1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 81.060.30 - Keramika pro pokrokové technologie

ČSN EN 14232 (727500) - květen 2010

Speciální technická keramika - Termíny, definice a zkratky

570 Kč

ČSN P CEN/TR 13233 (727501) - duben 2008

Speciální technická keramika - Definice a značky

230 Kč

ČSN EN ISO 13383-1 (727504) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mikrostrukturální charakteristika - Část 1: Stanovení velikosti zrn a rozdělení velikosti částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13383-2 (727504) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mikrostrukturální charakteristika - Část 2: Stanovení objemového podílu fází vyhodnocením mikrosnímků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN CEN/TS 1071-7 (727510) - březen 2005

Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 7: Stanovení tvrdosti a modulu Young vnikací metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 623-4 (727511) - duben 2005

Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Všeobecné a texturní vlastnosti - Část 4: Stanovení drsnosti povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14425-1 (727513) - duben 2005

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro stanovení houževnatosti v lomu monolitické keramiky - Část 1: Pokyn pro výběr zkušební metody

230 Kč

ČSN EN ISO 23146 (727514) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metody stanovení lomové houževnatosti monolitické keramiky - Část 5: Metoda zkoušky v ohybu s V-zářezem (SEVNB)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 725-1 (727515) - únor 2008 aktuální vydání

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 1: Stanovení nečistot v oxidu hlinitém

190 Kč

ČSN EN 725-10 (727515) - únor 2008 aktuální vydání

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 10: Stanovení zhutňovacích vlastností

230 Kč

ČSN EN 725-11 (727515) - prosinec 2006

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 11: Stanovení zhutnění přirozeným slinováním

190 Kč

ČSN EN 725-12 (727515) - leden 2002

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 12: Chemická analýza oxidu zirkonia

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 725-2 (727515) - červen 2008

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 2: Stanovení nečistot ve směsném oxidu barnato-titaničitém

190 Kč

ČSN EN 725-4 (727515) - prosinec 2006

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 4: Stanovení obsahu kyslíku v nitridu hlinitém rentgenovou fluorescenční analýzou (XRF)

190 Kč

ČSN EN ISO 23145-1 (727516) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení sypné hmotnosti keramických prášků - Část 1: Sypná hmotnost po setřesení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23145-2 (727516) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení objemové hmotnosti keramických prášků - Část 2: Sypná hmotnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 725-3 (727522) - září 2007 aktuální vydání

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 3: Stanovení obsahu kyslíku v neoxidových prášcích tepelnou extrakcí nosným plynem

125 Kč

ČSN EN 725-5 (727522) - září 2007 aktuální vydání

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 5: Stanovení rozdělení velikosti částic

230 Kč

ČSN EN ISO 18452 (727523) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tloušťky keramických vrstev kontaktním profilometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 26423 (727524) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tloušťky povlaku kráterovou brousící metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20502 (727525) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení přilnavosti keramických povlaků zkouškou vrypem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 26424 (727527) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení otěruvzdornosti povlaků mikroabrazivní zkouškou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 26443 (727529) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Rockwellova penetrační zkouška pro vyhodnocení přilnavosti keramických povlaků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14604 (727530) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Metody zkoušení keramických povlaků - Stanovení deformace při lomu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 820-1 (727533) - květen 2003

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro monolitické keramiky - Termomechanické vlastnosti - Část 1: Stanovení pevnosti v ohybu při zvýšených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 820-2 (727533) - listopad 2003

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro monolitické keramiky - Termomechanické vlastnosti - Část 2: Stanovení deformace vlastním zatížením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 820-3 (727533) - březen 2005

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro monolitické keramiky - Termomechanické vlastnosti - Část 3: Stanovení odporu termálního šoku náporem vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 820-4 (727533) - leden 2010

Speciální technická keramika - Termomechanické vlastnosti monolitické keramiky - Část 4: Stanovení creepové deformace v ohybu za zvýšených teplot

230 Kč

ČSN EN 820-5 (727533) - leden 2010

Speciální technická keramika - Termomechanické vlastnosti monolitické keramiky - Část 5: Stanovení modulů pružnosti při zvýšených teplotách

340 Kč

ČSN EN 821-3 (727535) - červen 2005

Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Termofyzikální vlastnosti - Část 3: Stanovení měrné tepelné kapacity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 843-1 (727541) - srpen 2007 aktuální vydání

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 1: Stanovení pevnosti v ohybu

340 Kč

ČSN EN 843-2 (727541) - srpen 2007

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 2: Stanovení Youngova modulu, modulu pružnosti ve smyku a Poissonova poměru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.08t

460 Kč

ČSN EN 843-3 (727541) - listopad 2005

Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě - Část 3: Stanovení parametrů podkritického růstu trhlin zkouškami v ohybu při konstantní rychlosti zatěžování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 843-4 (727541) - listopad 2005

Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě - Část 4: Povrchové zkoušky tvrdosti podle Vickerse, Knoopa a Rockwella

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 843-5 (727541) - srpen 2007

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 5: Statistická analýza

440 Kč

ČSN EN 843-6 (727541) - březen 2010

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 6: Návod pro fraktografické stanovení

440 Kč

ČSN EN 843-7 (727541) - prosinec 2010

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 7: C-kroužkové zkoušky

230 Kč

ČSN EN 843-8 (727541) - prosinec 2010

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 8: Návod pro provádění zkoušek mezního zatížení

190 Kč

ČSN P CEN/TS 843-9 (727541) - leden 2011

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 9: Metoda zkoušení odolnosti hran proti odlomení

190 Kč

ČSN EN 14425-3 (727542) - prosinec 2010

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro stanovení lomové houževnatosti monolitické keramiky - Část 3: Metoda trámečku se zářezem chevron (metoda CNB)

230 Kč

ČSN EN 1006 (727545) - leden 2010

Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Pokyny pro výběr zkušebních těles pro stanovení vlastností

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15866 (727551) - říjen 2009

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Stanovení teplotní vodivosti keramických vláken

230 Kč

ČSN EN ISO 17161 (727552) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Keramické kompozity - Stanovení stupně vychýlení při mechanickém zkoušení jednoosým namáháním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 658-3 (727560) - duben 2003

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Část 3: Stanovení pevnosti v ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 658-4 (727560) - září 2003

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Část 4: Stanovení pevnosti ve střihu vnitřních vláken při ohybové zkoušce pod tlakem zkušebního vzorku s vrubem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 658-5 (727560) - červenec 2003

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Část 5: Stanovení pevnosti ve střihu vnitřních vláken při ohybové zkoušce s krátkou délkou upnutí (tříbodové)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 20504 (727562) - březen 2020 aktuální vydání

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení vlastností za tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12788 (727563) - únor 2006

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení pevnosti v ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1007-1 (727565) - květen 2003

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 1: Stanovení obsahu keramických vláken včetně příměsí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1007-2 (727565) - květen 2003

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 2: Stanovení lineární hustoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1007-3 (727565) - květen 2003

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 3: Stanovení tloušťky a průřezu vlákna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1007-4 (727565) - prosinec 2004

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Stanovení mechanických vlastností vláken při okolní teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1007-5 (727565) - říjen 2010 aktuální vydání

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 5: Stanovení rozdělení pevnosti v tahu a deformace v tahu do přetržení vláken ve svazku při pokojové teplotě

230 Kč

ČSN EN 1007-6 (727565) - červenec 2008

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 6: Stanovení tahových vlastností vláken při vysoké teplotě

340 Kč

ČSN EN 1007-7 (727565) - leden 2011

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 7: Stanovení rozdělení pevnosti v tahu a deformace v tahu do porušení vláken ve svazku při vysoké teplotě

340 Kč

ČSN EN 12789 (727565) - květen 2003

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů pro vysoké teploty při atmosférickém tlaku vzduchu - Stanovení pevnosti v ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13234 (727566) - červen 2007

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Posouzení odolnosti proti šíření trhliny při zkoušce vrubové citlivosti

230 Kč

ČSN EN 13235 (727567) - červen 2007

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení creepového chování

230 Kč

ČSN EN 15335 (727568) - prosinec 2007

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Stanovení elastických vlastností rezonanční metodou do 2 000 °C

350 Kč

ČSN EN 1071-10 (727570) - leden 2010

Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 10: Stanovení tloušťky povlaku z příčného výbrusu

230 Kč

ČSN EN 1071-12 (727570) - prosinec 2010

Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 12: Zkouška opotřebení vratným pohybem

340 Kč

ČSN EN 1071-13 (727570) - prosinec 2010

Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 13: Stanovení stupně opotřebení metodou dřík na disku

340 Kč

ČSN EN 1071-4 (727570) - červenec 2006

Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 4: Stanovení chemického složení elektronovou mikroanalýzou (EPMA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 1071-11 (727570) - březen 2006

Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 11: Stanovení vnitřního napětí podle Stoneyeho rovnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15880 (727573) - listopad 2009

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Stanovení styčného vlákno/matrix třecího smykového napětí při pokojové teplotě metodou vytlačování jednotlivého vlákna

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15881 (727574) - listopad 2009

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Stanovení styčného vlákno/matrix třecího smykového napětí při pokojové teplotě zkouškami v tahu na minikompozitech

230 Kč

ČSN CEN/TS 1159-4 (727575) - březen 2005

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Termofyzikální vlastnosti - Část 4: Stanovení tepelné vodivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1159-1 (727575) - leden 2004

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Termofyzikální vlastnosti - Část 1: Stanovení tepelné roztažnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1159-2 (727575) - duben 2004

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Termofyzikální vlastnosti - Část 2: Stanovení tepelné difuzivity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1159-3 (727575) - listopad 2003

Speciální technická keramika - Keramické kompozity, termofyzikální vlastnosti - Část 3: Stanovení specifické tepelné kapacity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14544 (727577) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě - Stanovení vlastnosti při tlakovém namáhání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1389 (727578) - červenec 2004

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Fyzikální vlastnosti - Stanovení hustoty a zřejmé porozity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12289 (727579) - prosinec 2005

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při teplotě okolí - Stanovení smykových vlastností v rovině

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14574 (727580) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě - Stanovení vlastností při namáhání tahem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1894 (727582) - říjen 2005

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení pevnosti ve smyku při zatížení tlakem na vzorcích s vrubem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17140 (727583) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení únavových vlastností při konstantní amplitudě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17142 (727584) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě na vzduchu při atmosférickém tlaku - Stanovení únavových vlastností při konstantní amplitudě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15158 (727585) - únor 2007

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení únavových vlastností při konstantní amplitudě

230 Kč

ČSN EN 14186 (727586) - červenec 2008

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení elastických vlastností ultrazvukovou technikou

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15658 (727588) - květen 2008

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických vláken při vysoké teplotě v nereaktivním prostředí - Stanovení creepového chování metodou horkého konce

230 Kč

ČSN EN 15365 (727589) - leden 2011

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických vláken při vysoké teplotě v nereaktivním prostředí - Stanovení creepového chování metodou studeného konce

230 Kč

ČSN EN ISO 15732 (727590) - prosinec 2005

Jemná keramika (speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro stanovení lomové houževnatosti monolitické keramiky při pokojové teplotě metodou prostého ohýbaného trámečku se zářezem (SEPB)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18756 (727591) - prosinec 2005

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení lomové houževnatosti monolitické keramiky při pokojové teplotě metodou ohybu s povrchovou trhlinkou (SCF)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18757 (727592) - březen 2006

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení měrného povrchu keramických prášků adsorpcí plynu metodou BET

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18753 (727593) - březen 2018 aktuální vydání

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Pyknometrické stanovení hustoty keramických prášků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14629 (727594) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tekutosti keramických prášků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč