ICS 83.140.50 - Těsnění

ČSN EN 549 (029283) - květen 2020 nové vydání

Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva

340 Kč

ČSN EN 682 (633003) - srpen 2003 aktuální vydání

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku plynu a uhlovodíkových kapalin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.05t

295 Kč

ČSN EN 14241-1 (734214) - červenec 2016 aktuální vydání

Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky

340 Kč