ICS 91.100.25 - Keramické stavební výrobky

ČSN EN 1051-1 (701601) - srpen 2003

Sklo ve stavebnictví - Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice - Část 1: Definice a popis

230 Kč

ČSN EN 14891 ed. 2 (722430) - říjen 2018 aktuální vydání

Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování

350 Kč

ČSN EN 771-1 +A1 (722634) - květen 2017 aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t

570 Kč

ČSN EN 771-2 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky

440 Kč

ČSN EN 772-1 +A1 (722635) - leden 2016 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

230 Kč

ČSN EN 772-10 (722635) - srpen 1999

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 10: Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic

125 Kč

ČSN EN 772-16 (722635) - říjen 2011 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů

230 Kč

ČSN EN 772-18 (722635) - říjen 2011 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 18: Stanovení mrazuvzdornosti vápenopískových zdicích prvků

125 Kč

ČSN EN 772-22 (722635) - červenec 2019

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 772-3 (722635) - srpen 1999

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 3: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů v pálených zdicích prvcích hydrostatickým vážením

125 Kč

ČSN EN 772-5 ed. 2 (722635) - srpen 2017 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích

190 Kč

ČSN EN 772-7 (722635) - srpen 1999

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 7: Stanovení nasákavosti varem pálených zdicích prvků pro izolační vrstvy proti vlhkosti

125 Kč

ČSN EN 772-9 (722635) - srpen 1999

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 9: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů a objemu materiálu pálených a vápenopískových zdicích prvků plněním otvorů pískem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.05t

190 Kč

ČSN 72 2642 (722642) - duben 2003

Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce - Hurdisky

340 Kč

ČSN EN 538 (722681) - duben 1996

Pálené střešní tašky pro skládané krytiny. Stanovení únosnosti

190 Kč

ČSN EN 539-1 (722682) - leden 2006 aktuální vydání

Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 1: Zkouška prosákavosti

190 Kč

ČSN EN 539-2 (722682) - říjen 2013 aktuální vydání

Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti

230 Kč

ČSN EN 1024 (722683) - červenec 2012 aktuální vydání

Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení geometrických charakteristik

230 Kč

ČSN EN 1304 (722684) - listopad 2013 aktuální vydání

Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.14t

382 Kč

ČSN EN 14437 (722685) - srpen 2005 aktuální vydání

Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro střešní systémy

350 Kč

ČSN 72 4710 (724710) - březen 2004 aktuální vydání

Keramické kachle - Požadavky, zkušební metody a označování

190 Kč

ČSN 72 5191 (725191) - duben 2004

Keramické obkladové prvky - Stanovení protiskluznosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.11t

295 Kč

ČSN 73 3451 (733451) - prosinec 2005

Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů

340 Kč

ČSN EN 1806 (734203) - únor 2007 aktuální vydání

Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody

440 Kč