Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 97.100.20 - Plynová otopná tělesa

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
84407

ČSN EN 777-1 (060216) - listopad 2009 aktuální vydání

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Sestava D - Požadavky na bezpečnost

770 Kč vč. DPH
84408

ČSN EN 777-2 (060216) - listopad 2009 aktuální vydání

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 2: Sestava E - Požadavky na bezpečnost

770 Kč vč. DPH
84409

ČSN EN 777-3 (060216) - listopad 2009 aktuální vydání

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 3: Sestava F - Požadavky na bezpečnost

770 Kč vč. DPH
84410

ČSN EN 777-4 (060216) - listopad 2009 aktuální vydání

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 4: Sestava H - Požadavky na bezpečnost

770 Kč vč. DPH
84406

ČSN EN 416-1 (060217) - listopad 2009 aktuální vydání

Závěsné tmavé trubkové zářiče na plynná paliva s hořákem s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Požadavky na bezpečnost

770 Kč vč. DPH
77387

ČSN EN 416-2 (060217) - únor 2007

Závěsné tmavé trubkové zářiče s hořákem na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 2: Hospodárné využití energie

440 Kč vč. DPH
84235

ČSN EN 419-1 (060218) - říjen 2009 aktuální vydání

Závěsné zářiče na plynná paliva s hořákem bez ventilátoru pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Požadavky na bezpečnost

590 Kč vč. DPH
77386

ČSN EN 419-2 (060218) - únor 2007

Závěsné zářiče na plynná paliva s hořákem bez ventilátoru, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 2: Hospodárné využití energie

440 Kč vč. DPH
64540

ČSN EN 13410 (060219) - květen 2002

Závěsná sálavá topidla na plynná paliva - Požadavky na větrání prostorů pro všeobecné použití vyjma domácností

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.02t


210 Kč vč. DPH
95656

ČSN EN 13278 (061402) - září 2014 aktuální vydání

Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou

770 Kč vč. DPH
68013

ČSN EN 1266 (061403) - září 2003 aktuální vydání

Konvekční kamna na plynná paliva s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.06t


1 135 Kč vč. DPH
80764

ČSN EN 14829 (061404) - březen 2008

Kamna na plynná paliva v provedení A o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 6 kW

570 Kč vč. DPH
63347

ČSN EN 613 (061412) - prosinec 2001

Konvekční kamna na plynná paliva

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.03t


960 Kč vč. DPH
79403

ČSN EN 14438 (061413) - září 2007

Vestavné spotřebiče na plynná paliva k teplovzdušnému vytápění více místností

340 Kč vč. DPH
81111

ČSN EN 449 +A1 (061451) - červen 2008 aktuální vydání

Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění pro domácnost bez připojení ke kouřovodu (včetně spotřebičů s difúzním katalytickým spalováním)

550 Kč vč. DPH
59048

ČSN EN 461 (061458) - květen 2000

Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění do 10 kW, bez připojení ke kouřovodu, pro všeobecné použití vyjma domácností

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.04t


740 Kč vč. DPH
89112

ČSN EN 624 (061459) - září 2011 aktuální vydání

Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) - Uzavřené vytápěcí zařízení na LPG pro zabudování do vozidel a lodí

550 Kč vč. DPH
60224

ČSN EN 509 (061460) - listopad 2000

Dekorační krby na plynná paliva pro tepelnou pohodu

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.03t, A2 6.05t


970 Kč vč. DPH
503993

ČSN EN 14543 (061462) - leden 2018 aktuální vydání

Specifikace spotřebičů na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t


460 Kč vč. DPH
78532

ČSN EN 15033 (061463) - červen 2007

Uzavřené zásobníkové ohřívače vody na LPG k přípravě teplé užitkové vody pro vozidla a lodě

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.09t


570 Kč vč. DPH
99377

ČSN EN 14459 (061807) - květen 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Metody pro třídění a hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
503014

ČSN EN 16830 (061826) - srpen 2017

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Funkce řízení teploty

350 Kč vč. DPH
84861

ČSN EN 525 (061910) - leden 2010 aktuální vydání

Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění prostorů nebytových objektů, s přímým ohřevem a nucenou konvekcí, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW

590 Kč vč. DPH
86412

ČSN EN 1020 (061911) - červenec 2010 aktuální vydání

Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění prostorů nebytových objektů, s nucenou konvekcí, s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW

945 Kč vč. DPH
86536

ČSN EN 621 (061912) - červenec 2010 aktuální vydání

Ohřívače vzduchu na plynná paliva k výtápění prostorů nebytových objektů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW

770 Kč vč. DPH
86304

ČSN EN 778 (061913) - červenec 2010 aktuální vydání

Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW

770 Kč vč. DPH
90136

ČSN EN 1196 (061914) - březen 2012 aktuální vydání

Ohřívače vzduchu na plynná paliva pro vytápění prostorů bytových a nebytových objektů - Doplňující požadavky na kondenzační ohřívače vzduchu

230 Kč vč. DPH
86413

ČSN EN 1319 (061915) - červenec 2010 aktuální vydání

Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvekcí a s hořáky s ventilátorem, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW

945 Kč vč. DPH
61204

ČSN EN 12669 (061920) - březen 2001

Ohřívače na plynná paliva s ventilátorem a s přímým ohřevem vzduchu pro vytápění skleníků a přídavné vytápění nebytových prostorů

590 Kč vč. DPH
97649

ČSN EN 50465 ed. 2 (061930) - srpen 2015 aktuální vydání

Spotřebiče na plynná paliva - Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč vč. DPH
500109

ČSN EN 60335-2-102 ed. 2 (361050) - červen 2016 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje

340 Kč vč. DPH