183 (493835) - srpen 2004

Schůdky

230 Kč

ČSN EN 14975 +A1 (493840) - leden 2011 aktuální vydání

Půdní schody žebříkového typu - Požadavky, značení a zkoušení

230 Kč

ČSN 74 3282 (743282) - listopad 2014 aktuální vydání

Pevné kovové žebříky pro stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.17t

415 Kč

ČSN EN 12951 (747750) - duben 2005

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Trvale připevněné střešní žebříky - Specifikace výrobku a zkušební metody

230 Kč

ČSN 75 0748 (750748) - březen 2007

Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací

230 Kč