Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 91.060.10 - Stěny. Příčky. Fasády

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
60746

ČSN EN 846-10 (722711) - únor 2001

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 10: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení konzolek

190 Kč vč. DPH
60743

ČSN EN 846-11 (722711) - únor 2001

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 11: Stanovení rozměrů a prohnutí překladů

190 Kč vč. DPH
65159

ČSN EN 846-13 (722711) - červenec 2002

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 13: Stanovení odolnosti organických povlaků proti úderu, oděru a korozi

230 Kč vč. DPH
60742

ČSN EN 846-2 (722711) - únor 2001

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Stanovení soudržnosti předem zhotovené výztuže do ložných spár

190 Kč vč. DPH
60749

ČSN EN 846-3 (722711) - únor 2001

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Stanovení únosnosti ve smyku svarových spojů předem zhotovené výztuže do ložných spár

190 Kč vč. DPH
65125

ČSN EN 846-4 (722711) - červenec 2002

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 4: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení tahových pásků

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.05t


355 Kč vč. DPH
60744

ČSN EN 846-8 (722711) - únor 2001

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 8: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení třmenů stropnic

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.06t


255 Kč vč. DPH
501740

ČSN EN 846-9 ed. 2 (722711) - srpen 2017 aktuální vydání

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku

190 Kč vč. DPH
92146

ČSN EN 14992 +A1 (723062) - leden 2013 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Stěnové prvky

350 Kč vč. DPH
507788

ČSN EN ISO 12631 (730321) - srpen 2019 nové vydání

Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla

550 Kč vč. DPH
501642

ČSN EN ISO 16283-3 (730511) - březen 2017 aktuální vydání

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 3: Zvuková izolace obvodových plášťů

440 Kč vč. DPH
500917

ČSN EN 16703 (730514) - říjen 2016 aktuální vydání

Akustika - Zkušební předpis pro sádrokartonové stěny s ocelovými profily - Vzduchová neprůzvučnost

340 Kč vč. DPH
55534

ČSN EN 1934 (730545) - květen 1999

Tepelné chování budov - Stanovení tepelného odporu metodou teplé skříně při použití měřiče tepelného toku - Zdivo

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
61814

ČSN EN 12114 (730572) - srpen 2001

Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti stavebních dílců a prvků - Laboratorní zkušební metoda

230 Kč vč. DPH
503301

ČSN EN 1364-1 (730853) - říjen 2017 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny

440 Kč vč. DPH
99902

ČSN EN 1364-3 (730853) - červenec 2016 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - Celá sestava (dokončená montáž)

550 Kč vč. DPH
99901

ČSN EN 1364-4 (730853) - červenec 2016 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - Částečná sestava

550 Kč vč. DPH
92527

ČSN EN 1365-1 (730854) - březen 2013 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.13t


360 Kč vč. DPH
507052

ČSN EN 15254-4 (730855) - duben 2019 nové vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
507021

ČSN EN 15254-5 (730855) - březen 2019 nové vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů

230 Kč vč. DPH
506238

ČSN EN 15254-6 (730855) - prosinec 2018 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 6: Závěsové obvodové stěny

230 Kč vč. DPH
88291

ČSN EN 15080-12 (730869) - červen 2011

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 12: Nosné zděné stěny

230 Kč vč. DPH
84845

ČSN ISO 13785-1 (730890) - únor 2010

Zkoušky reakce na oheň pro fasády - Část 1: Zkouška středního rozměru

230 Kč vč. DPH
89348

ČSN EN 594 (732076) - listopad 2011 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Výztužná únosnost a tuhost stěnových panelů s dřevěným rámem

230 Kč vč. DPH
73434

ČSN EN 14024 (746036) - červen 2005

Kovové profily s přerušením tepelného mostu - Mechanické funkční vlastnosti - Požadavky, posouzení výpočtem a zkouškami

340 Kč vč. DPH
507176

ČSN EN 17146 (746091) - červenec 2019

Stanovení pevnosti držáků výplní - Zkušební metoda a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
503693

ČSN EN 13119 (747200) - březen 2018 aktuální vydání

Lehké obvodové pláště - Terminologie

340 Kč vč. DPH
60684

ČSN EN 12154 (747201) - leden 2001

Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Funkční požadavky a klasifikace

125 Kč vč. DPH
62402

ČSN EN 12179 (747202) - září 2001

Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda

190 Kč vč. DPH
62358

ČSN EN 12155 (747203) - září 2001

Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Laboratorní zkouška při statickém tlaku

230 Kč vč. DPH
62357

ČSN EN 12153 (747204) - září 2001

Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Zkušební metoda

230 Kč vč. DPH
89951

ČSN EN 13050 (747205) - leden 2012

Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Laboratorní zkouška při nárazovém tlaku vzduchu a postřiku vodou

230 Kč vč. DPH
64936

ČSN EN 13116 (747206) - červenec 2002

Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem - Funkční požadavky

125 Kč vč. DPH
64938

ČSN EN 13051 (747207) - červenec 2002

Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Zkouška na místě

190 Kč vč. DPH
65857

ČSN EN 12152 (747208) - prosinec 2002

Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Funkční požadavky a klasifikace

190 Kč vč. DPH
500573

ČSN EN 13830 ed. 2 (747209) - říjen 2016 aktuální vydání

Lehké obvodové pláště - Norma výrobku

590 Kč vč. DPH
500794

ČSN EN 14019 (747210) - prosinec 2016 aktuální vydání

Lehké obvodové pláště - Odolnost proti nárazu - Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502337

ČSN EN 16758 (747211) - červen 2017 aktuální vydání

Lehké obvodové pláště - Stanovení pevnosti spojů namáhaných smykem - Zkušební metoda a požadavky

230 Kč vč. DPH
504184

ČSN 74 7250 (747250) - březen 2018

Lehké obvodové pláště - Požadavky na zabudování

230 Kč vč. DPH
504195

ČSN 74 7251 (747251) - březen 2018

Skládané pláště, obklady a pláště z panelů - Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled

340 Kč vč. DPH
76042

ČSN EN 14782 (747720) - červenec 2006

Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky

440 Kč vč. DPH
94011

ČSN EN 14783 (747721) - listopad 2013 aktuální vydání

Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky

350 Kč vč. DPH
96494

ČSN EN 16240 (747723) - leden 2015 aktuální vydání

Prosvětlovací ploché plné desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější použití ve střechách, stěnách a stropech - Požadavky a zkušební metody

440 Kč vč. DPH