ICS 97.130.20 - Chladicí zařízení pro komerční využití

ČSN EN 17032 (142210) - říjen 2018 aktuální vydání

Zchlazovací a zmrazovací skříně s intenzivní cirkulací vzduchu pro profesionální použití - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.19t

295 Kč

ČSN EN ISO 23953-1 (142741) - květen 2016 aktuální vydání

Distribuční chlazený nábytek - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23953-2 (142741) - květen 2016 aktuální vydání

Distribuční chlazený nábytek - Část 2: Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 22041 (142742) - prosinec 2019

Chlazené skladovací skříně a vitríny pro profesionální použití - Výkon a spotřeba energie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

565 Kč

ČSN EN 16855-1 (142743) - červenec 2017

Chladicí boxy se vstupem - Definice, charakteristika tepelné izolace a zkušební metody - Část 1: Stavebnicové sestavy chladicích boxů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16855-2 (142743) - září 2019

Chladicí boxy se vstupem - Definice, charakteristika tepelné izolace a zkušební metody - Část 2: Zákaznické chladicí boxy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16838 (142803) - leden 2020 aktuální vydání

Chladicí pultové vitríny pro porcování zmrzliny - Klasifikace, požadavky, výkon a zkoušení spotřeby energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16902 (142805) - červen 2017

Komerční chladicí skříně na nápoje - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 60335-2-89 ed. 2 (361045) - listopad 2010 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.16t, A2 12.17t

795 Kč