ICS 93.080.40 - Veřejné osvětlení a příslušná zařízení

ČSN EN 16276 (360452) - září 2013

Nouzové osvětlení v tunelech pozemních komunikací

230 Kč

ČSN CEN/TR 13201-1 (360455) - prosinec 2017 aktuální vydání

Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení

340 Kč

ČSN EN 13201-2 (360455) - duben 2019 aktuální vydání

Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky

340 Kč

ČSN EN 13201-3 (360455) - červen 2016 aktuální vydání

Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13201-4 (360455) - červen 2016 aktuální vydání

Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13201-5 (360455) - červen 2016

Osvětlení pozemních komunikací - Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P 36 0455 (360455) - červen 2017

Osvětlení pozemních komunikací - Doplňující informace

340 Kč

ČSN EN 13032-5 (360456) - leden 2019

Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 5: Způsob uvádění údajů u svítidel pro osvětlení pozemních komunikací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60598-2-3 ed. 2 (360600) - září 2003 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.05t, A1 9.11t

375 Kč

ČSN EN 40-2 (732092) - červen 2005

Osvětlovací stožáry - Část 2: Obecné požadavky a rozměry

340 Kč

ČSN EN 40-3-1 (732093) - červenec 2013 aktuální vydání

Osvětlovací stožáry - Část 3-1: Návrh a ověření - Charakteristické hodnoty zatížení

230 Kč

ČSN EN 40-3-2 (732093) - červenec 2013 aktuální vydání

Osvětlovací stožáry - Část 3-2: Návrh a ověření - Ověření zkouškami

230 Kč

ČSN EN 40-3-3 (732093) - červenec 2013 aktuální vydání

Osvětlovací stožáry - Část 3-3: Návrh a ověření - Ověření výpočtem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.14t

360 Kč

ČSN EN 40-4 (732094) - červenec 2006

Osvětlovací stožáry - Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.07t

360 Kč

ČSN EN 40-5 (732095) - prosinec 2002 aktuální vydání

Osvětlovací stožáry - Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry

340 Kč

ČSN EN 40-6 (732096) - prosinec 2002 aktuální vydání

Osvětlovací stožáry - Část 6: Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin

340 Kč

ČSN EN 40-7 (732097) - červenec 2003

Osvětlovací stožáry - Část 7: Požadavky na osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených vlákny

340 Kč