ICS 91.040.01 - Pozemní stavby obecně

ČSN EN 15331 (010670) - únor 2012

Kritéria pro návrh, management a řízení služeb údržby budov

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15283-1 +A1 (723617) - březen 2010 aktuální vydání

Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží

350 Kč

ČSN EN ISO 12006-3 (730101) - říjen 2017

Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 73 0831 (730831) - červen 2011 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 2.20t, Z3 10.20t

Doporučujeme zakoupit konsolidované znění, které obsahuje tuto normu se zapracovanými změnami Z1 2.13 až Z3 10.20.

539 Kč

ČSN 73 0831 ed. 2 (730831) - říjen 2020

Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

Konsolidované znění, které obsahuje ČSN 73 0831 z května 2011 se zapracovanými změnami Z1 až Z3.

350 Kč

ČSN 73 0834 (730834) - březen 2011 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.11t, Z2 2.13t

612 Kč

ČSN EN 15643 (730901) - prosinec 2021

Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro posuzování budov a inženýrských staveb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16309 +A1 (730903) - duben 2015 aktuální vydání

Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu

590 Kč

ČSN EN 16627 (730904) - červen 2021 nové vydání

Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody

590 Kč

ČSN ISO 15392 (730921) - březen 2012

Udržitelnost ve výstavbě - Obecné principy

350 Kč

ČSN ISO 21929-1 (730922) - leden 2015

Udržitelnost ve výstavbě - Indikátory udržitelnosti - Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy

550 Kč

ČSN ISO 21930 (730923) - říjen 2018 aktuální vydání

Udržitelnost ve výstavbě - Environmentální prohlášení o stavebních produktech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO 21931-1 (730924) - leden 2015

Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb - Část 1: Budovy

440 Kč

ČSN ISO 15686-1 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 1: Obecné principy a rámec

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 15686-10 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 15686-2 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 2: Postupy pro predikci životnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 15686-3 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 15686-4 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 15686-5 (730951) - říjen 2018 aktuální vydání

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 15686-7 (730951) - říjen 2018 aktuální vydání

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 15686-8 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P ISO/TS 15686-9 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 1993-1-4 (731401) - leden 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, A1 5.16t, A2 10.21t

827 Kč

ČSN EN 1993-1-4 NA ed. A (731401) - srpen 2016

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN P ISO 21542 (734001) - říjen 2013

Pozemní stavby - Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí

945 Kč

ČSN EN 17210 (734002) - srpen 2021

Přístupnost a využitelnost zastavěného prostředí - Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

TNI CEN/TR 17621 (734002) - září 2021

Přístupnost a využitelnost zastavěného prostředí - Technické prováděcí požadavky a specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč

TNI CEN/TR 17622 (734002) - září 2021

Přístupnost a využitelnost zastavěného prostředí - Posouzení shody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 22510 (738511) - srpen 2020

Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Komunikace KNXnet/IP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN CEN/TS 15379 (738535) - červenec 2007

Správa budov - Názvosloví a rozsah služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč