ICS 91.190 - Příslušenství budov

ČSN EN 12320 (165123) - květen 2013 aktuální vydání

Stavební kování - Visací zámky a příslušenství visacích zámků - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 12209 (165124) - prosinec 2017 aktuální vydání

Stavební kování - Mechanicky ovládané zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody

590 Kč

ČSN 16 5190 (165190) - červen 2002 aktuální vydání

Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Technické předpisy

125 Kč

ČSN EN 1303 (165191) - červenec 2016 aktuální vydání

Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 14846 (165192) - duben 2009

Stavební kování - Zámky a střelkové zámky - Elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 15684 (165193) - červen 2021 nové vydání

Stavební kování - Mechatronické cylindrické vložky - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16864 (165194) - červenec 2018 aktuální vydání

Stavební kování - Mechatronické visací zámky - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 16867 (165195) - říjen 2020

Stavební kování - Mechatronické dveřní kování - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 1670 (165705) - listopad 2007 aktuální vydání

Stavební kování - Odolnost proti korozi - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1527 (165761) - únor 2020 aktuální vydání

Stavební kování - Kování pro posuvné a skládací dveře - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12051 (165762) - duben 2001

Stavební kování - Dveřní a okenní zástrče - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 1935 (165763) - listopad 2002 aktuální vydání

Stavební kování - Jednoosé závěsy - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.04t, Oprava 2 4.06t

390 Kč

ČSN EN 1906 (165776) - říjen 2012 aktuální vydání

Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 12365-1 (166020) - březen 2004

Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 1: Funkční požadavky a klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12365-2 (166020) - březen 2004

Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 2: Zkušební metoda uzavírací síly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12365-3 (166020) - březen 2004

Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 3: Zkušební metoda zotavení po průhybu (stlačení)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12365-4 (166020) - březen 2004

Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště - Část 4: Zkušební metoda zotavení po dlouhodobém průhybu (stlačení)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13126-1 (166111) - květen 2012 aktuální vydání

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 1: Společné požadavky pro všechny typy kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13126-10 (166111) - červenec 2009

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 10: Výklopně sklopný systém

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13126-11 (166111) - červenec 2009

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 11: Kování pro výklopně sklopná vnější křídla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13126-12 (166111) - červenec 2009

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 12: Kování pro oboustranně, na vnější stranu, otevíravá vnější křídla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13126-13 (166111) - září 2012

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 13: Protizávaží posuvných oken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13126-14 (166111) - září 2012

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 14: Jisticí uzávěr pro posuvná okna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13126-15 (166111) - říjen 2019 aktuální vydání

Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 15: Kladky pro vodorovně posuvná a kování pro skládací okna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13126-16 (166111) - říjen 2019 aktuální vydání

Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 16: Kování pro zdvižně posuvná okna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13126-17 (166111) - říjen 2019 aktuální vydání

Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 17: Kování pro sklápěcí a posuvná okna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13126-19 (166111) - srpen 2011

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkonové dveře - Část 19: Posuvné uzavírací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13126-2 (166111) - květen 2012

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 2: Okenní klika - půloliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13126-3 (166111) - květen 2012

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 3: Půloliva, používaná obzvláště pro sklopněotáčivé/otáčivé kování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13126-4 (166111) - březen 2009

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 4: Hranové uzávěry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13126-5 +A1 (166111) - duben 2015 aktuální vydání

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 5: Specifikace pro zařízení, která omezují otevírání oken (omezovače otevírání)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13126-6 (166111) - únor 2019 aktuální vydání

Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 6: Nůžky s proměnnou geometrií (s nebo bez fixačního systému)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13126-7 (166111) - duben 2008

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 7: Okenní sklapky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13126-8 (166111) - srpen 2018 aktuální vydání

Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Část 8: Požadavky a zkušební metody kování pro otočení a vyklopení, kování pro vyklopení a otočení a kování pouze pro otočení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13126-9 (166111) - červenec 2013

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 9: Kování pro kyvná a otočná okna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14648 (166112) - duben 2008

Stavební kování - Kování okenic - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16035 (166210) - červenec 2013

Seznam vlastností stavebního kování (HPS) – Identifikace a souhrn dokladů o zkouškách k usnadnění zaměnitelnosti stavebního kování pro použití na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřích, vratech a/nebo otevíravých oknech

230 Kč

ČSN EN 1154 (166232) - červenec 1998

Stavební kování - Zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.03t, Oprava 1 5.06t

590 Kč

ČSN EN 1158 (166234) - červenec 1998

Stavební kování - Zařízení pro koordinované zavírání dveří - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.03t, Oprava 1 5.06t

590 Kč

ČSN EN 1155 (166235) - červenec 1998

Stavební kování - Elektricky poháněná zařízení na stavění otevření dveří - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.03t, Oprava 1 5.06t

480 Kč

ČSN EN 1125 (166236) - srpen 2008 aktuální vydání

Stavební kování - Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 179 (166237) - srpen 2008 aktuální vydání

Stavební kování - Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 14637 (166238) - duben 2008

Stavební kování - Elektricky řízený zádržný systém pro požární dveře - Požadavky, zkušební metody, použití a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13637 (166239) - prosinec 2015

Stavební kování - Elektricky řízené únikové systémy pro použití na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 12046-1 (747015) - únor 2021 nové vydání

Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 1: Okna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15570 (910295) - listopad 2008

Kování pro nábytek - Pevnost a trvanlivost závěsů a jejich součástí - Závěsy se svislou osou otáčení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč