ICS 97.100.10 - Elektrická otopná tělesa

ČSN EN 12098-3 (060330) - červen 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav - Moduly M3-5,6,7,8

350 Kč

ČSN EN 14337 (060813) - červenec 2006

Tepelné soustavy v budovách - Navrhování a montáž elektrických přímotopů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15821 (061209) - duben 2011

Saunová kamna na pevná paliva (dřevěná polena) se spalováním periodických dávek - Požadavky a metody zkoušení

440 Kč

ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 (332000) - prosinec 2005 aktuální vydání

Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se saunovými kamny

125 Kč

ČSN EN 60704-2-2 ed. 2 (361008) - listopad 2010 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-2: Zvláštní požadavky na teplovzdušné ventilátory

230 Kč

ČSN EN 60704-2-5 ed. 2 (361008) - květen 2006 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrická akumulační pokojová topidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.15t

355 Kč

ČSN EN 60335-2-106 (361045) - leden 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-106: Zvláštní požadavky na vyhřívané koberce a na topné jednotky pro vytápění instalované pod odnímatelné podlahové krytiny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.08t

370 Kč

ČSN EN 60335-2-30 ed. 3 (361045) - srpen 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 11.12t, Oprava 1 6.15t, A1 9.20t

725 Kč

ČSN EN 60335-2-61 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-61: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.06t, A2 5.09t, A11 7.20t

605 Kč

ČSN EN 60335-2-71 ed. 2 (361045) - únor 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-71: Zvláštní požadavky na elektrické tepelné spotřebiče na líhnutí a odchov zvířat

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.08t, Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 21. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

387 Kč

ČSN EN 60335-2-73 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-73: Zvláštní požadavky na stabilní ponorné ohřívače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.06t, A2 6.10t

420 Kč

ČSN EN 60335-2-81 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.07t, A2 6.12t

590 Kč

ČSN EN 60335-2-96 (361045) - červenec 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.04t, A2 8.09t

795 Kč

ČSN EN 60335-2-53 ed. 3 (361050) - duben 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-53: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun a infračervené kabiny

340 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-71 ed. 3 (361050) - červenec 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-71: Zvláštní požadavky na elektrické tepelné spotřebiče na líhnutí a odchov zvířat

230 Kč

ČSN EN 50350 (361060) - březen 2005

Řídicí systémy nabíjení elektrických topidel akumulačního typu pro vytápění místností pro domácnost - Metody měření funkce

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50559 (361060) - říjen 2013

Elektrické vytápění místností, podlahové vytápění, charakteristiky funkce - Definice, metody zkoušení, stanovení rozměrů a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

800 Kč

ČSN 57 0537 (570537) - leden 1999

Automatizované stanovení počtu mikroorganismů v mléce

125 Kč