ICS 83.140.01 - Výrobky z pryže a plastů obecně

ČSN ISO 3302-1 (630100) - březen 2015 aktuální vydání

Pryž - Tolerance pro výrobky - Část 1: Rozměrové tolerance

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 20457 (640006) - duben 2020

Tvářené části z plastů - Tolerance a přijatelné podmínky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 13000-1 (643070) - červen 2006 aktuální vydání

Plasty - Polotovary z polytetrafluorethylenu (PTFE) - Část 1: Požadavky a označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13000-2 (643070) - červen 2006 aktuální vydání

Plasty - Polotovary z polytetrafluorethylenu (PTFE) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7854 (804621) - srpen 1998

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti poškození ohybem

230 Kč