ICS 83.160.10 - Pneumatiky pro silniční vozidla

ČSN EN 12645 (257013) - srpen 2019 aktuální vydání

Měřidla tlaku v pneumatikách - Přístroje pro kontrolu tlaku a/nebo nahuštění/vypuštění pneumatik motorových vozidel - Metrologie, požadavky a zkoušení

350 Kč

ČSN EN 16661 (300051) - prosinec 2015

Silniční vozidla a měřiče tlaku pneumatik (TPG) - Vzájemná slučitelnost mezi systémem informací o pneumatikách (TIS) a TPG - Rozhraní a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 63 1536 (631536) - červen 1989

Zkoušení pneumatik. Zkouška pneumatik pro osobní automobily na bubnovém zkušebním stroji při konstantním zatížení a stupňovitém zvyšování rychlosti

125 Kč

ČSN 63 1557 (631557) - srpen 1985

Zkoušení pneumatik. Měření hloubky desénových drážek a kontrola indikátorů opotřebení

125 Kč

ČSN 63 1558 (631558) - květen 1989

Zkoušení pneumatik. Hodnocení odolnosti pneumatik proti opotřebení při silničních zkouškách

230 Kč

ČSN 63 1595 (631595) - březen 1986

Duše do plášťů pro silniční vozidla a jízdní kola. Zkoušení

190 Kč

ČSN 63 1910 (631910) - červenec 1972

Pneumatiky. Protektorování a opravy diagonálních a semiradiálních plášťů pro motorová vozidla

230 Kč

ČSN 63 1912 (631912) - únor 1980

Opravy pneumatik. Protektorování a opravy radiálních plášťů pro motorová a přípojná vozidla

340 Kč