Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 91.100.60 - Tepelně a zvukově izolační materiály

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
81734

ČSN 49 2632 (492632) - srpen 2008

Štěpkocementové desky - Požadavky

125 Kč vč. DPH
96274

ČSN EN 13950 ed. 2 (723609) - prosinec 2014 aktuální vydání

Sádrové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely - Definice, požadavky a zkušební metody

350 Kč vč. DPH
93710

ČSN EN 822 (727041) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení délky a šířky

190 Kč vč. DPH
93711

ČSN EN 823 (727042) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky

230 Kč vč. DPH
93712

ČSN EN 824 (727043) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pravoúhlosti

190 Kč vč. DPH
93713

ČSN EN 825 (727044) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti

190 Kč vč. DPH
93714

ČSN EN 826 (727045) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška tlakem

230 Kč vč. DPH
93715

ČSN EN 1602 (727046) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení objemové hmotnosti

190 Kč vč. DPH
93716

ČSN EN 1603 (727047) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23 °C/50% relativní vlhkost)

190 Kč vč. DPH
93717

ČSN EN 1604 (727048) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek

190 Kč vč. DPH
93718

ČSN EN 1605 (727049) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách

190 Kč vč. DPH
93719

ČSN EN 1606 (727050) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem

230 Kč vč. DPH
93720

ČSN EN 1607 (727051) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky

190 Kč vč. DPH
93721

ČSN EN 1608 (727052) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky

190 Kč vč. DPH
93722

ČSN EN 1609 (727053) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření

190 Kč vč. DPH
93723

ČSN EN 12085 (727054) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles

190 Kč vč. DPH
93724

ČSN EN 12086 (727055) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení propustnosti vodní páry

230 Kč vč. DPH
93725

ČSN EN 12087 (727056) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.16t


250 Kč vč. DPH
93726

ČSN EN 12088 (727057) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi

190 Kč vč. DPH
93727

ČSN EN 12089 (727058) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška ohybem

190 Kč vč. DPH
93728

ČSN EN 12090 (727059) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška smykem

230 Kč vč. DPH
93729

ČSN EN 12091 (727060) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování

190 Kč vč. DPH
93730

ČSN EN 12430 (727062) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při bodovém zatížení

230 Kč vč. DPH
93731

ČSN EN 12431 (727063) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy

190 Kč vč. DPH
70393

ČSN EN 13820 (727064) - červen 2004

Tepelně izolační materiály pro použití ve stavebnictví - Stanovení obsahu organických látek

190 Kč vč. DPH
70394

ČSN EN 13793 (727065) - červen 2004

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení chování při cyklickém zatěžování

230 Kč vč. DPH
70555

ČSN EN 13499 (727101) - červenec 2004 aktuální vydání

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrenu - Specifikace

340 Kč vč. DPH
70554

ČSN EN 13500 (727102) - červenec 2004 aktuální vydání

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny - Specifikace

340 Kč vč. DPH
67988

ČSN EN 13494 (727103) - říjen 2003 aktuální vydání

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení přídržnosti lepicí hmoty nebo základní vrstvy k tepelně izolačnímu materiálu

190 Kč vč. DPH
67990

ČSN EN 13495 (727104) - říjen 2003 aktuální vydání

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení soudržnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem)

190 Kč vč. DPH
95141

ČSN EN 13496 (727105) - duben 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení mechanických vlastností skleněné síťoviny jako výztuže vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkou (ETICS)

190 Kč vč. DPH
508003

ČSN EN 13497 (727106) - červenec 2019 nové vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu

190 Kč vč. DPH
67992

ČSN EN 13498 (727107) - říjen 2003 aktuální vydání

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) proti vtlačení

190 Kč vč. DPH
501104

ČSN EN 16724 (727108) - prosinec 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Pokyny pro montáž a upevnění pro zkoušení reakce na oheň vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS)

230 Kč vč. DPH
99714

ČSN EN 13162 +A1 (727201) - květen 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace

440 Kč vč. DPH
502654

ČSN EN 13163 +A2 (727202) - srpen 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace

550 Kč vč. DPH
99719

ČSN EN 13164 +A1 (727203) - květen 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace

440 Kč vč. DPH
501537

ČSN EN 13165 +A2 (727204) - březen 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace

550 Kč vč. DPH
501535

ČSN EN 13166 +A2 (727205) - březen 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace

440 Kč vč. DPH
99725

ČSN EN 13167 +A1 (727206) - květen 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace

440 Kč vč. DPH
99727

ČSN EN 13168 +A1 (727207) - květen 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace

440 Kč vč. DPH
99729

ČSN EN 13169 +A1 (727208) - květen 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace

440 Kč vč. DPH
99731

ČSN EN 13170 +A1 (727209) - květen 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace

440 Kč vč. DPH
99733

ČSN EN 13171 +A1 (727210) - květen 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace

440 Kč vč. DPH
90793

ČSN EN 13172 (727211) - červenec 2012 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky - Hodnocení shody

350 Kč vč. DPH
506530

ČSN EN 13467 (727212) - leden 2019 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí

230 Kč vč. DPH
65157

ČSN EN 13468 (727213) - září 2002

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení stopových množství ve vodě rozpustných chloridových, fluoridových, křemičitanových a sodných iontů a stanovení pH

230 Kč vč. DPH
92510

ČSN EN 13469 (727214) - březen 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení propustnosti vodní páry předem tvarované izolace potrubí

230 Kč vč. DPH
65155

ČSN EN 13470 (727215) - září 2002

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení objemové hmotnosti předem tvarované izolace potrubí

190 Kč vč. DPH
65153

ČSN EN 13471 (727216) - září 2002

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení součinitele tepelné roztažnosti

190 Kč vč. DPH
92509

ČSN EN 13472 (727217) - březen 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení krátkodobé nasákavosti předem tvarované izolace potrubí při částečném ponoření

230 Kč vč. DPH
74143

ČSN EN 14316-1 (727218) - listopad 2005 aktuální vydání

Tepelně izolační výrobky pro izolace budov -Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného perlitu (EP) - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním

340 Kč vč. DPH
79142

ČSN EN 14316-2 (727218) - srpen 2007

Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného perlitu (EP) - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky

190 Kč vč. DPH
74144

ČSN EN 14317-1 (727219) - listopad 2005 aktuální vydání

Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného vermikulitu (EV) - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním

340 Kč vč. DPH
79143

ČSN EN 14317-2 (727219) - srpen 2007

Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného vermikulitu (EV) - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky

190 Kč vč. DPH
74145

ČSN EN 14063-1 (727220) - listopad 2005 aktuální vydání

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Výrobky vyráběné in-situ z expandovaného jílu - Část 1: Specifikace pro volně sypané výrobky před zabudováním

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.07t


370 Kč vč. DPH
94385

ČSN EN 14063-2 (727220) - prosinec 2013

Tepelněizolační výrobky pro stavebnictví - Výrobky vyráběné in situ z expandovaného jílu - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky

230 Kč vč. DPH
80432

ČSN 72 7221-1 (727221) - duben 2008

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 1: Typy konstrukcí a kategorie použití

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.11t


372 Kč vč. DPH
80431

ČSN 72 7221-2 (727221) - duben 2008

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 2: Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS)

230 Kč vč. DPH
87455

ČSN 72 7221-3 (727221) - březen 2011

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 3: Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS)

340 Kč vč. DPH
92512

ČSN EN 14706 (727221) - březen 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty

340 Kč vč. DPH
92511

ČSN EN 14707 (727222) - březen 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty předem tvarované izolace potrubí

230 Kč vč. DPH
501693

ČSN EN 14303 (727225) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace

350 Kč vč. DPH
501712

ČSN EN 14304 (727226) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) - Specifikace

440 Kč vč. DPH
501709

ČSN EN 14305 (727227) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace

440 Kč vč. DPH
501750

ČSN EN 14306 (727228) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace

440 Kč vč. DPH
501695

ČSN EN 14307 (727229) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace

440 Kč vč. DPH
501756

ČSN EN 14308 (727230) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny - Specifikace

440 Kč vč. DPH
501697

ČSN EN 14309 (727231) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace

550 Kč vč. DPH
501754

ČSN EN 14313 (727232) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace

440 Kč vč. DPH
501752

ČSN EN 14314 (727233) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace

440 Kč vč. DPH
86270

ČSN EN 15715 (727234) - červen 2010

Tepelně izolační výrobky - Pokyny pro montáž a upevnění při zkouškách reakce na oheň - Průmyslově vyráběné výrobky

550 Kč vč. DPH
86785

ČSN EN 14064-1 (727235) - září 2010

Tepelně izolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.10t, Z1 5.19t


Norma bude zrušena k 31. červenci 2020 (zobrazit náhrady).

492 Kč vč. DPH
506898

ČSN EN 14064-1 ed. 2 (727235) - květen 2019 nové vydání

Tepelněizolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
86786

ČSN EN 14064-2 (727235) - září 2010

Tepelně izolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ - Část 2: Požadavky na zabudované výrobky

340 Kč vč. DPH
87366

ČSN EN 15599-1 (727236) - leden 2011

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného perlitu (EP) vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním

340 Kč vč. DPH
86895

ČSN EN 15599-2 (727236) - prosinec 2010

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného perlitu (EP) vyráběné in-situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
87364

ČSN EN 15600-1 (727237) - leden 2011

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného vermikulitu (EV) vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním

340 Kč vč. DPH
86896

ČSN EN 15600-2 (727237) - prosinec 2010

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného vermikulitu (EV) vyráběné in-situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
92513

ČSN EN 15732 (727238) - březen 2013

Lehké výplňové a tepelněizolační výrobky pro použití v inženýrských stavbách - Výrobky z lehkého kameniva z expandovaného jílu (LWA)

350 Kč vč. DPH
99735

ČSN EN 16069 +A1 (727239) - květen 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace

440 Kč vč. DPH
95788

ČSN EN 14318-1 (727240) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy lité tvrdé pěny před zabudováním

550 Kč vč. DPH
95789

ČSN EN 14318-2 (727240) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky

230 Kč vč. DPH
95790

ČSN EN 14319-1 (727241) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy lité tvrdé pěny před zabudováním

550 Kč vč. DPH
95791

ČSN EN 14319-2 (727241) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky

190 Kč vč. DPH
95792

ČSN EN 14320-1 (727242) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy stříkané tvrdé pěny před zabudováním

550 Kč vč. DPH
95793

ČSN EN 14320-2 (727242) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky

230 Kč vč. DPH
501455

ČSN EN 15501 ed. 2 (727243) - prosinec 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace

440 Kč vč. DPH
94105

ČSN EN 16025-1 (727244) - listopad 2013

Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní stavby - Stmelené směsi EPS - Část 1: Požadavky na průmyslově připravené suché malty z EPS

350 Kč vč. DPH
94106

ČSN EN 16025-2 (727244) - listopad 2013

Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní stavby - Stmelené směsi EPS - Část 2: Zpracování průmyslově připravené suché malty z EPS

190 Kč vč. DPH
94258

TNI CEN/TR 15985 (727245) - prosinec 2013

Tepelněizolační výrobky - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Dobrovolná certifikace surovin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
95230

ČSN EN 15101-1 (727246) - květen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním

550 Kč vč. DPH
95231

ČSN EN 15101-2 (727246) - květen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky

340 Kč vč. DPH
95800

ČSN EN 14315-1 (727247) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy stříkané tvrdé pěny před zabudováním

550 Kč vč. DPH
95799

ČSN EN 14315-2 (727247) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky

230 Kč vč. DPH
503591

ČSN EN 16809-2 (727248) - listopad 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky - Výrobky vyrobené in-situ z volně sypaného pěnového polystyrenu (EPS) ve tvaru perlí a lepené z pěnového polystyrenu - Část 2: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky po instalaci

230 Kč vč. DPH
68800

ČSN EN ISO 13787 (730313) - prosinec 2003

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti

340 Kč vč. DPH
88269

ČSN EN ISO 23993 (730328) - červen 2011 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti

350 Kč vč. DPH
97687

ČSN EN 16012 +A1 (730341) - srpen 2015 aktuální vydání

Tepelné izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení deklarovaných tepelných vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč vč. DPH
96460

ČSN P CEN/TS 15548-1 (730361) - březen 2015

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení tepelného odporu metodou chráněné topné desky - Část 1: Měření při zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507658

ČSN EN ISO 9053-1 (730502) - září 2019

Akustika - Stanovení odporu proti proudění vzduchu - Část 1: Metoda statického proudění vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
62485

ČSN EN 12939 (730571) - srpen 2001

Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Výrobky s velkou tloušťkou o vysokém a středním tepelném odporu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

350 Kč vč. DPH
62590

ČSN EN ISO 13793 (730578) - září 2001

Tepelné chování budov - Tepelnětechnický návrh základů pro zabránění pohybům způsobených mrazem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

550 Kč vč. DPH
501944

ČSN 73 2901 (732901) - září 2017 aktuální vydání

Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS)

230 Kč vč. DPH
88020

ČSN 73 2902 (732902) - duben 2011

Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem

350 Kč vč. DPH
503590

ČSN EN 16382 (732903) - prosinec 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení odolnosti proti protažení hmoždinek s talířkem tepelněizolačním výrobkem

230 Kč vč. DPH
503589

ČSN EN 16383 (732904) - prosinec 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení tepelně vlhkostního chování vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkami (ETICS)

230 Kč vč. DPH
506380

ČSN EN 17101 (732905) - březen 2019

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Metody identifikace a zkušební metody pro jednosložkové polyuretanové lepicí pěny pro vnější tepelněizolační systémy (ETICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2019 (zobrazit náhrady).

340 Kč vč. DPH
508626

ČSN EN 17101 (732905) - říjen 2019 nové vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Metody identifikace a zkušební metody pro jednosložkové polyuretanové lepicí pěny pro vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS)

340 Kč vč. DPH
97695

ČSN EN 14509 ed. 2 (747725) - září 2015 aktuální vydání

Samonosné izolační sendvičové panely s povrchovými plechy - Průmyslově vyráběné výrobky - Specifikace

945 Kč vč. DPH