1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 91.080.01 - Stavební konstrukce obecně

ČSN 73 0001-1 (730001) - květen 2003

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí

350 Kč

ČSN 73 0001-7 (730001) - květen 2003

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 7: Geotechnika

350 Kč

ČSN ISO 3898 (730030) - listopad 2002

Zásady navrhování stavebních konstrukcí - Označování - Základní značky

340 Kč

ČSN ISO 2394 (730031) - červenec 2016 aktuální vydání

Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN 73 0034 (730034) - prosinec 2018

Doplňující pokyny k zatížení konstrukcí námrazou

125 Kč

ČSN ISO 12494 (730034) - prosinec 2018 aktuální vydání

Zatížení konstrukcí námrazou

550 Kč

ČSN 73 0038 (730038) - listopad 2019 aktuální vydání

Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - doplňující ustanovení

550 Kč

ČSN ISO 13822 (730038) - prosinec 2014

Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

440 Kč

ČSN 73 0040 (730040) - duben 2019 aktuální vydání

Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva

340 Kč

ČSN 73 0043 (730043) - listopad 2019 aktuální vydání

Doplňující pokyny pro ověřování životnosti konstrukcí s ohledem na vlivy prostředí

230 Kč

ČSN ISO 13823 (730043) - prosinec 2014

Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost

440 Kč

ČSN 73 0810 (730810) - červenec 2016 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.20t

590 Kč

ČSN EN 1363-2 (730851) - únor 2000

Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

230 Kč

ČSN EN 1365-3 (730854) - květen 2000

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 3: Nosníky

230 Kč

ČSN EN 1365-4 (730854) - květen 2000

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 4: Sloupy

190 Kč

ČSN EN 13381-5 (730858) - říjen 2018 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky

350 Kč

ČSN 73 3610 (733610) - březen 2008 aktuální vydání

Navrhování klempířských konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.08t

655 Kč