ICS 83.080.01 - Plasty obecně

ČSN ISO 6133 (621459) - květen 2018

Pryž a plasty - Vyhodnocení záznamových křivek s více vrcholy získaných při stanovení strukturní pevnosti a soudržnosti

190 Kč

ČSN EN ISO 472 (640001) - říjen 2015 aktuální vydání

Plasty - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.16t, A1 8.19t

2 240 Kč

ČSN EN ISO 1043-1 (640002) - červen 2012 aktuální vydání

Plasty - Značky a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.16t

355 Kč

ČSN EN ISO 1043-2 (640002) - červen 2012 aktuální vydání

Plasty - Značky a zkratky - Část 2: Plniva a výztužné materiály

125 Kč

ČSN EN ISO 1043-3 (640002) - květen 2017 aktuální vydání

Plasty - Značky a zkratky - Část 3: Změkčovadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1043-4 (640002) - leden 2000

Plasty - Symboly a zkratky - Část 4: Samozhášecí přísady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.16t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

380 Kč

ČSN EN ISO 11469 (640004) - duben 2017 aktuální vydání

Plasty - Základní identifikace a označování výrobků z plastů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11403-1 (640010) - leden 2015 aktuální vydání

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 1: Mechanické vlastnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 11403-2 (640010) - duben 2013 aktuální vydání

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 2: Tepelné a zpracovatelské vlastnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 11403-3 (640010) - leden 2015 aktuální vydání

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 3: Vliv prostředí na vlastnosti

340 Kč

ČSN EN 14987 (640030) - červenec 2007

Plasty - Hodnocení odstranitelnosti plastového odpadu v čistírnách odpadních vod - Plán zkoušek pro konečné schválení a specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 6186 (640109) - červenec 1999

Plasty - Stanovení sypatelnosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 1183-1 (640111) - říjen 2019 aktuální vydání

Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 1183-2 (640111) - říjen 2019 aktuální vydání

Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 2: Metoda hustotního gradientu

230 Kč

ČSN EN ISO 1183-3 (640111) - září 2000

Plasty - Stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 3: Metoda plynového pyknometru

190 Kč

ČSN EN ISO 62 (640112) - srpen 2008 aktuální vydání

Plasty - Stanovení nasákavosti ve vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15512 (640113) - červen 2020 aktuální vydání

Plasty - Stanovení obsahu vody

350 Kč

ČSN EN ISO 3915 (640131) - květen 2000

Plasty - Měření odporu vodivých plastů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 22007-1 (640142) - červen 2018 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 1: Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22007-2 (640142) - únor 2016 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 2: Metoda nestacionárního rovinného tepelného zdroje (horkého disku)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22007-3 (640142) - červenec 2012

Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 3: Metoda analýzy teplotní vlny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22007-4 (640142) - březen 2018 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 4: Metoda s laserovým paprskem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22007-6 (640142) - září 2015

Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 6: Srovnávací metoda pro nízkou tepelnou vodivost použitím teplotně modulovaného pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5659-2 (640150) - prosinec 2017 aktuální vydání

Plasty - Vývoj dýmu - Část 2: Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 4892-1 (640152) - prosinec 2016 aktuální vydání

Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 1: Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 4892-2 (640152) - listopad 2013 aktuální vydání

Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy

230 Kč

ČSN EN ISO 4892-3 (640152) - září 2016 aktuální vydání

Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy

340 Kč

ČSN EN 16465 (640153) - duben 2016

Plasty - Kalibrační metody pro teploměry typu černý standard a bílý standard a teploměry typu černý panel a bílý panel používané u přirozeného a umělého stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16472 (640155) - září 2014

Plasty - Metoda pro zrychlenou fotodegradaci použitím střednětlakých rtuťových lamp

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16795 (640156) - červenec 2016

Plasty - Metoda pro stanovení akumulovaného tepla rovinných ploch pomocí simulace slunečního záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 291 (640204) - leden 2009 aktuální vydání

Plasty - Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 2818 (640208) - září 2019 aktuální vydání

Plasty - Příprava zkušebních těles obráběním

340 Kč

ČSN EN ISO 3167 (640209) - leden 2015

Plasty - Víceúčelová zkušební tělesa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3451-1 (640219) - říjen 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení popela - Část 1: Obecné metody

230 Kč

ČSN EN ISO 20753 (640226) - červen 2019 aktuální vydání

Plasty - Zkušební tělesa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16012 (640228) - leden 2017

Plasty - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1122 (640231) - prosinec 2001

Plasty - Stanovení kadmia - Metoda rozkladu za mokra

190 Kč

ČSN EN ISO 6427 (640240) - listopad 2014

Plasty - Stanovení látek extrahovatelných organickými rozpouštědly (konvenční metody)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 175 (640242) - květen 2011 aktuální vydání

Plasty - Stanovení účinku kapalných chemikálií při ponoření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 176 (640243) - září 2005 aktuální vydání

Plasty - Stanovení úbytku změkčovadel metodou aktivního uhlí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 177 (640244) - srpen 2017

Plasty - Stanovení migrace změkčovadel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10927 (640250) - leden 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů hmotnostní spektroskopií technikou desorpce a ionizace laserem za přítomnosti matrice s analyzátorem doby letu (hmotnostní spektroskopie v modifikaci MALDI-TOF-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 489 (640281) - únor 2000

Plasty - Stanovení indexu lomu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 13468-1 (640283) - leden 2020 aktuální vydání

Plasty - Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály - Část 1: Jednopaprskový přístroj

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13468-2 (640283) - listopad 2006

Plasty - Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály - Část 2: Dvoupaprskový přístroj

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2555 (640346) - prosinec 2018

Plasty - Pryskyřice v kapalném, emulgovaném nebo dispergovaném stavu - Stanovení zdánlivé viskozity použitím rotačního viskozimetru s jednoduchým válcem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12058-1 (640348) - únor 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení viskozity viskozimetrem s padající kuličkou - Část 1: Metoda s nakloněnou trubicí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1628-1 (640355) - říjen 2009 aktuální vydání

Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 1: Všeobecné principy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.13t

295 Kč

ČSN EN ISO 16014-5 (640360) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení průměrné molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů rozměrově vylučovací chromatografií - Část 5: Metoda detekce rozptylem světla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15791-1 (640405) - červen 2014 aktuální vydání

Plasty - Vývoj a používání požárních testů ve středním měřítku pro výrobky z plastů - Část 1: Obecný návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13927 (640411) - říjen 2015 aktuální vydání

Plasty - Zjednodušená metoda stanovení vývinu tepla s použitím kónického zdroje sálavého tepla a detekce pomocí termočlánků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 25762 (640415) - duben 2014 aktuální vydání

Plasty - Návod pro hodnocení požárních charakteristik a požárních vlastností polymerních kompozitů vyztužených vlákny

350 Kč

ČSN EN ISO 14851 (640510) - říjen 2019 aktuální vydání

Stanovení úplné aerobní biodegradability plastů ve vodném prostředí - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14852 (640511) - duben 2019 aktuální vydání

Stanovení úplné aerobní biodegradability plastových materiálů ve vodném prostředí - Metoda založená na analýze uvolněného oxidu uhličitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14855-1 (640512) - květen 2013 aktuální vydání

Stanovení úplné aerobní biodegradability za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého - Část 1: Obecná metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14855-2 (640512) - únor 2019 aktuální vydání

Stanovení úplné aerobní biodegradability za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého - Část 2: Gravimetrické stanovení uvolněného oxidu uhličitého v laboratorním měřítku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17556 (640513) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení úplné aerobní biodegradability materiálů z plastů v půdě měřením spotřeby kyslíku v respirometru nebo měřením množství uvolněného oxidu uhličitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10210 (640514) - červen 2018

Plasty - Metody přípravy vzorků pro zkoušení biodegradace plastů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17228 (640515) - srpen 2019

Plasty - Polymery, plasty a plastové výrobky z biologického materiálu - Terminologie, charakteristiky a hlášení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14853 (640516) - červen 2018

Plasty - Stanovení úplné anaerobní biodegradace plastů ve vodném prostředí - Metoda založená na stanovení produkce bioplynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15985 (640517) - červen 2018

Plasty - Stanovení úplné anaerobní biodegradace za podmínek anaerobního rozkladu při vysokém obsahu pevných látek - Metoda založená na analýze uvolněného bioplynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18830 (640518) - červen 2018

Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment písku - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19679 (640519) - leden 2021 nové vydání

Plasty - Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na rozhraní mořská voda/sediment - Metoda analýzou uvolněného oxidu uhličitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16929 (640540) - červen 2020

Plasty - Hodnocení stupně rozkladu plastových materiálů za definovaných podmínek kompostování v poloprovozním zkušebním měřítku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 527-1 (640604) - duben 2020 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecné principy

340 Kč

ČSN EN ISO 527-2 (640604) - říjen 2012 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty

230 Kč

ČSN EN ISO 604 (640606) - duben 2004 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tlakových vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 178 (640607) - listopad 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení ohybových vlastností

350 Kč

ČSN EN ISO 179-1 (640612) - prosinec 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška

340 Kč

ČSN EN ISO 179-2 (640612) - leden 2021 nové vydání

Plasty - Stanovení rázové houževnatosti Charpy - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška

340 Kč

ČSN EN ISO 6721-1 (640615) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 1: Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6721-2 (640615) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 2: Metoda torzního kyvadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 180 (640616) - červenec 2020 nové vydání

Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou lzod

230 Kč

ČSN EN ISO 2039-1 (640619) - srpen 2003 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tvrdosti - Část 1: Metoda vtlačením kuličky

190 Kč

ČSN EN ISO 2039-2 (640619) - duben 2000

Plasty - Stanovení tvrdosti - Část 2: Tvrdost dle Rockwella

190 Kč

ČSN EN ISO 899-1 (640621) - červenec 2018 aktuální vydání

Plasty - Stanovení krípového chování - Část 1: Kríp v tahu

230 Kč

ČSN EN ISO 899-2 (640621) - leden 2004 aktuální vydání

Plasty - Stanovení krípového chování - Část 2: Kríp v ohybu při tříbodovém zatížení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.15t

295 Kč

ČSN EN ISO 868 (640624) - říjen 2003 aktuální vydání

Plasty a ebonit - Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)

190 Kč

ČSN EN ISO 21509 (640625) - leden 2016

Plasty a ebonit - Ověřování tvrdoměrů Shore

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8256 (640627) - duben 2005 aktuální vydání

Plasty - Stanovení rázové houževnatosti v tahu

340 Kč

ČSN EN ISO 6603-1 (640628) - prosinec 2000 aktuální vydání

Plasty - Stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém namáhání - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška

340 Kč

ČSN EN ISO 6603-2 (640628) - srpen 2001 aktuální vydání

Plasty - Stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém namáhání - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška

340 Kč

ČSN EN ISO 11248 (640674) - leden 2000

Plasty - Lisovací hmoty z reaktoplastů - Hodnocení krátkodobé odolnosti při zvýšených teplotách

125 Kč

ČSN EN ISO 11358-1 (640740) - prosinec 2014

Plasty - Termogravimetrie (TG) polymerů - Část 1: Obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 11359-1 (640745) - prosinec 2017

Plasty - Termomechanická analýza (TMA) - Část 1: Základní principy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 11359-2 (640745) - prosinec 2017

Plasty - Termomechanická analýza (TMA) - Část 2: Stanovení teplotního koeficientu délkové roztažnosti a teploty skelného přechodu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 11357-1 (640748) - duben 2017 aktuální vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Základní principy

350 Kč

ČSN EN ISO 11357-2 (640748) - září 2020 nové vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 2: Stanovení teploty a výšky skoku skelného přechodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11357-3 (640748) - listopad 2018 aktuální vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 3: Stanovení teploty a entalpie tání a krystalizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11357-4 (640748) - prosinec 2014 aktuální vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 4: Stanovení měrné tepelné kapacity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11357-5 (640748) - srpen 2014

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 5: Stanovení charakteristických reakčních teplot a časů, entalpie reakce a stupně konverze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11357-6 (640748) - říjen 2018 aktuální vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 6: Stanovení oxidačně-indukčního času (izotermický OIT) a oxidačně-indukční teploty (dynamická OIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11357-7 (640748) - březen 2016 aktuální vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 7: Stanovení kinetiky krystalizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 75-1 (640753) - říjen 2020 nové vydání

Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 1: Obecná metoda zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 9773 (640754) - září 1999

Stanovení hořlavosti tenkých ohebných vzorků při působení malého plamene jako zdroje zapálení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 4589-1 (640756) - listopad 2017 aktuální vydání

Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4589-2 (640756) - listopad 2017

Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 2: Zkouška při teplotě okolí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 4589-3 (640756) - listopad 2017 aktuální vydání

Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 3: Zkouška při zvýšené teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22088-1 (640764) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 1: Obecné pokyny

190 Kč

ČSN EN ISO 22088-2 (640764) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 2: Metoda konstantního tahového zatížení

230 Kč

ČSN EN ISO 22088-3 (640764) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 3: Metoda ohnutého pásku

230 Kč

ČSN EN ISO 22088-4 (640764) - duben 2010 aktuální vydání

Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 4: Metoda vtlačování kuličky nebo hrotu

230 Kč

ČSN EN ISO 22088-5 (640764) - leden 2010

Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 5: Metoda konstantní deformace v tahu

230 Kč

ČSN EN ISO 22088-6 (640764) - leden 2010

Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 6: Metoda pomalé deformační rychlosti

230 Kč

ČSN EN ISO 2578 (640768) - září 1999

Plasty - Stanovení mezních hodnot čas-teplota po dlouhotrvajícím působení tepla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 877-1 (640771) - květen 2011

Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 1: Obecné pokyny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 877-2 (640771) - květen 2011

Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 2: Vystavení přímému stárnutí a vystavení sklem filtrovanému slunečnímu záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 877-3 (640771) - prosinec 2018 aktuální vydání

Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 3: Zesílení intenzivního stárnutí vystavením koncentrovanému slunečnímu záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4611 (640772) - květen 2011 aktuální vydání

Plasty - Stanovení účinků vlhkého tepla, skrápění vodou a solné mlhy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 29664 (640775) - srpen 2017

Plasty - Umělé stárnutí včetně rozkladu kyselinami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 846 (640780) - říjen 2019 aktuální vydání

Plasty - Hodnocení působení mikroorganismů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14995 (640781) - červenec 2007

Plasty - Hodnocení kompostability - Zkušební plán a specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20200 (640873) - červenec 2016 aktuální vydání

Plasty - Stanovení stupně rozkladu plastů za simulovaných podmínek kompostování v laboratorním měřítku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4615 (641311) - leden 2000

Plasty - Nenasycené polyesterové a epoxidové pryskyřice - Stanovení celkového obsahu chloru

190 Kč

ČSN EN ISO 4614 (642016) - leden 2000

Plasty - Melamin-formaldehydové výlisky - Stanovení extrahovatelného formaldehydu

190 Kč

ČSN EN ISO 60 (642101) - leden 2000

Plasty - Stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot, které projdou standardní nálevkou

125 Kč

ČSN EN ISO 61 (642102) - leden 2000

Plasty - Stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot, které neprojdou standardní nálevkou

125 Kč

ČSN EN ISO 12162 (643100) - červen 2010 aktuální vydání

Materiály z termoplastů pro tlakové trubky a tvarovky - Klasifikace, označování a konstrukční (výpočtový, návrhový) koeficient

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16010 (645810) - říjen 2013

Plasty - Recyklované plasty - Postupy odběru vzorků pro zkoušení plastových odpadů a recyklátů

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16011 (645811) - říjen 2013

Plasty - Recyklované plasty - Příprava vzorků

340 Kč

ČSN EN 14233 (647125) - červenec 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Stanovení teploty materiálů a předmětů z plastů na rozhraní plast/potravina během ohřevu v mikrovlnné a konvenční troubě pro volbu příslušné teploty při zkoušení migrace

230 Kč

ČSN EN 14481 (647130) - prosinec 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Metody zkoušení pro stanovení tukového kontaktu

230 Kč

ČSN EN 15534-1 +A1 (649330) - červen 2018 aktuální vydání

Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 1: Zkušební metody pro charakterizaci směsí a výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TS 17158 (649331) - listopad 2018

Kompozity vyrobené z materiálů na bázi celulózy a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Stanovení velikosti částic lignocelulózového materiálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3251 (673031) - prosinec 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty a plasty - Stanovení obsahu netěkavých látek

230 Kč