ICS 91.080.13 - Ocelové konstrukce

ČSN EN ISO 12944-1 (038241) - září 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady

230 Kč

ČSN EN ISO 12944-2 (038241) - červen 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí

230 Kč

ČSN EN ISO 12944-3 (038241) - říjen 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 3: Navrhování

230 Kč

ČSN EN ISO 12944-4 (038241) - červenec 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13381-10 (730858) - červenec 2020

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 10: Ochrana aplikovaná na tažený ocelový prvek o plném průřezu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13381-8 (730858) - říjen 2018 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

570 Kč

ČSN EN 1090-2 (732601) - únor 2019 aktuální vydání

Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

1 270 Kč

ČSN EN 1090-4 (732601) - srpen 2019 aktuální vydání

Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách

590 Kč

ČSN EN 1090-5 (732601) - červen 2018

Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 5: Technické požadavky na hliníkové za studena tvarované konstrukční prvky a za studena tvarované konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč