ICS 91.100.50 - Pojiva. Těsnicí materiály

ČSN EN 12597 (657000) - srpen 2014 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Terminologie

230 Kč

ČSN EN 58 (657003) - srpen 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Vzorkování asfaltových pojiv

340 Kč

ČSN EN 12594 (657005) - květen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Příprava analytických vzorků

190 Kč

ČSN EN 1425 (657020) - říjen 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Posouzení zjevných vlastností

125 Kč

ČSN EN 15326 +A1 (657021) - prosinec 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hustoty a specifické hmotnosti - Metoda s pyknometrem s kapilární zátkou

190 Kč

ČSN EN 1428 (657040) - červen 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích - Metoda azeotropní destilace

190 Kč

ČSN EN 1429 (657041) - listopad 2013 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytku na sítu asfaltových emulzí a stanovení skladovací stability

190 Kč

ČSN EN 1430 (657042) - červen 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení polarity asfaltových částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12846-1 (657043) - září 2011

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 1: Asfaltové emulze

230 Kč

ČSN EN 12846-2 (657043) - září 2011

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku výtokovým viskozimetrem - Část 2: Ředěná a fluxovaná asfaltová pojiva

230 Kč

ČSN EN 12847 (657044) - červenec 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tendence k sedimentaci asfaltových emulzí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13074-1 (657045) - listopad 2019 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 1: Zpětné získání odpařováním

190 Kč

ČSN EN 13074-2 (657045) - listopad 2019 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 2: Stabilizace po zpětném získání odpařováním

190 Kč

ČSN EN 12848 (657046) - září 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení mísící stability asfaltových emulzí s cementem

190 Kč

ČSN EN 12849 (657047) - červenec 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrační schopnosti asfaltových emulzí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1431 (657048) - leden 2019 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytkového pojiva a olejového destilátu z asfaltových emulzí destilací

230 Kč

ČSN EN 12850 (657049) - srpen 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hodnoty pH asfaltových emulzí

190 Kč

ČSN EN 13075-1 (657050) - srpen 2017 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 1: Stanovení hodnoty štěpitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí, metoda minerálního fileru

230 Kč

ČSN EN 13075-2 (657050) - srpen 2017 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 2: Stanovení mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí

190 Kč

ČSN 65 7051 (657051) - srpen 2017

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti a mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí, metody alternativních filerů

125 Kč

ČSN EN 13614 (657052) - srpen 2011 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti asfaltových emulzí zkouškou ponořením do vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16346 (657056) - duben 2013

Asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti a okamžité přilnavosti kationaktivních emulzí s kamenivem 2/4 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16849 (657057) - březen 2017

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích - Metoda využívající sušicí váhy

190 Kč

ČSN EN 1427 (657060) - prosinec 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek a kulička

230 Kč

ČSN 65 7061 (657061) - září 2008 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení duktility

125 Kč

ČSN EN 1426 (657062) - prosinec 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrace jehlou

230 Kč

ČSN EN 12593 (657063) - prosinec 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse

230 Kč

ČSN EN 13303 (657066) - duben 2018 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ztráty hmotnosti průmyslových asfaltů po zahřívání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12606-1 (657069) - prosinec 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínu - Část 1: Destilační metoda

230 Kč

ČSN EN 12606-2 (657069) - červen 2000

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínů - Část 2: Metoda AFNOR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12607-1 (657070) - květen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 1: Metoda RTFOT

230 Kč

ČSN EN 12607-2 (657070) - červen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 2: Metoda TFOT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12607-3 (657070) - červen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 3: Metoda RFT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13301 (657072) - únor 2011 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odlučivosti olejů z asfaltu

190 Kč

ČSN EN 13302 (657074) - prosinec 2018 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity asfaltových pojiv rotačním vřetenovým viskozimetrem

230 Kč

ČSN EN 12595 (657075) - červen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení kinematické viskozity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12596 (657076) - červen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity vakuovou kapilárou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16345 (657077) - prosinec 2012

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku asfaltových emulzí Redwoodovým viskozimetrem č. II

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12592 (657080) - květen 2015 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení rozpustnosti

190 Kč

ČSN EN 13358 (657083) - červenec 2020 nové vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv

230 Kč

ČSN EN 14770 (657091) - prosinec 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu - Dynamický smykový reometr (DSR)

230 Kč

ČSN EN 14769 (657092) - prosinec 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (PAV)

190 Kč

ČSN EN 14771 (657093) - prosinec 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového reometru (BBR)

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15325 (657094) - červenec 2008

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení viskozity při nulovém smyku v režimu pomalého toku smykovým reometrem (SSR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15963 (657095) - říjen 2014

Asfalty a asfaltová pojiva - Odolnost proti lomu zkouškou tříbodového ohybu trámečku s drážkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16659 (657096) - říjen 2016

Asfalty a asfaltová pojiva - Zkouška MSCR (Multiple Stress Creep and Recovery Test)

230 Kč

ČSN EN 13632 (657100) - únor 2011 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Vizualizace disperze polymeru v polymerem modifikovaných asfaltech

190 Kč

ČSN EN 13398 (657101) - srpen 2018 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů

190 Kč

ČSN EN 13399 (657102) - srpen 2018 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů

125 Kč

ČSN EN 13702 (657103) - duben 2019 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity modifikovaných asfaltů metodou kužel a deska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13587 (657106) - srpen 2017 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností asfaltových pojiv metodou zkoušky v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13589 (657107) - prosinec 2018 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility

190 Kč

ČSN EN 13588 (657108) - červen 2018

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem

340 Kč

ČSN EN 15323 (657110) - říjen 2007

Asfalty a asfaltová pojiva - Urychlené dlouhodobé stárnutí metodou rotujícího válce (RCAT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15324 (657111) - únor 2009

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ekviviskózní teploty založené na viskozitě při nízkém smyku na dynamickém smykovém reometru v nízkofrekvenčním oscilačním modu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12591 (657201) - září 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Specifikace pro silniční asfalty

340 Kč

ČSN EN 13924-2 (657203) - srpen 2014

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro speciální asfalty - Část 2: Multigradové silniční asfalty

350 Kč

ČSN EN 15322 (657205) - srpen 2013 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv

440 Kč

ČSN EN 13808 (657207) - říjen 2013 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.15t

472 Kč

ČSN EN 13305 (657211) - srpen 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro tvrdé průmyslové asfalty

125 Kč

ČSN EN 13304 (657212) - srpen 2009 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro oxidované asfalty

125 Kč

ČSN EN 14023 (657220) - říjen 2010 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.13t, Z2 2.19t

437 Kč

ČSN EN 14262 (658020) - květen 2004

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Pojiva a příbuzné výrobky na bázi uhelného dehtu - Briketovací smola - Vlastnosti a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN 72 2301 (722301) - listopad 1978

Sádrová pojiva. Klasifikace. Všeobecné technické požadavky. Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.81, Z2 9.03t, Z3 4.09t

294 Kč

ČSN EN ISO 6927 (722330) - březen 2013

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Názvosloví

340 Kč

ČSN EN ISO 11600 (722331) - listopad 2004 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Klasifikace a požadavky pro tmely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.06t, A1 11.11t

315 Kč

ČSN EN ISO 7389 (722333) - listopad 2004 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení elastického zotavení tmelů

190 Kč

ČSN EN ISO 7390 (722334) - listopad 2004 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení stékavosti tmelů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.06t

210 Kč

ČSN EN ISO 8339 (722335) - leden 2006

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení tahových vlastností (protažení při přetržení)

190 Kč

ČSN EN ISO 8340 (722336) - leden 2006

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení tahových vlastností při udržovaném protažení

190 Kč

ČSN EN ISO 8394-1 (722337) - červen 2011

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Část 1: Stanovení vytlačovatelnosti jednosložkových tmelů

190 Kč

ČSN EN ISO 8394-2 (722337) - květen 2018 aktuální vydání

Budovy a inženýrské stavby - Stanovení vytlačovatelnosti tmelu - Část 2: Použití standardního přístroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9046 (722338) - srpen 2005

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů při stálé teplotě

125 Kč

ČSN EN ISO 9047 (722339) - prosinec 2003 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů při proměnlivé teplotě

190 Kč

ČSN EN ISO 10563 (722341) - leden 2018 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení změn hmotnosti a objemu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10590 (722342) - leden 2006 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení přilnavosti a soudržnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě

190 Kč

ČSN EN ISO 10591 (722343) - leden 2006 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení přilnavosti a soudržnosti po ponoření ve vodě

125 Kč

ČSN EN ISO 11432 (722344) - leden 2006 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení odolnosti proti stlačení

190 Kč

ČSN 72 2345 (722345) - duben 1983

Zkoušení těsnicích tmelů pro stavební účely. Zkouška migrace do podkladu

65 Kč

ČSN 72 2348 (722348) - duben 1983

Zkoušení těsnicích tmelů pro stavební účely. Stanovení tvrdosti elastických tmelů metodou podle Shore A

65 Kč

ČSN EN ISO 11431 (722350) - březen 2003

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - tmely - Stanovení přilnavosti/soudržnosti po vystavení účinkům tepla, vody a umělého světla přes sklo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15651-1 ed. 3 (722370) - září 2017

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 1: Tmely pro fasádní prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15651-2 ed. 3 (722370) - září 2017

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 2: Tmely pro zasklívání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15651-3 ed. 3 (722370) - září 2017

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15651-4 ed. 3 (722370) - září 2017

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15651-5 ed. 2 (722370) - září 2017 aktuální vydání

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 5: Posuzování a ověřování stálosti vlastností, označování a značení štítkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14891 ed. 2 (722430) - říjen 2018 aktuální vydání

Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování

350 Kč

ČSN EN 14016-1 (722483) - březen 2005 aktuální vydání

Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 1: Definice, požadavky

230 Kč

ČSN EN 14016-2 (722483) - březen 2005 aktuální vydání

Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 2: Zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 13454-1 (722485) - únor 2005

Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 1: Definice a požadavky

340 Kč

ČSN EN 13454-2 (722485) - prosinec 2019 aktuální vydání

Pojiva pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 15368 +A1 (722487) - listopad 2010 aktuální vydání

Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití - Definice, specifikace a kritéria shody

340 Kč

ČSN EN 13707 (727601) - září 2014 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky

440 Kč

ČSN EN 13969 (727602) - květen 2005

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.07t

405 Kč

ČSN EN 13970 (727603) - květen 2005

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - Definice a charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.07t

405 Kč

ČSN EN 14967 (727604) - září 2006

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky

340 Kč

ČSN EN 14695 (727605) - červen 2010

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Definice a charakteristiky

340 Kč

ČSN EN 13956 (727611) - červen 2013 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky

350 Kč

ČSN EN 13967 +A1 (727612) - leden 2020 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti zemní vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky

350 Kč

ČSN EN 13984 (727613) - srpen 2013 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové parozábrany - Definice a charakteristiky

340 Kč

ČSN EN 14909 ed. 2 (727614) - listopad 2012 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.13t

372 Kč

ČSN EN 13859-1 (727621) - březen 2015 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií pro skládané střešní krytiny a pro stěny – Část 1: Pásy a fólie pro skládané střešní krytiny

440 Kč

ČSN EN 13859-2 (727621) - březen 2015 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií pro skládané střešní krytiny a pro stěny – Část 2: Pásy a fólie pro stěny

350 Kč

ČSN EN 1107-1 (727631) - září 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení rozměrové stálosti

190 Kč

ČSN EN 1107-2 (727631) - říjen 2001

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení rozměrové stálosti - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

125 Kč

ČSN EN 1108 (727632) - září 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení tvarové stálosti při cyklických změnách teploty

190 Kč

ČSN EN 1109 (727633) - říjen 2013 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot

190 Kč

ČSN EN 1110 (727634) - duben 2011 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti stékání při zvýšené teplotě

190 Kč

ČSN EN 12039 (727635) - říjen 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení přilnavosti posypu

190 Kč

ČSN EN 12310-1 (727636) - říjen 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti protrhávání (dřík hřebíku)

125 Kč

ČSN EN 12310-2 (727636) - srpen 2019 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti protrhávání - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12311-1 (727637) - říjen 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení tahových vlastností

125 Kč

ČSN EN 12311-2 (727637) - říjen 2013 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

190 Kč

ČSN EN 12316-1 (727638) - říjen 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích

190 Kč

ČSN EN 12316-2 (727638) - říjen 2013 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

190 Kč

ČSN EN 12317-1 (727639) - říjen 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení smykové odolnosti ve spojích

125 Kč

ČSN EN 12317-2 (727639) - říjen 2010 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení smykové odolnosti ve spojích - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

190 Kč

ČSN EN 1848-1 (727640) - listopad 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení délky, šířky a přímosti - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech

125 Kč

ČSN EN 1848-2 (727640) - říjen 2001

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení délky, šířky a přímosti - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

125 Kč

ČSN EN 1849-1 (727641) - listopad 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.11t

210 Kč

ČSN EN 1849-2 (727641) - leden 2020 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1850-1 (727642) - listopad 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení zjevných vad - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech

125 Kč

ČSN EN 1850-2 (727642) - říjen 2001

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení zjevných vad - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

125 Kč

ČSN EN 1928 (727643) - březen 2001

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení vodotěsnosti

190 Kč

ČSN EN 1931 (727644) - srpen 2001

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení propustnosti vodní páry

230 Kč

ČSN EN 495-5 (727645) - říjen 2013 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot - Část 5: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

190 Kč

ČSN EN 12691 (727646) - duben 2019 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti nárazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12730 (727647) - říjen 2015 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti statickému zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1296 (727648) - říjen 2001

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Metoda umělého stárnutí při dlouhodobém vystavení zvýšené teplotě

125 Kč

ČSN EN 1847 (727649) - duben 2010 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Metody expozice kapalnými chemikáliemi, včetně vody

230 Kč

ČSN EN 13111 (727650) - říjen 2010 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Pojistné hydroizolace pro skládané krytiny střech a stěn - Stanovení odolnosti proti propustnosti vody

190 Kč

ČSN EN 1844 (727651) - říjen 2013 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti ozonu - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

190 Kč

ČSN EN 13416 (727652) - březen 2002

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Pravidla pro odběr vzorků

190 Kč

ČSN EN 13583 (727653) - listopad 2012 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti krupobití

190 Kč

ČSN EN 1297 (727654) - prosinec 2004

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Metoda umělého stárnutí při dlouhodobém vystavení kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody

230 Kč

ČSN EN 13897 (727655) - březen 2005

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení vodotěsnosti po protažení při nízké teplotě

190 Kč

ČSN EN 13948 (727656) - říjen 2007

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti prorůstání kořenů

230 Kč

ČSN EN 1548 (727657) - únor 2008

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Metoda expozice asfaltem

190 Kč

ČSN EN 16002 (727658) - srpen 2019 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti zatížení větrem mechanicky kotvených pásů a fólií pro hydroizolaci střech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15976 (727659) - září 2011

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení emisivity

190 Kč

ČSN EN 17190 (727660) - duben 2019

Hydroizolační pásy a fólie - Index odrazivosti slunečního záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13375 (727671) - říjen 2019 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Příprava zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13596 (727672) - červenec 2005 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení přilnavosti v tahu

190 Kč

ČSN EN 13653 (727673) - říjen 2017 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení přilnavosti ve smyku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14691 (727674) - říjen 2017 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení soudržnosti po tepelném zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14692 (727675) - říjen 2017 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení odolnosti proti hutnění asfaltové vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14694 (727676) - říjen 2017 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení odolnosti předem narušených pásů proti dynamickému vodnímu tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14223 (727677) - říjen 2017 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení nasákavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14224 (727678) - říjen 2010 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení schopnosti přemostění trhlin

190 Kč

ČSN EN 14693 (727679) - říjen 2017 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení chování asfaltových pásů při aplikaci litého asfaltu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15814 +A2 (727681) - červen 2015

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Definice a požadavky

340 Kč

ČSN EN 15812 (727682) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení schopnosti přemostění trhlin

190 Kč

ČSN EN 15813 (727683) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot

125 Kč

ČSN EN 15815 (727684) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti stlačení

125 Kč

ČSN EN 15816 (727685) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti dešti

125 Kč

ČSN EN 15817 (727686) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti vodě

125 Kč

ČSN EN 15818 (727687) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení rozměrové stálosti při zvýšené teplotě

125 Kč

ČSN EN 15819 (727688) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Změna tloušťky vrstvy po úplném zaschnutí

125 Kč

ČSN EN 15820 (727689) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení vodotěsnosti

125 Kč

ČSN EN 13108-21 ed. 2 (736140) - září 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby

340 Kč

ČSN EN 14188-3 (736151) - duben 2007 aktuální vydání

Zálivky a vložky do spár - Část 3: Specifikace pro těsnící profily do spár

230 Kč

ČSN EN 12970 (736153) - březen 2008 aktuální vydání

Litý asfalt a asfaltový mastix pro vodotěsné úpravy - Definice, požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN 73 6161 (736161) - květen 2000

Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu

190 Kč

ČSN EN 534 +A1 (747708) - červenec 2010 aktuální vydání

Asfaltové vlnité desky - Specifikace výrobku a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 544 ed. 2 (747709) - říjen 2011 aktuální vydání

Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou - Specifikace výrobku a zkušební metody

350 Kč

ČSN 75 2020 (752020) - duben 2010

Asfaltové vrstvy hydrotechnických staveb

440 Kč

ČSN EN 14151 (800889) - prosinec 2010

Geosyntetika - Zjišťování pevnosti v protržení

190 Kč

ČSN EN 13719 (806163) - červen 2016 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování dlouhodobé ochranné účinnosti geosyntetik v kontaktu s geosyntetickými zábranami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13361 ed. 2 (806164) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13491 ed. 2 (806165) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních konstrukcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13492 ed. 2 (806166) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 14196 (806170) - květen 2016 aktuální vydání

Geosyntetika - Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti jílových geosyntetických izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16993 (806173) - červen 2018

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě retenčních nádrží, jímek (nadzemních a podzemních) a jiných těsnicích aplikací pro chemikálie, znečištěnou vodu a kapalné produkty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16994 (806174) - červen 2018

Geosyntetické jílové izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě podzemních konstrukcí (kromě tunelů a přidružených konstrukcí)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14575 (806183) - prosinec 2005

Geosyntetické izolace - Orientační metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti oxidaci

190 Kč

ČSN EN 13362 ed. 2 (806185) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13493 ed. 2 (806186) - červen 2018 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě zařízení pro skladování a likvidaci tuhých odpadů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16416 (806200) - únor 2014

Geosyntetické jílové izolace - Zjišťování indexu vodního toku - Metoda za použití přístroje s pružnou stěnou na měření propustnosti při konstantním tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč