ICS 83.040.20 - Přísady pro pryžové směsi

ČSN ISO 10638 (621142) - duben 2018

Pryž - Identifikace antidegradantů metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC/MS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN 62 1415 (621415) - duben 1989

Kaučuky a gumárenské směsi. Stanovení viskozity a navulkanizování na viskozimetru Mooney

230 Kč

ČSN ISO 6472 (666302) - únor 2018

Gumárenské suroviny - Zkratky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN 72 1310-9 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Mleté kaoliny pro gumárenský a kabelový průmysl. Druhy jakosti

32 Kč