ICS 97.100.20 - Plynová otopná tělesa

ČSN EN 17175 (060216) - duben 2020

Závěsné tmavé pásové zářiče a sestavy s více hořáky na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 416 (060217) - duben 2020

Závěsné tmavé trubkové zářiče na plynná paliva a jejich sestavy pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 419 (060218) - duben 2020

Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 13410 (060219) - květen 2002

Závěsná sálavá topidla na plynná paliva - Požadavky na větrání prostorů pro všeobecné použití vyjma domácností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.02t

210 Kč

ČSN EN 13278 (061402) - září 2014 aktuální vydání

Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou

770 Kč

ČSN EN 1266 (061403) - září 2003 aktuální vydání

Konvekční kamna na plynná paliva s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.06t

1 135 Kč

ČSN EN 14829 (061404) - březen 2008

Kamna na plynná paliva v provedení A o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 6 kW

570 Kč

ČSN EN 613 (061412) - prosinec 2001

Konvekční kamna na plynná paliva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.03t

960 Kč

ČSN EN 14438 (061413) - září 2007

Vestavné spotřebiče na plynná paliva k teplovzdušnému vytápění více místností

340 Kč

ČSN EN 449 +A1 (061451) - červen 2008 aktuální vydání

Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění pro domácnost bez připojení ke kouřovodu (včetně spotřebičů s difúzním katalytickým spalováním)

550 Kč

ČSN EN 461 (061458) - květen 2000

Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění do 10 kW, bez připojení ke kouřovodu, pro všeobecné použití vyjma domácností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.04t

740 Kč

ČSN EN 624 (061459) - září 2011 aktuální vydání

Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) - Uzavřené vytápěcí zařízení na LPG pro zabudování do vozidel a lodí

550 Kč

ČSN EN 509 (061460) - listopad 2000

Dekorační krby na plynná paliva pro tepelnou pohodu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.03t, A2 6.05t

970 Kč

ČSN EN 14543 (061462) - leden 2018 aktuální vydání

Specifikace spotřebičů na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t

460 Kč

ČSN EN 15033 (061463) - červen 2007

Uzavřené zásobníkové ohřívače vody na LPG k přípravě teplé užitkové vody pro vozidla a lodě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.09t

570 Kč

ČSN EN 14459 (061807) - květen 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Metody pro třídění a hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16830 (061826) - srpen 2017

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Funkce řízení teploty

350 Kč

ČSN EN 17082 (061910) - duben 2020

Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění bytových a nebytových prostorů s nucenou konvekcí o jmenovitém příkonu nejvýše 300 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 12669 (061920) - březen 2001

Ohřívače na plynná paliva s ventilátorem a s přímým ohřevem vzduchu pro vytápění skleníků a přídavné vytápění nebytových prostorů

590 Kč

ČSN EN 50465 ed. 2 (061930) - srpen 2015 aktuální vydání

Spotřebiče na plynná paliva - Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 395 Kč

ČSN EN 60335-2-102 ed. 2 (361050) - červen 2016 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje

340 Kč