ICS 91.120.01 - Ochrana budov a v budovách obecně

ČSN EN 15026 (730322) - říjen 2007

Hodnocení šíření vlhkosti stavebními dílci pomocí numerické simulace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 73 0331-1 (730331) - září 2018

Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data

590 Kč

ČSN EN 1946-1 (730562) - únor 2000

Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 1: Společná ustanovení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1946-2 (730562) - únor 2000

Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 2: Měření metodou chráněné teplé desky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 1946-3 (730562) - únor 2000

Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 3: Metoda měřidla tepelného toku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN 73 0873 (730873) - červen 2003 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

350 Kč

ČSN EN 16508 (738129) - září 2016 aktuální vydání

Dočasné stavební konstrukce - Konstrukce pro opláštění - Požadavky na provedení a obecný návrh

340 Kč

ČSN 73 9050 (739050) - červenec 2004

Údržba stálých úkrytů civilní ochrany

340 Kč