ICS 91.180 - Dokončovací práce v interiérech

ČSN EN 12149 (500498) - březen 1999

Tapety v rolích - Stanovení migrace těžkých kovů a některých dalších prvků, monomeru vinylchloridu a uvolnitelného formaldehydu

230 Kč

ČSN EN 13085 (503301) - říjen 2001

Tapety - Specifikace pro korkové tapety v rolích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 233 (503403) - květen 2017 aktuální vydání

Tapety v rolích - Ustanovení pro hotové papírové, vinylové a plastové tapety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 234 (503404) - červenec 2020 nové vydání

Tapety v rolích - Specifikace tapet pro následnou dekoraci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 235 (503405) - listopad 2020 nové vydání

Tapety - Slovník a značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 259-1 (503406) - listopad 2001

Tapety v rolích - Vysoce odolné tapety - Část 1: Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 259-2 (503406) - listopad 2001

Tapety v rolích - Vysoce odolné tapety - Část 2: Stanovení odolnosti proti průrazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12956 (503407) - únor 2000

Tapety v rolích - Stanovení rozměrů, rovnosti okrajů, čistitelnosti a omyvatelnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.02t

255 Kč

ČSN EN 15102 (503410) - prosinec 2019 aktuální vydání

Dekorační tapety - Forma rolí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 73 3713 (733713) - červenec 2006

Navrhování, příprava a provádění vnitřních polymerových omítkových systémů

230 Kč

ČSN 73 3714 (733714) - červenec 2006

Navrhování, příprava a provádění vnitřních sádrových omítkových systémů

230 Kč

ČSN 73 3715 (733715) - červenec 2006

Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových a/nebo vápenných omítkových systémů

350 Kč

ČSN 74 3305 (743305) - září 2017 aktuální vydání

Ochranná zábradlí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.18t, Oprava 2 8.20t

390 Kč

ČSN EN 984 (804420) - srpen 2002 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování plošné hmotnosti užitného povrchu vpichovaných podlahových krytin

125 Kč

ČSN EN 266 (806001) - červenec 1994

Tapety v rolích. Ustanovení pro textilní tapety

230 Kč

ČSN EN 661 (917830) - prosinec 1996

Pružné podlahové krytiny. Zjišťování roztékavosti vody

125 Kč

ČSN EN 662 (917831) - prosinec 1996

Pružné podlahové krytiny. Zjišťování zvlnění vlivem vlhkosti

125 Kč

ČSN EN 663 (917832) - prosinec 1996

Pružné podlahové krytiny. Zjišťování běžné hloubky vzoru

125 Kč

ČSN EN 665 (917834) - červen 1996

Pružné podlahové krytiny. Zjišťování vypocování změkčovadel

125 Kč

ČSN EN 666 (917835) - prosinec 1996

Pružné podlahové krytiny. Zjišťování želatinace

125 Kč

ČSN EN 432 (917837) - listopad 1996

Pružné podlahové krytiny. Zjišťování smykové síly

125 Kč

ČSN EN 684 (917842) - říjen 1997 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování pevnosti sváru

125 Kč