ICS 97.030 - Elektrická zařízení v domácnostech obecně

ČSN EN 60704-1 ed. 2 (361008) - listopad 2010 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 8.13t

415 Kč

ČSN EN 60704-3 ed. 2 (361008) - prosinec 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 3: Postup pro určení a ověření deklarovaných hodnot emise hluku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 2. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 61770 ed. 2 (361020) - duben 2010 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.11t, A11 10.18t, A1 11.19t

815 Kč

ČSN EN 50106 ed. 2 (361045) - červen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní pravidla pro kusové zkoušky spotřebičů v oblasti používání EN 60335-1

350 Kč

ČSN EN 60335-1 ed. 2 (361045) - květen 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.04t, A11 9.04t, A1 7.05t, Oprava 2 4.06t, A12 12.06t, Oprava 3 4.07t, A2 4.07t, Z1 11.07t, A13 7.09t, Oprava 4 3.10t, A14 11.10t, A15 3.12t, Z3 11.14t

2 399 Kč

ČSN EN 60335-2-101 (361045) - červenec 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-101: Zvláštní požadavky na odpařovače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A2 4.15t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-109 (361045) - leden 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 12.18t, A1 12.18t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-59 ed. 2 (361045) - květen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-59: Zvláštní požadavky na hubiče hmyzu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.06t, A2 6.10t, A11 2.19t

605 Kč

ČSN EN 60335-2-66 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.04t, A1 12.08t, A2 6.12t, A11 12.19t

625 Kč

ČSN EN 60335-2-98 ed. 2 (361045) - duben 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-98: Zvláštní požadavky na zvlhčovače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.05t, A2 5.09t, A11 12.19t

670 Kč

ČSN EN 62233 (361046) - říjen 2008

Metody měření elektromagnetických polí spotřebičů pro domácnost a podobných přístrojů vzhledem k expozici osob

570 Kč

ČSN EN 60335-1 ed. 3 (361050) - září 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.14t, Z1 11.14t, A11 11.14t, Z2 5.16t, A13 2.18t, Oprava 2 7.19t, A2 12.19t, A1 12.19t, A14 3.20t

2 579 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-111 (361050) - květen 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-111: Zvláštní požadavky na elektrické matrace typu ondol s neohebnou vyhřívanou částí

230 Kč

ČSN EN 50564 (361060) - prosinec 2011

Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře - Měření spotřeby energie nízkého příkonu

440 Kč

ČSN EN 60734 ed. 3 (361060) - květen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost - Funkce - Voda pro zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62552-1 (361060) - září 2020

Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 62552-2 (361060) - září 2020

Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody - Část 2: Požadavky na funkci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 62552-3 (361060) - září 2020

Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody - Část 3: Spotřeba energie a objem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 62849 (361060) - duben 2017

Metody vyhodnocování funkce mobilních robotů pro domácnost

340 Kč

ČSN EN 62311 (367909) - leden 2009

Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.20t

Norma bude zrušena k 24. lednu 2023 (zobrazit náhrady).

622 Kč

ČSN EN IEC 62311 ed. 2 (367909) - červen 2020

Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 50643 (368639) - září 2018

Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře - Měření spotřeby zasíťovaných síťových zařízení v pohotovostním režimu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.20t

465 Kč

ČSN CLC/TS 50574-2 (369082) - leden 2016

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností, pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky - Část 2: Požadavky na odstraňování znečištění

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 423 V1.1.1 (872015) - listopad 2017

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře - Měření spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu při připojení na síť u propojovacích zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající metodu měření pro nařízení ES 1275/2008 pozměněné nařízením EU 801/2013

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 423 V1.2.1 (872015) - březen 2019

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře - Měření spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu při připojení na síť u propojovacích zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající metodu měření pro nařízení ES 1275/2008 pozměněné nařízením EU 801/2013

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč