ICS 91.160.01 - Osvětlení obecně

ČSN EN 12665 (360001) - srpen 2018 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN 36 0020 (360020) - leden 2015 aktuální vydání

Sdružené osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t

222 Kč

ČSN EN 61547 ed. 2 (360090) - březen 2010 aktuální vydání

Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 2 7.10t, Oprava 1 7.10t

270 Kč

ČSN P ISO/CIE TS 22012 (360451) - říjen 2019

Světlo a osvětlení - Stanovení udržovacího činitele - Pracovní postup

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 12193 (360454) - březen 2019 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 17165 (360470) - březen 2019

Světlo a osvětlení - Postup při návrhu osvětlovací soustavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO/IEC TR 15067-2 (369976) - leden 2000

Informační technologie - Aplikační model domovních elektronických systémů (HES) - Část 2: Osvětlovací model pro HES

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN CEN/TR 15193-2 (730327) - září 2017

Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15193-1, modul M9

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 15193-1 (730327) - září 2017

Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, modul M9

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ISO 10916 (730355) - únor 2018

Výpočet vlivu využití denního světla na potřebnou čistou a konečnou energii pro osvětlení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 17037 (730582) - srpen 2019 aktuální vydání

Denní osvětlení budov

550 Kč