ICS 93.030 - Vnější systémy odvádění odpadních vod

ČSN EN 1123-2 +A1 (132201) - březen 2008 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pokovených ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 2: Rozměry

550 Kč

ČSN P CEN/TS 14578 (643167) - červen 2014

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody nebo kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Doporučené postupy instalace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1852-1 (643168) - červenec 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

350 Kč

ČSN P CEN/TS 1852-2 (643168) - červenec 2020 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody

230 Kč

ČSN EN ISO 13262 (643179) - duben 2018

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Termoplastové šroubovitě tvarované trubky se strukturovanou stěnou - Stanovení pevnosti v tahu švu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1452-3 (643185) - květen 2011 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 3: Tvarovky

440 Kč

ČSN EN ISO 1452-5 (643185) - únor 2015 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 5: Vhodnost použití systému

230 Kč

ČSN P CEN/TS 1452-7 (643185) - září 2014

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nad zemí - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 7: Návod pro posuzování shody

340 Kč

ČSN EN ISO 11296-1 (646420) - listopad 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN ISO 11296-2 (646420) - srpen 2018

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11296-3 (646420) - duben 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

340 Kč

ČSN EN ISO 11296-4 (646420) - říjen 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě

440 Kč

ČSN EN ISO 11296-7 (646420) - červenec 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 7: Vyvložkování spirálově vinutými trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14636-1 (646426) - květen 2010

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polymerbeton na bázi polyesterových pryskyřic (PRC) - Část 1: Trubky a tvarovky s ohebnými spoji

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 14636-2 (646426) - červenec 2010

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polymerbeton na bázi polyesterových pryskyřic (PRC) - Část 2: Vstupní a revizní šachty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN ISO 11297-1 (646427) - prosinec 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN ISO 11297-2 (646427) - srpen 2018

Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11297-3 (646427) - květen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

340 Kč

ČSN EN ISO 11297-4 (646427) - říjen 2018

Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě

230 Kč

ČSN EN ISO 13260 (646431) - duben 2012

Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Stanovení odolnosti vůči kombinovanému působení teplotních cyklů a vnějšího zatížení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.18t

355 Kč

ČSN EN 13598-1 (646432) - listopad 2020 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro pomocné tvarovky a mělké komory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13598-2 (646432) - listopad 2020 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 2: Specifikace pro vstupní a revizní šachty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 13598-3 (646432) - květen 2017

Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 3: Návod pro posuzování shody pro šachty a příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14758-2 (646433) - únor 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 2: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14802 (646434) - červenec 2006

Plastové potrubní systémy - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení odolnosti povrchovému zatížení a zatížení dopravou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12666-1 +A1 (646435) - březen 2012 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

350 Kč

ČSN P CEN/TS 12666-2 (646435) - duben 2013 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody

230 Kč

ČSN EN 14364 (646438) - září 2013 aktuální vydání

Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje

550 Kč

ČSN EN 14982 +A1 (646439) - únor 2011 aktuální vydání

Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení kruhové tuhosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14830 (646441) - duben 2007

Inspekční komory a šachtová dna z termoplastů - Stanovení odolnosti zborcení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13476-1 (646444) - červen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení

340 Kč

ČSN EN 13476-2 +A1 (646444) - květen 2021

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A

550 Kč

ČSN EN 13476-3 +A1 (646444) - květen 2021 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B

550 Kč

ČSN P CEN/TS 13476-4 (646444) - srpen 2020 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 4: Návod pro posuzování shody

340 Kč

ČSN EN 15383 +A1 (646448) - duben 2014 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Vstupní a revizní šachty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13263 (646463) - duben 2015

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení rázové houževnatosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

315 Kč

ČSN EN ISO 13264 (646464) - duben 2015

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení mechanické pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

355 Kč

ČSN EN 588-2 (722906) - březen 2003

Vláknocementové trouby pro stoky a kanalizační přípojky - Část 2: Vstupní a revizní šachty

350 Kč

ČSN EN 1916 (723146) - srpen 2004 aktuální vydání

Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.07t

610 Kč

ČSN EN 1917 (723147) - září 2004 aktuální vydání

Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.07t, Oprava 2 10.10t

626 Kč

ČSN EN 295-1 (725201) - srpen 2013 aktuální vydání

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 1: Požadavky na trouby, tvarovky a spoje

350 Kč

ČSN EN 295-2 (725201) - srpen 2013 aktuální vydání

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 2: Hodnocení shody a odběr vzorků

350 Kč

ČSN EN 295-3 ed. 2 (725201) - srpen 2012 aktuální vydání

Kameninové potrubí pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 3: Zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 295-4 (725201) - srpen 2013 aktuální vydání

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 4: Požadavky na speciální tvarovky, přechody a příslušenství

350 Kč

ČSN EN 295-5 (725201) - srpen 2013 aktuální vydání

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky

230 Kč

ČSN EN 295-6 (725201) - srpen 2013 aktuální vydání

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 6: Požadavky na součásti vstupních šachet a inspekčních komor

230 Kč

ČSN EN 295-7 (725201) - srpen 2013 aktuální vydání

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 7: Požadavky na kameninové trouby a jejich spoje určené pro protlačování

340 Kč

TNI CEN/TR 16626 (725202) - červen 2015

Kameninové potrubní systémy pro odvodnění a stoky - Návod pro postupy při certifikaci nezávislým certifikačním orgánem

190 Kč

ČSN EN 14801 (755013) - duben 2007

Podmínky pro tlakovou klasifikaci výrobků potrubních systémů určených pro zásobování vodou a odvádění odpadních vod

340 Kč

ČSN 75 6101 (756101) - duben 2012 aktuální vydání

Stokové sítě a kanalizační přípojky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.13t

460 Kč

ČSN EN 16933-2 (756109) - prosinec 2018 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Navrhování - Část 2: Hydraulický návrh

350 Kč

ČSN EN 752 (756110) - červen 2019 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému

590 Kč

ČSN EN 16932-1 (756113) - únor 2019 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 1: Obecně

350 Kč

ČSN EN 16932-2 (756113) - únor 2019 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 2: Tlakové systémy

340 Kč

ČSN EN 16932-3 (756113) - únor 2019 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 3: Podtlakové systémy

350 Kč

ČSN EN 1610 (756114) - duben 2017 aktuální vydání

Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

350 Kč

ČSN EN 12889 (756115) - únor 2001

Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

340 Kč

ČSN EN 15885 (756121) - září 2019 aktuální vydání

Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace, opravy a výměnu stok a kanalizačních přípojek

440 Kč

ČSN EN 476 (756301) - srpen 2011 aktuální vydání

Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů

340 Kč

ČSN EN 13380 (756304) - červen 2002

Všeobecné požadavky na stavební dílce pro opravy a renovace venkovních stok a kanalizačních přípojek

230 Kč

ČSN EN 14457 (756305) - červen 2005 aktuální vydání

Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové technologie stok a kanalizačních přípojek

230 Kč

ČSN 75 6306 (756306) - listopad 2005

Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému proplachování - Zkouška pohyblivou tryskou

230 Kč

ČSN 75 6307 (756307) - březen 2006

Přehled evropských norem určených pro sanaci systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek

230 Kč

ČSN EN 16506 (756308) - květen 2015

Způsoby renovace odvodňovacích a stokových systémů - Vložkování pevně ukotvenou vnitřní plastovou vrstvou (RAPL)

340 Kč

ČSN EN 13508-1 (756901) - květen 2013 aktuální vydání

Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 13508-2 +A1 (756901) - prosinec 2011 aktuální vydání

Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku

990 Kč

ČSN EN 14654-1 (756902) - červenec 2021

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola provozu - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN EN 14654-1 (756902) - září 2021 nové vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 14654-2 (756902) - červenec 2021

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola provozu - Část 2: Sanace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN EN 14654-2 (756902) - září 2021 nové vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 2: Sanace

230 Kč

ČSN EN 14654-3 (756902) - červenec 2021

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola provozu - Část 3: Čištění odvodňovacích a stokových systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN EN 14654-3 (756902) - září 2021 nové vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 3: Čištění stok a kanalizačních přípojek

230 Kč

ČSN EN 14654-4 (756902) - červenec 2021

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola provozu - Část 4: Kontrola vstupů od uživatelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 75 6909 (756909) - říjen 2004 aktuální vydání

Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

230 Kč

ČSN 75 9010 (759010) - únor 2012

Vsakovací zařízení srážkových vod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.13t, Z1 8.17t, Oprava 2 11.17t

670 Kč