ICS 91.100.15 - Minerální stavební materiály a výrobky

ČSN EN 16301 (721129) - září 2013

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti k náhodné tvorbě skvrn

230 Kč

ČSN EN 16306 (721130) - srpen 2013

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti mramoru proti tepelným a vlhkostním cyklům

230 Kč

ČSN EN 14581 (721131) - červenec 2005

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti

190 Kč

ČSN EN 14146 (721132) - březen 2005 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení dynamického modulu pružnosti (pomocí základní resonanční frekvence)

230 Kč

ČSN EN 14158 (721133) - březen 2005 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení lomové energie

125 Kč

ČSN EN 13373 (721137) - listopad 2020 nové vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení geometrických charakteristik výrobků

350 Kč

ČSN EN 14066 (721138) - září 2013 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku

190 Kč

ČSN EN 13919 (721139) - říjen 2003 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti stárnutí působením SO₂ při zvýšené vlhkosti

125 Kč

ČSN EN 14231 (721140) - říjen 2003

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti kluzu pomocí zkušebního kyvadla

230 Kč

ČSN EN 1925 (721141) - leden 2000

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení součinitele nasákavosti vodou působením vzlínavosti

190 Kč

ČSN EN 1926 (721142) - červenec 2007 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v prostém tlaku

230 Kč

ČSN EN 1936 (721143) - červenec 2007 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti

190 Kč

ČSN EN 12370 (721144) - listopad 2020 nové vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti krystalizaci solí

190 Kč

ČSN EN 12372 (721145) - červenec 2007 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení

230 Kč

ČSN EN 12407 (721146) - září 2020 nové vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Petrografický rozbor

340 Kč

ČSN EN 12371 (721147) - srpen 2010 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení mrazuvzdornosti

230 Kč

ČSN EN 13161 (721148) - prosinec 2008 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při konstantním momentu

230 Kč

ČSN EN 13755 (721149) - prosinec 2008 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku

125 Kč

ČSN EN 13364 (721150) - listopad 2002

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tržného zatížení v otvoru pro kolík

230 Kč

ČSN EN 14157 (721158) - květen 2018 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti obrusu

230 Kč

ČSN EN 14580 (721165) - prosinec 2005

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení statického modulu pružnosti

230 Kč

ČSN EN 14579 (721166) - květen 2005

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení rychlosti šíření zvuku

230 Kč

ČSN EN 933-2 (721184) - prosinec 1997

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.97t, UR 4.98

Norma bude zrušena k 1. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

157 Kč

ČSN EN 933-2 (721184) - leden 2021 nové vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 932-1 (721185) - prosinec 1997

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru vzorků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
UR 4.98, Z1 11.01t

372 Kč

ČSN EN 16140 (721190) - srpen 2019 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti na změny vzhledu způsobené tepelnými cykly

230 Kč

ČSN EN 932-2 (721192) - březen 2000

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků

230 Kč

ČSN EN 932-5 (721192) - červenec 2012 aktuální vydání

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace

340 Kč

ČSN EN 932-6 (721192) - březen 2000

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 6: Definice opakovatelnosti a reprodukovatelnosti

230 Kč

ČSN EN 933-1 (721193) - červen 2012 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor

230 Kč

ČSN EN 933-10 (721193) - únor 2010 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení jemných částic - Zrnitost fileru (prosévání proudem vzduchu)

190 Kč

ČSN EN 933-11 (721193) - září 2009

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 11: Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.10t

250 Kč

ČSN EN 933-3 (721193) - červen 2012 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti

190 Kč

ČSN EN 933-4 (721193) - říjen 2008 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index

190 Kč

ČSN EN 933-5 (721193) - prosinec 1998

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 11.01t, A1 6.05t

287 Kč

ČSN EN 933-6 (721193) - říjen 2014 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Součinitel tekutosti kameniva

230 Kč

ČSN EN 933-7 (721193) - prosinec 1998

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém kamenivu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.01t

222 Kč

ČSN EN 933-8 +A1 (721193) - prosinec 2016 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku

230 Kč

ČSN EN 933-9 +A1 (721193) - září 2013 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří

230 Kč

ČSN EN 1097-1 (721194) - červenec 2011 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)

230 Kč

ČSN EN 1097-10 (721194) - říjen 2014 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 10: Stanovení výšky vzlínavosti vody

190 Kč

ČSN EN 1097-11 (721194) - březen 2014

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 11: Stanovení stlačitelnosti a pevnosti v tlaku pórovitého kameniva

230 Kč

ČSN EN 1097-2 (721194) - říjen 2020 nové vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1097-3 (721194) - červenec 1999

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.01t

262 Kč

ČSN EN 1097-4 (721194) - říjen 2008 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 4: Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru

230 Kč

ČSN EN 1097-5 (721194) - říjen 2008 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

190 Kč

ČSN EN 1097-6 (721194) - únor 2014 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti

440 Kč

ČSN EN 1097-7 (721194) - říjen 2008 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška

190 Kč

ČSN EN 1097-8 (721194) - říjen 2020 nové vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1097-9 (721194) - červenec 2014 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 9: Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická zkouška

190 Kč

ČSN EN 1367-1 (721195) - listopad 2007 aktuální vydání

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

190 Kč

ČSN EN 1367-2 (721195) - červen 2010 aktuální vydání

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým

230 Kč

ČSN EN 1367-3 (721195) - říjen 2001

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 3: Zkouška varem pro rozpadavý čedič

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.04t

210 Kč

ČSN EN 1367-4 (721195) - říjen 2008 aktuální vydání

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4: Stanovení smršťování

230 Kč

ČSN EN 1367-5 (721195) - srpen 2011 aktuální vydání

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 5: Stanovení odolnosti vůči tepelnému šoku

190 Kč

ČSN EN 1367-6 (721195) - listopad 2008

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 6: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování za přítomnosti soli (NaCl)

190 Kč

ČSN EN 1367-7 (721195) - říjen 2014

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 7: Stanovení odolnosti pórovitého kameniva proti zmrazování a rozmrazování

190 Kč

ČSN EN 1367-8 (721195) - říjen 2014

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 8: Stanovení odolnosti pórovitého kameniva proti rozpadu

190 Kč

ČSN EN 1744-1 +A1 (721196) - červenec 2013 aktuální vydání

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor

550 Kč

ČSN EN 1744-3 (721196) - květen 2003

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 3: Příprava výluhů loužením kameniva

190 Kč

ČSN EN 1744-4 (721196) - leden 2006

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení citlivosti na vodu filerů pro asfaltové směsi

230 Kč

ČSN EN 1744-5 (721196) - prosinec 2006

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení chloridových solí rozpustných v kyselině

190 Kč

ČSN EN 1744-6 (721196) - prosinec 2006

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 6: Stanovení vlivu výluhu z recyklovaného kameniva na počátek tuhnutí cementu

125 Kč

ČSN EN 1744-7 (721196) - červenec 2012

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení ztráty žíháním kameniva z popela ze spaloven komunálního odpadu (kamenivo MIBA)

190 Kč

ČSN EN 1744-8 (721196) - únor 2013

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 8: Třídicí zkouška ke stanovení obsahu kovů v kamenivu z popela ze spaloven komunálního odpadu (kamenivo MIBA)

190 Kč

ČSN EN 12440 (721401) - květen 2018 aktuální vydání

Přírodní kámen - Pojmenování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 12670 (721402) - prosinec 2019

Přírodní kámen - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

945 Kč

ČSN EN 12670 (721402) - leden 2021 nové vydání

Přírodní kámen - Terminologie

770 Kč

ČSN EN 14618 (721449) - leden 2010 aktuální vydání

Umělý kámen - Terminologie a klasifikace

230 Kč

ČSN EN 14617-1 (721450) - říjen 2013 aktuální vydání

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti

125 Kč

ČSN EN 14617-10 (721450) - říjen 2012 aktuální vydání

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 10: Stanovení chemické odolnosti

190 Kč

ČSN EN 14617-11 (721450) - listopad 2005

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 11: Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti

190 Kč

ČSN EN 14617-12 (721450) - říjen 2012 aktuální vydání

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 12: Stanovení rozměrové stálosti

190 Kč

ČSN EN 14617-13 (721450) - říjen 2013 aktuální vydání

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 13: Stanovení elektrického odporu

230 Kč

ČSN EN 14617-16 (721450) - listopad 2005

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 16: Stanovení rozměrů, geometrických vlastností a kvality povrchu tenkých desek

230 Kč

ČSN EN 14617-2 (721450) - březen 2017 aktuální vydání

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu

190 Kč

ČSN EN 14617-4 (721450) - říjen 2012 aktuální vydání

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu

190 Kč

ČSN EN 14617-5 (721450) - říjen 2012 aktuální vydání

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 5: Stanovení mrazuvzdornosti

190 Kč

ČSN EN 14617-6 (721450) - říjen 2012 aktuální vydání

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 6: Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku

190 Kč

ČSN EN 14617-9 (721450) - listopad 2005

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 9: Stanovení odolnosti proti nárazu

125 Kč

ČSN EN 15286 (721460) - leden 2014

Umělý kámen - Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)

440 Kč

ČSN EN 13043 (721501) - duben 2004 aktuální vydání

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.06t, Z2 3.08t, Z4 3.14t

666 Kč

ČSN EN 12620 +A1 (721502) - listopad 2008 aktuální vydání

Kamenivo do betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 3.14t

582 Kč

ČSN EN 13139 (721503) - duben 2004 aktuální vydání

Kamenivo pro malty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 3.14t

382 Kč

ČSN EN 13242 +A1 (721504) - srpen 2008 aktuální vydání

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 3.14t

472 Kč

ČSN EN 13055 (721505) - červen 2017 aktuální vydání

Pórovité kamenivo

440 Kč

ČSN EN 13450 (721506) - duben 2004 aktuální vydání

Kamenivo pro kolejové lože

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.06t, Z3 3.14t

414 Kč

ČSN EN 13383-1 (721507) - duben 2004 aktuální vydání

Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 3.14t

382 Kč

ČSN EN 13383-2 (721507) - srpen 2020 nové vydání

Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 16236 (721510) - únor 2019

Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) kameniva - Počáteční zkoušky typu a řízení výroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 1467 (721865) - říjen 2012 aktuální vydání

Přírodní kámen - Hrubé bloky - Požadavky

230 Kč

ČSN EN 1468 (721866) - říjen 2012 aktuální vydání

Přírodní kámen - Hrubé desky - Požadavky

230 Kč

ČSN EN 1469 ed. 2 (721867) - červen 2016 aktuální vydání

Výrobky z přírodního kamene - Obkladové desky - Požadavky

440 Kč

ČSN EN 12057 ed. 2 (721870) - červen 2016 aktuální vydání

Výrobky z přírodního kamene - Tenké desky - Požadavky

550 Kč

ČSN EN 12058 ed. 2 (721871) - červen 2016 aktuální vydání

Výrobky z přírodního kamene - Podlahové a schodišťové desky - Požadavky

440 Kč

ČSN EN 12059 +A1 (721872) - červen 2012 aktuální vydání

Výrobky z přírodního kamene - Rozměrné kamenné výrobky - Požadavky

230 Kč

ČSN EN 15285 (721880) - říjen 2008

Umělý kámen - Podlahové a schodišťové desky (pro vnitřní a venkovní použití)

340 Kč

ČSN EN 15388 (721881) - září 2020 nové vydání

Umělý kámen - Formátované výrobky pro sanitární a kuchyňské desky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16954 (721882) - leden 2019 aktuální vydání

Umělý kámen - Desky a formátované výrobky pro podlahy a schodišťové stupně (vnitřní a vnější)

340 Kč

ČSN EN 12326-1 ed. 2 (721891) - září 2015 aktuální vydání

Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici

440 Kč

ČSN EN 12326-2 (721891) - listopad 2011 aktuální vydání

Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 2: Zkušební metody pro břidlici a karbonátovou břidlici

440 Kč

ČSN 72 2071 (722071) - říjen 2011 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení

350 Kč

ČSN 72 2072-1 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 1: Popílek jako aktivní složka maltovin

190 Kč

ČSN 72 2072-10 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 10: Popílek pro asfaltové výrobky

230 Kč

ČSN 72 2072-11 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 11: Popílek pro ostatní využití

125 Kč

ČSN 72 2072-2 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 2: Popílek jako příměs při výrobě malt

125 Kč

ČSN 72 2072-3 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 3: Popílek pro výrobu popílkových směsí

190 Kč

ČSN 72 2072-4 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 4: Popílek pro výrobu cihlářských pálených výrobků

190 Kč

ČSN 72 2072-5 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 5: Popílek pro výrobu pórobetonu

190 Kč

ČSN 72 2072-6 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 6: Popílek pro výrobu umělého kameniva spékáním

125 Kč

ČSN 72 2072-8 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 8: Popílek pro výrobu umělého kameniva za studena a urychleně vytvrzovaného

125 Kč

ČSN 72 2072-9 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 9: Popílek pro výrobu minerálních vláken

190 Kč

ČSN EN 15167-1 (722090) - prosinec 2006

Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

230 Kč

ČSN EN 15167-2 (722090) - prosinec 2006

Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Hodnocení shody

340 Kč

ČSN EN 1015-11 (722400) - duben 2020 aktuální vydání

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku

230 Kč

ČSN EN 771-6 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene

350 Kč

ČSN EN 772-11 (722635) - říjen 2011 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků

190 Kč

ČSN EN 772-13 (722635) - květen 2001

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 13: Stanovení objemové hmotnosti materiálu zdicích prvků za sucha a objemové hmotnosti zdicích prvků za sucha (kromě zdicích prvků z přírodního kamene)

190 Kč

ČSN EN 772-19 (722635) - únor 2001

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 19: Stanovení vlhkostní roztažnosti velkých podélně děrovaných pálených zdicích prvků

190 Kč

ČSN EN 772-20 (722635) - únor 2001

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 20: Stanovení rovinnosti lícových ploch betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.05t

190 Kč

ČSN EN 772-21 (722635) - říjen 2011

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 21: Stanovení nasákavosti pálených a vápenopískových zdicích prvků ve studené vodě

125 Kč

ČSN EN 772-4 (722635) - srpen 1999

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 4: Stanovení hustoty, objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti zdicích prvků z přírodního kamene

190 Kč

ČSN EN ISO 10545-7 (725110) - březen 2000

Keramické obkladové prvky - Část 7: Stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení - Glazované obkladové prvky

190 Kč

ČSN 72 5250 (725250) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemicky odolná stavební kamenina - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 13084-5 (734220) - únor 2006

Volně stojící komíny - Část 5: Materiál pro zděné vložky - Specifikace výrobků

340 Kč