ICS 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví

ČSN 70 0001 (700001) - březen 1976

Názvosloví hlavních skupin skleněných výrobků

440 Kč

ČSN 70 0020 (700020) - říjen 1981

Vady ve skleněných výrobcích. Názvosloví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 8.85t

190 Kč

ČSN EN 1288-1 (700580) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 1: Podstata zkoušení skla

230 Kč

ČSN EN 1288-2 (700580) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 2: Zkouška dvojitým soustředným prstencem na plochých vzorcích s velkým zkušebním povrchem

230 Kč

ČSN EN 1288-3 (700580) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 3: Zkouška se vzorkem podepřeným ve dvou bodech (čtyřbodový ohyb)

190 Kč

ČSN EN 1288-4 (700580) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 4: Zkoušení profilovaného skla

190 Kč

ČSN EN 1288-5 (700580) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Stanovení pevnosti skla v ohybu - Část 5: Zkouška dvojitým soustředným prstencem na plochých vzorcích s malým zkušebním povrchem

230 Kč

ČSN EN 12898 (700585) - březen 2020 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení emisivity

230 Kč

ČSN EN 12600 (700588) - srpen 2003

Sklo ve stavebnictví - Kyvadlová zkouška - Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo

570 Kč

ČSN EN 1063 (700594) - srpen 2000

Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám

190 Kč

ČSN EN 356 (700595) - říjen 2000

Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

230 Kč

ČSN EN 13541 (700596) - červenec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16612 (700710) - prosinec 2020 nové vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení únosnosti příčně zatížených tabulí skla výpočtem

440 Kč

ČSN EN 17074 (701004) - říjen 2020 nové vydání

Sklo ve stavebnictví - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro výrobky z plochého skla

350 Kč

ČSN EN 12603 (701005) - květen 2003

Sklo ve stavebnictví - Postupy pro test dobré shody a stanovení konfidenčních intervalů pro hodnoty pevnosti skla s Weibullovým rozdělením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 572-1 +A1 (701010) - červen 2017 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

190 Kč

ČSN EN 572-2 (701010) - prosinec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 2: Sklo float

230 Kč

ČSN EN 572-3 (701010) - prosinec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 3: Leštěné sklo s drátěnou vložkou

190 Kč

ČSN EN 572-4 (701010) - prosinec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 4: Ploché sklo tažené

190 Kč

ČSN EN 572-5 (701010) - prosinec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 5: Vzorované sklo

190 Kč

ČSN EN 572-6 (701010) - prosinec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 6: Vzorované sklo s drátěnou vložkou

190 Kč

ČSN EN 572-7 (701010) - prosinec 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 7: Profilované stavební sklo s drátěnou vložkou nebo bez ní

190 Kč

ČSN EN 572-8 +A1 (701010) - červen 2017 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry

340 Kč

ČSN EN 572-9 (701010) - únor 2005

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 9: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 14178-1 (701011) - srpen 2005

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z křemičitého skla s alkalickými zeminami - Část 1: Sklo float

230 Kč

ČSN EN 14178-2 (701011) - srpen 2005

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z křemičitého skla s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 15681-1 (701012) - červen 2017 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

230 Kč

ČSN EN 15681-2 (701012) - leden 2018 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla - Část 2: Výrobková norma

340 Kč

ČSN EN ISO 12543-1 (701015) - duben 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis součástí

230 Kč

ČSN EN ISO 12543-4 (701015) - duben 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 4: Metody zkoušení stálosti

230 Kč

ČSN EN ISO 12543-5 (701015) - duben 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 5: Rozměry a opracování hran

190 Kč

ČSN EN ISO 12543-6 (701015) - duben 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 6: Vzhled

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.12t

210 Kč

ČSN EN 14449 (701016) - leden 2006

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Hodnocení shody/Výrobková norma

440 Kč

ČSN EN 12758 (701017) - červen 2020 nové vydání

Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků, stanovení vlastností a pravidla rozšíření

230 Kč

ČSN EN 410 (701018) - září 2011 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení světelných a solárních charakteristik zasklení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.12t

570 Kč

ČSN EN 1748-1-1 (701020) - květen 2005

Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Borosilikátová skla - Část 1-1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

230 Kč

ČSN EN 1748-1-2 (701020) - červen 2005

Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Borosilikátová skla - Část 1-2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 1748-2-1 (701020) - květen 2005

Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Sklokeramika - Část 2-1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

230 Kč

ČSN EN 1748-2-2 (701020) - červen 2005

Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Sklokeramika - Část 2-2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 15998 (701023) - červen 2011

Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace

230 Kč

ČSN EN 673 (701024) - srpen 2011 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Výpočtová metoda

230 Kč

ČSN EN 674 (701025) - listopad 2011 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Metoda chráněné teplé desky

190 Kč

ČSN EN 675 (701026) - listopad 2011 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Metoda měřidla tepelného toku

230 Kč

ČSN EN ISO 14438 (701027) - prosinec 2002

Sklo ve stavebnictví - Stanovení hodnoty energetické bilance - Výpočtová metoda

190 Kč

ČSN EN 1096-1 (701030) - červen 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 1: Definice a klasifikace

340 Kč

ČSN EN 1096-2 (701030) - červen 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 2: Požadavky a metody zkoušení pro povlaky třídy A, B a S

340 Kč

ČSN EN 1096-3 (701030) - červen 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 3: Požadavky a metody zkoušení pro povlaky třídy C a D

230 Kč

ČSN EN 1096-4 (701030) - leden 2020 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 4: Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 1096-5 (701030) - leden 2018 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 5: Metoda zkoušení a klasifikace samočisticí funkce povrchů skla s povlakem

350 Kč

ČSN EN 1036-1 (701040) - červen 2009 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Zrcadla z postříbřeného skla float určená pro vnitřní prostory - Část 1: Definice, požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 1036-2 (701040) - červenec 2009 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Zrcadla z postříbřeného skla float určená pro vnitřní prostory - Část 2: Hodnocení shody; výrobková norma

340 Kč

ČSN EN 1863-1 (701042) - červen 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis

340 Kč

ČSN EN 1863-2 (701042) - březen 2005

Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 12337-1 (701050) - duben 2001

Sklo ve stavebnictví - Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis

230 Kč

ČSN EN 12337-2 (701050) - srpen 2005

Sklo ve stavebnictví - Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 13022-1 (701060) - prosinec 2014 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Zasklení s konstrukčním tmelem - Část 1: Výrobky ze skla pro systémy zasklení s konstrukčním tmelem pro podepřená a nepodepřená monolitická a vícenásobná zasklení

340 Kč

ČSN EN 13022-2 (701060) - prosinec 2014 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Zasklení s konstrukčním tmelem - Část 2: Pravidla montáže

350 Kč

ČSN EN 15434 +A1 (701061) - srpen 2010 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Výrobková norma pro konstrukční a/nebo UV odolné tmely (pro použití u zasklení s konstrukčním tmelem a/nebo izolačních skel s exponovaným utěsněním)

440 Kč

ČSN EN 16477-1 (701080) - červenec 2017

Sklo ve stavebnictví - Sklo s nátěrem pro vnitřní prostory - Část 1: Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15752-1 (701090) - červenec 2015 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Samolepicí polymerová fólie - Část 1: Definice a požadavky

350 Kč

ČSN EN 15755-1 (701095) - září 2015 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo se samolepicí polymerovou fólií - Část 1: Definice a požadavky

340 Kč

ČSN EN 12488 (701099) - leden 2018 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Doporučení pro zasklívání - Zásady montáže pro svislá a šikmá zasklení

440 Kč

ČSN 70 1304 (701304) - červenec 1985

Sklo ploché válcované opakní

125 Kč

ČSN EN 12150-1 +A1 (701570) - únor 2020 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis

350 Kč

ČSN EN 12150-2 (701570) - březen 2005

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 15682-1 (701572) - leden 2014

Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 1: Definice a popis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15682-2 (701572) - leden 2014

Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody / Výrobková norma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14179-1 (701575) - listopad 2017 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis

440 Kč

ČSN EN 14179-2 (701575) - leden 2006

Sklo ve stavebnictví - Prohřívané (HST) tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 14321-1 (701577) - únor 2006

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 1: Definice a popis

340 Kč

ČSN EN 14321-2 (701577) - březen 2006

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 13024-1 (701580) - červen 2012 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis

350 Kč

ČSN EN 13024-2 (701580) - srpen 2005

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 15683-1 (701585) - březen 2014

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité profilované stavební bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis

230 Kč

ČSN EN 15683-2 (701585) - srpen 2014

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité profilované stavební bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody / Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 16613 (701588) - říjen 2020 nové vydání

Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Stanovení viskoelastických vlastností mezivrstvy

340 Kč

ČSN EN 1051-1 (701601) - srpen 2003

Sklo ve stavebnictví - Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice - Část 1: Definice a popis

230 Kč

ČSN EN 1051-2 (701601) - květen 2008

Sklo ve stavebnictví - Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 1279-1 (701621) - květen 2019 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhrady, tolerance a vizuální kvalita

440 Kč

ČSN EN 1279-2 (701621) - květen 2019 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 2: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na pronikání vlhkosti

230 Kč

ČSN EN 1279-3 (701621) - září 2019 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 3: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance pro koncentraci plynu

340 Kč

ČSN EN 1279-4 (701621) - září 2019 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností prvků utěsnění okrajů a vložných prvků

550 Kč

ČSN EN 1279-5 (701621) - duben 2019 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Výrobková norma

350 Kč

ČSN EN 1279-6 (701621) - duben 2019 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 6: Řízení výroby a periodické zkoušky

550 Kč

ČSN 73 3440 (733440) - duben 1994

Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

125 Kč