ICS 81.060.99 - Ostatní normy týkající se keramiky

ČSN EN 12923-1 (727509) - srpen 2007

Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Část 1: Všeobecné pokyny pro provádění korozních zkoušek

230 Kč

ČSN EN 821-2 (727535) - listopad 1998

Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Termofyzikální vlastnosti - Část 2: Stanovení teplotní vodivosti metodou laserového záblesku (nebo tepelného pulsu)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 658-1 (727560) - červen 1999

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Část 1: Stanovení tahových vlastností

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč