ICS 83.140.10 - Fólie a desky

ČSN EN 15836-1 (640035) - listopad 2010

Plasty - Membrány z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro bazény zapuštěné v zemi - Část 1: Homogenní membrány o jmenovité tloušťce 0,75 mm nebo větší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15836-2 (640035) - listopad 2010

Plasty - Membrány z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro bazény zapuštěné v zemi - Část 2: Homogenní membrány o jmenovité tloušťce 1,5 mm nebo větší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2556 (640116) - červen 2001

Plasty - Stanovení rychlosti propustnosti pro plyny u fólií a tenkých desek při atmosférickém tlaku - Manometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6383-1 (640601) - červenec 2016

Plasty - Fólie a desky - Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání - Část 1: Metoda trouser

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 527-3 (640604) - červenec 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Zkušební podmínky pro fólie a desky

190 Kč

ČSN EN ISO 14631 (642840) - listopad 1999

Vytlačované desky z rázově houževnatého polystyrenu (PS-I) - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 15015 (642841) - září 2011 aktuální vydání

Plasty - Vytlačované desky z rázově houževnatých modifikovaných kopolymerů na bázi akrylonitril-styrenu (ABS, AEPDS a ASA) - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15527 (643020) - červenec 2019 aktuální vydání

Plasty - Lisované desky z polyethylenu (PE-UHMW, PE-HD) - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14632 (643045) - březen 2003 aktuální vydání

Vytlačované desky z polyethylenu (PE-HD) - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN ISO 15013 (643055) - květen 2008 aktuální vydání

Plasty - Vytlačované desky z polypropylenu (PP) - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 7823-1 (643414) - únor 2004 aktuální vydání

Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 1: Lité desky

230 Kč

ČSN EN ISO 7823-2 (643414) - únor 2004 aktuální vydání

Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 2: Vytlačované desky

230 Kč

ČSN EN ISO 7823-3 (643414) - listopad 2007 aktuální vydání

Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 3: Kontinuálně lité desky

230 Kč

ČSN EN 12576 (644011) - červen 1999

Plasty - Vlákny vyztužené kompozity - Příprava desek lisováním pro SMC, BMC a DMC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11501 (646001) - březen 2005

Plasty - Folie a tenké desky - Stanovení rozměrových změn po zahřátí

190 Kč

ČSN EN ISO 8295 (646002) - březen 2005

Plasty - Folie a tenké desky - Stanovení koeficientu tření

190 Kč

ČSN EN ISO 7765-1 (646003) - březen 2005

Plastové folie a tenké desky - Stanovení rázové houževnatosti metodou padajícího tlouku - Část 1: Stupňovitá metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 15106-1 (646004) - září 2005

Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Část 1: Metoda s vlhkostním čidlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15106-2 (646004) - září 2005

Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Část 2: Metoda s infračerveným čidlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15106-3 (646004) - září 2005

Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Část 3: Metoda s elektrolytickým čidlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11502 (646005) - červenec 2019 aktuální vydání

Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení odolnosti proti přilnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14932 (646006) - červenec 2018 aktuální vydání

Plasty - Napínací fólie z termoplastů pro balení silážních balíků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14616 (646010) - březen 2005

Plasty - Tepelně smrštitelné folie z polyethylenu, kopolymerů ethylenu a jejich směsí - Stanovení podélného a příčného smrštění

190 Kč

ČSN EN 13206 +A1 (646041) - červenec 2020 aktuální vydání

Plasty - Krycí plastové fólie pro použití v zemědělství a zahradnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13207 (646042) - září 2018 aktuální vydání

Plasty - Silážní fólie a vaky z termoplastů určené pro použití v zemědělství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13655 (646043) - září 2018 aktuální vydání

Plasty - Mulčovací fólie z termoplastů využitelné po použití, pro použití v zemědělství a zahradnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17098-1 (646045) - červenec 2018

Plasty - Bariérové fólie pro dezinfekci půdy fumigací v zemědělství a zahradnictví - Část 1: Specifikace pro bariérové fólie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17098-2 (646045) - červenec 2018

Plasty - Bariérové fólie pro dezinfekci půdy fumigací v zemědělství a zahradnictví - Část 2: Metoda pro stanovení propustnosti fólií použitím statické metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17033 (646046) - červenec 2018

Plasty - Biodegradabilní mulčovací fólie pro použití v zemědělství a zahradnictví - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11833-1 (646301) - březen 2020 aktuální vydání

Plasty - Desky z neměkčeného polyvinylchloridu - Část 1: Typy, rozměry a charakteristiky pro desky o tloušťce 1 mm a větší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11833-2 (646301) - listopad 2006

Plasty - Desky z neměkčeného polyvinylchloridu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 2: Desky o tloušťce menší než 1 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11963 (646310) - březen 2020 aktuální vydání

Plasty - Polykarbonátové fólie - Typy, rozměry a charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 263 (646920) - červenec 2008 aktuální vydání

Zesíťované odlévané akrylové tenké desky pro koupací vany a vany pro sprchové kouty pro domácí použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17104 (646925) - srpen 2021

Termoplastové tuhé ochranné panely pro obklady stěn pro interní použití v budovách - Charakteristiky provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15752-1 (701090) - červenec 2015 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Samolepicí polymerová fólie - Část 1: Definice a požadavky

350 Kč

ČSN EN 15755-1 (701095) - září 2015 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo se samolepicí polymerovou fólií - Část 1: Definice a požadavky

340 Kč

ČSN EN 1013 +A1 (747707) - červen 2015 aktuální vydání

Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 16153 +A1 (747722) - září 2015 aktuální vydání

Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější použití ve střechách, stěnách a stropech - Požadavky a zkušební metody

570 Kč

ČSN EN 16240 (747723) - leden 2015 aktuální vydání

Prosvětlovací ploché plné desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější použití ve střechách, stěnách a stropech - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN ISO 6179 (804630) - březen 2018 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Pryžové fólie a textilie povrstvené pryží - Zjišťování propustnosti těkavých kapalin (gravimetrická metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč