ICS 87.060.20 - Pojiva

ČSN EN ISO 2114 (640343) - červenec 2001 aktuální vydání

Plasty (polyesterové pryskyřice) a nátěrové hmoty (pojiva) - Stanovení dílčího a celkového čísla kyselosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.05t

250 Kč

ČSN EN ISO 150 (670510) - červenec 2019 aktuální vydání

Surový, rafinovaný a fermežový olej pro nátěrové hmoty - Specifikace a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 276 (670511) - duben 2011

Pojiva pro nátěrové hmoty - Zahuštěný lněný olej - Požadavky a metody zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 277 (670512) - duben 2011

Pojiva pro nátěrové hmoty - Surový tungový olej (čínský dřevný olej) - Požadavky a metody zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4625-1 (670570) - říjen 2006

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení bodu měknutí - Část 1: Metoda kroužek-kulička

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4625-2 (670570) - říjen 2006

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení bodu měknutí - Část 2: Metoda kelímek-kulička

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15715 (670571) - říjen 2006

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení zákalu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10283 (670572) - březen 2008 aktuální vydání

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení diisokyanátových monomerů v polyisokyanátových pryskyřicích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14446 (670573) - duben 2011

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení viskozity průmyslových roztoků nitrocelulózy a klasifikace těchto roztoků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19334 (670574) - září 2011

Pojiva pro nátěrové hmoty - Přírodní pryskyřice - Analýza plynovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13632 (670575) - únor 2013

Pojiva pro nátěrové hmoty - Pryskyřice - Vzorkování a příprava vzorků pro měření barevného odstínu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16482-1 (670576) - listopad 2016

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek ve vodných disperzích pryskyřic - Část 1: Metoda s použitím sušárny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16482-2 (670576) - listopad 2016

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek ve vodných disperzích pryskyřic - Část 2: Mikrovlnná metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7142 (670580) - září 2007 aktuální vydání

Pojiva pro nátěrové hmoty - Epoxidové pryskyřice - Všeobecné metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 8623 (670610) - březen 2016 aktuální vydání

Mastné kyseliny talového oleje pro nátěrové hmoty - Metody zkoušení a charakteristické hodnoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7143 (672030) - září 2007 aktuální vydání

Pojiva pro nátěrové hmoty - Metody zkoušení pro charakterizaci vodou ředitelných pojiv

125 Kč

ČSN EN ISO 4630 (673025) - červenec 2016

Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí Gardnerovy barevné stupnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6271 (673026) - červenec 2016

Čiré kapaliny - Hodnocení barev pomocí platino-kobaltové barevné stupnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3251 (673031) - prosinec 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty a plasty - Stanovení obsahu netěkavých látek

230 Kč

ČSN EN ISO 4629-1 (673041) - leden 2017

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 1: Titrační metoda bez použití katalyzátoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4629-2 (673041) - leden 2017

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 2: Metoda s použitím katalyzátoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3681 (673042) - červenec 2019 aktuální vydání

Pojiva nátěrových hmot - Stanovení čísla zmýdelnění - Odměrná metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11908 (673045) - listopad 1998

Pojiva nátěrových hmot - Aminoplasty - Všeobecné zkušební metody (ISO 11908: 1996)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11909 (673046) - září 2007 aktuální vydání

Pojiva pro nátěrové hmoty - Polyisokyanátové pryskyřice - Všeobecné zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11668 (673047) - květen 2002

Pojiva pro nátěrové hmoty - Chlorované polymerační pryskyřice - Obecné zkušební metody

190 Kč

ČSN EN ISO 15880 (673048) - únor 2005

Nátěrové hmoty a pojiva - Stanovení hodnoty MEQ povlakových materiálů

190 Kč

ČSN EN ISO 16805 (673049) - prosinec 2005

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení teploty skelného přechodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6744-1 (673050) - prosinec 2004

Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 1: Všeobecné metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 6744-2 (673050) - prosinec 2004

Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 2: Stanovení obsahu ftalanhydridu

125 Kč

ČSN EN ISO 6744-3 (673050) - prosinec 2004

Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 3: Stanovení obsahu nezmýdelnitelných látek

125 Kč

ČSN EN ISO 6744-4 (673050) - prosinec 2004

Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 4: Stanovení obsahu mastných kyselin

125 Kč