Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
5241

ČSN 70 0001 (700001) - březen 1976

Názvosloví hlavních skupin skleněných výrobků

440 Kč vč. DPH
30598

ČSN 70 0020 (700020) - říjen 1981

Vady ve skleněných výrobcích. Názvosloví

K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 8.85t


190 Kč vč. DPH
61649

ČSN EN 1288-1 (700580) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 1: Podstata zkoušení skla

230 Kč vč. DPH
61648

ČSN EN 1288-2 (700580) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 2: Zkouška dvojitým soustředným prstencem na plochých vzorcích s velkým zkušebním povrchem

230 Kč vč. DPH
61647

ČSN EN 1288-3 (700580) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 3: Zkouška se vzorkem podepřeným ve dvou bodech (čtyřbodový ohyb)

190 Kč vč. DPH
61645

ČSN EN 1288-4 (700580) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 4: Zkoušení profilovaného skla

190 Kč vč. DPH
61646

ČSN EN 1288-5 (700580) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 5: Zkouška dvojitým soustředným prstencem na plochých vzorcích s malým zkušebním povrchem

230 Kč vč. DPH
63519

ČSN EN 12898 (700585) - leden 2002

Sklo ve stavebnictví - Stanovení emisivity

190 Kč vč. DPH
67976

ČSN EN 12600 (700588) - srpen 2003

Sklo ve stavebnictví - Kyvadlová zkouška - Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo

570 Kč vč. DPH
59664

ČSN EN 1063 (700594) - srpen 2000

Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám

190 Kč vč. DPH
60147

ČSN EN 356 (700595) - říjen 2000

Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

230 Kč vč. DPH
90560

ČSN EN 13541 (700596) - červenec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
66746

ČSN EN 12603 (701005) - květen 2003

Sklo ve stavebnictví - Postupy pro test dobré shody a stanovení konfidenčních intervalů pro hodnoty pevnosti skla s Weibullovým rozdělením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502414

ČSN EN 572-1 +A1 (701010) - červen 2017 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

190 Kč vč. DPH
91880

ČSN EN 572-2 (701010) - prosinec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 2: Sklo float

230 Kč vč. DPH
91881

ČSN EN 572-3 (701010) - prosinec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 3: Leštěné sklo s drátěnou vložkou

190 Kč vč. DPH
91882

ČSN EN 572-4 (701010) - prosinec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 4: Ploché sklo tažené

190 Kč vč. DPH
91883

ČSN EN 572-5 (701010) - prosinec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 5: Vzorované sklo

190 Kč vč. DPH
91884

ČSN EN 572-6 (701010) - prosinec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 6: Vzorované sklo s drátěnou vložkou

190 Kč vč. DPH
91885

ČSN EN 572-7 (701010) - prosinec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 7: Profilované stavební sklo s drátěnou vložkou nebo bez ní

190 Kč vč. DPH
502413

ČSN EN 572-8 +A1 (701010) - červen 2017 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry

340 Kč vč. DPH
72239

ČSN EN 572-9 (701010) - únor 2005

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 9: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč vč. DPH
73764

ČSN EN 14178-1 (701011) - srpen 2005

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z křemičitého skla s alkalickými zeminami - Část 1: Sklo float

230 Kč vč. DPH
73765

ČSN EN 14178-2 (701011) - srpen 2005

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z křemičitého skla s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč vč. DPH
502415

ČSN EN 15681-1 (701012) - červen 2017 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

230 Kč vč. DPH
504077

ČSN EN 15681-2 (701012) - leden 2018 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla - Část 2: Výrobková norma

340 Kč vč. DPH
90442

ČSN EN ISO 12543-1 (701015) - duben 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis součástí

230 Kč vč. DPH
90445

ČSN EN ISO 12543-4 (701015) - duben 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 4: Metody zkoušení stálosti

230 Kč vč. DPH
90446

ČSN EN ISO 12543-5 (701015) - duben 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 5: Rozměry a opracování hran

190 Kč vč. DPH
90447

ČSN EN ISO 12543-6 (701015) - duben 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 6: Vzhled

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.12t


210 Kč vč. DPH
74871

ČSN EN 14449 (701016) - leden 2006

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Hodnocení shody/Výrobková norma

440 Kč vč. DPH
88388

ČSN EN 12758 (701017) - červen 2011 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků a stanovení vlastností

340 Kč vč. DPH
88902

ČSN EN 410 (701018) - září 2011 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení světelných a solárních charakteristik zasklení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.12t


570 Kč vč. DPH
73100

ČSN EN 1748-1-1 (701020) - květen 2005

Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Borosilikátová skla - Část 1-1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

230 Kč vč. DPH
73319

ČSN EN 1748-1-2 (701020) - červen 2005

Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Borosilikátová skla - Část 1-2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč vč. DPH
73099

ČSN EN 1748-2-1 (701020) - květen 2005

Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Sklokeramika - Část 2-1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

230 Kč vč. DPH
73320

ČSN EN 1748-2-2 (701020) - červen 2005

Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Sklokeramika - Část 2-2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč vč. DPH
88283

ČSN EN 15998 (701023) - červen 2011

Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace

230 Kč vč. DPH
88878

ČSN EN 673 (701024) - srpen 2011 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Výpočtová metoda

230 Kč vč. DPH
89426

ČSN EN 674 (701025) - listopad 2011 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Metoda chráněné teplé desky

190 Kč vč. DPH
89427

ČSN EN 675 (701026) - listopad 2011 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Metoda měřidla tepelného toku

230 Kč vč. DPH
66117

ČSN EN ISO 14438 (701027) - prosinec 2002

Sklo ve stavebnictví - Stanovení hodnoty energetické bilance - Výpočtová metoda

190 Kč vč. DPH
90817

ČSN EN 1096-1 (701030) - červen 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 1: Definice a klasifikace

340 Kč vč. DPH
90818

ČSN EN 1096-2 (701030) - červen 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 2: Požadavky a metody zkoušení pro povlaky třídy A, B a S

340 Kč vč. DPH
90819

ČSN EN 1096-3 (701030) - červen 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 3: Požadavky a metody zkoušení pro povlaky třídy C a D

230 Kč vč. DPH
506378

ČSN EN 1096-4 (701030) - březen 2019 nové vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 4: Výrobková norma

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč vč. DPH
503928

ČSN EN 1096-5 (701030) - leden 2018 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 5: Metoda zkoušení a klasifikace samočisticí funkce povrchů skla s povlakem

350 Kč vč. DPH
83444

ČSN EN 1036-1 (701040) - červen 2009 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Zrcadla z postříbřeného skla float určená pro vnitřní prostory - Část 1: Definice, požadavky a metody zkoušení

340 Kč vč. DPH
83788

ČSN EN 1036-2 (701040) - červenec 2009 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Zrcadla z postříbřeného skla float určená pro vnitřní prostory - Část 2: Hodnocení shody; výrobková norma

340 Kč vč. DPH
90679

ČSN EN 1863-1 (701042) - červen 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis

340 Kč vč. DPH
72479

ČSN EN 1863-2 (701042) - březen 2005

Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč vč. DPH
61650

ČSN EN 12337-1 (701050) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis

230 Kč vč. DPH
73760

ČSN EN 12337-2 (701050) - srpen 2005

Sklo ve stavebnictví - Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč vč. DPH
96443

ČSN EN 13022-1 (701060) - prosinec 2014 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Zasklení s konstrukčním tmelem - Část 1: Výrobky ze skla pro systémy zasklení s konstrukčním tmelem pro podepřená a nepodepřená monolitická a vícenásobná zasklení

340 Kč vč. DPH
96442

ČSN EN 13022-2 (701060) - prosinec 2014 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Zasklení s konstrukčním tmelem - Část 2: Pravidla montáže

350 Kč vč. DPH
86580

ČSN EN 15434 +A1 (701061) - srpen 2010 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Výrobková norma pro konstrukční a/nebo UV odolné tmely (pro použití u zasklení s konstrukčním tmelem a/nebo izolačních skel s exponovaným utěsněním)

440 Kč vč. DPH
502251

ČSN EN 16477-1 (701080) - červenec 2017

Sklo ve stavebnictví - Sklo s nátěrem pro vnitřní prostory - Část 1: Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
97572

ČSN EN 15752-1 (701090) - červenec 2015 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Samolepicí polymerová fólie - Část 1: Definice a požadavky

350 Kč vč. DPH
98225

ČSN EN 15755-1 (701095) - září 2015 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo se samolepicí polymerovou fólií - Část 1: Definice a požadavky

340 Kč vč. DPH
503929

ČSN EN 12488 (701099) - leden 2018 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Doporučení pro zasklívání - Zásady montáže pro svislá a šikmá zasklení

440 Kč vč. DPH
30654

ČSN 70 1304 (701304) - červenec 1985

Sklo ploché válcované opakní

125 Kč vč. DPH
503537

ČSN EN 12150-1 (701570) - listopad 2017 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis

350 Kč vč. DPH
72480

ČSN EN 12150-2 (701570) - březen 2005

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč vč. DPH
94170

ČSN EN 15682-1 (701572) - leden 2014

Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 1: Definice a popis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
94169

ČSN EN 15682-2 (701572) - leden 2014

Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody / Výrobková norma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
503536

ČSN EN 14179-1 (701575) - listopad 2017 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis

440 Kč vč. DPH
74870

ČSN EN 14179-2 (701575) - leden 2006

Sklo ve stavebnictví - Prohřívané (HST) tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč vč. DPH
75162

ČSN EN 14321-1 (701577) - únor 2006

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 1: Definice a popis

340 Kč vč. DPH
75339

ČSN EN 14321-2 (701577) - březen 2006

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč vč. DPH
90678

ČSN EN 13024-1 (701580) - červen 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis

350 Kč vč. DPH
73761

ČSN EN 13024-2 (701580) - srpen 2005

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč vč. DPH
94976

ČSN EN 15683-1 (701585) - březen 2014

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité profilované stavební bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis

230 Kč vč. DPH
95648

ČSN EN 15683-2 (701585) - srpen 2014

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité profilované stavební bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody / Výrobková norma

350 Kč vč. DPH
67959

ČSN EN 1051-1 (701601) - srpen 2003

Sklo ve stavebnictví - Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice - Část 1: Definice a popis

230 Kč vč. DPH
80906

ČSN EN 1051-2 (701601) - květen 2008

Sklo ve stavebnictví - Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč vč. DPH
507474

ČSN EN 1279-1 (701621) - květen 2019 nové vydání

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhrady, tolerance a vizuální kvalita

440 Kč vč. DPH
507473

ČSN EN 1279-2 (701621) - květen 2019 nové vydání

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 2: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na pronikání vlhkosti

230 Kč vč. DPH
506151

ČSN EN 1279-3 (701621) - únor 2019 nové vydání

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 3: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance koncentrace plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč vč. DPH
506152

ČSN EN 1279-4 (701621) - únor 2019 nové vydání

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností utěsnění okrajů

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

570 Kč vč. DPH
506964

ČSN EN 1279-5 (701621) - duben 2019 nové vydání

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Výrobková norma

350 Kč vč. DPH
86787

ČSN EN 1279-5 +A2 (701621) - říjen 2010

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Hodnocení shody

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 4.19t


Norma bude zrušena k 30. dubnu 2020 (zobrazit náhrady).

382 Kč vč. DPH
506967

ČSN EN 1279-6 (701621) - duben 2019 nové vydání

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 6: Řízení výroby a periodické zkoušky

550 Kč vč. DPH
15810

ČSN 73 3440 (733440) - duben 1994

Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

125 Kč vč. DPH