ICS 77.150.30 - Výrobky z mědi

ČSN EN 12384 (420425) - duben 2000

Měď a slitiny mědi - Stanovení meze pružnosti v ohybu pro pásy

230 Kč

ČSN EN 1971-1 (420428) - říjen 2020 nové vydání

Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 1: Zkoušení s průchozí zkušební cívkou na vnějším povrchu

190 Kč

ČSN EN 1971-2 (420428) - říjen 2020 nové vydání

Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 2: Zkoušení s vnitřním snímačem na vnitřním povrchu

190 Kč

ČSN EN 17263 (420431) - březen 2020

Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy na vnějším povrchu tyčí, dutých tyčí a drátů pro zjištění vad průchozí zkušební cívkou

190 Kč

ČSN EN 13603 (420433) - prosinec 2013 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Zkušební metody pro hodnocení ochranných cínových povlaků na taženém kruhovém drátu z mědi pro použití v elektrotechnice

230 Kč

ČSN EN 13147 (420487) - únor 2002

Měď a slitiny mědi - Stanovení zbytkového napětí v okrajové oblasti stříhaných pásů

230 Kč

ČSN EN 14977 (420489) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Detekce tahového napětí - Zkouška 5% amoniakem

190 Kč

ČSN EN 723 (420626) - listopad 2009 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Spalovací metoda pro stanovení obsahu uhlíku na vnitřním povrchu měděných trubek nebo tvarovek

190 Kč

ČSN P CEN/TS 13388 (421301) - červen 2016

Měď a slitiny mědi - Přehled chemického složení a výrobků

550 Kč

ČSN EN 1978 (421311) - duben 2000

Měď a slitiny mědi - Měděné katody

230 Kč

ČSN EN 1977 (421313) - srpen 2013 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Dráty pro tažení z mědi

340 Kč

ČSN EN 1652 (421316) - květen 2000

Měď a slitiny mědi - Desky, plechy, pásy a kotouče pro všeobecné použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.04t

460 Kč

ČSN EN 12166 (421318) - červen 2017 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Dráty pro všeobecné použití

350 Kč

ČSN EN 12163 (421319) - únor 2017 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Tyče pro všeobecné použití

350 Kč

ČSN EN 13148 (421323) - duben 2011 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Pásy žárově pocínované

440 Kč

ČSN EN 14436 (421324) - březen 2005

Měď a slitiny mědi - Pásy elektrolyticky pocínované

440 Kč

ČSN EN 12167 (421326) - červen 2017 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Profily a ploché tyče pro všeobecné použití

440 Kč

ČSN EN 12164 (421327) - únor 2017 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Tyče pro třískové obrábění

350 Kč

ČSN EN 12168 (421328) - červen 2017 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Duté tyče pro třískové obrábění

350 Kč

ČSN EN 12861 (421330) - říjen 2018 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Odpad

350 Kč

ČSN EN 13599 (421501) - srpen 2014 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Desky, plechy a pásy z mědi pro použití v elektrotechnice

230 Kč

ČSN EN 13601 (421502) - prosinec 2013 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Tyče a dráty z mědi pro všeobecné použití v elektrotechnice

340 Kč

ČSN EN 13602 (421503) - prosinec 2013 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Tažené dráty kruhové z mědi pro výrobu elektrických vodičů

230 Kč

ČSN EN 13605 (421504) - prosinec 2013 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Profily a profilové dráty z mědi pro použití v elektrotechnice

340 Kč

ČSN EN 13600 (421505) - prosinec 2013 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé z mědi pro použití v elektrotechnice

340 Kč

ČSN EN 1654 (421506) - květen 2000

Měď a slitiny mědi - Pásy pro pružiny a konektory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.03t, Oprava 2 1.04t

480 Kč

ČSN EN 1758 (421507) - březen 2000

Měď a slitiny mědi - Pásy pro soubory přívodů

340 Kč

ČSN EN 13604 (421508) - prosinec 2013 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Výrobky z vysoce vodivé mědi na trubice pro elektroniku, polovodičová zařízení a pro použití ve vakuové technice

230 Kč

ČSN EN 1172 (421511) - červen 2012 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Plechy a pásy pro stavebnictví

230 Kč

ČSN EN 12450 (421524) - červen 2013 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Kapilární trubice bezešvé kruhové z mědi

230 Kč

ČSN EN 12451 (421527) - listopad 2012 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro výměníky tepla

230 Kč

ČSN EN 12452 (421529) - listopad 2012 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé válcované, žebrované pro výměníky tepla

340 Kč

ČSN EN 13347 (421531) - září 2003

Měď a slitiny mědi - Tyče a dráty pro svařování a tvrdé pájení

230 Kč

ČSN EN 12165 (421541) - duben 2017 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Tvářené a netvářené přířezy pro kování

340 Kč

ČSN EN 12420 (421542) - leden 2015 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Výkovky

550 Kč

ČSN EN 1653 (421550) - květen 2000

Měď a slitiny mědi - Desky, plechy a kotouče pro bojlery, tlakové nádoby a zásobníky teplé vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.01t

405 Kč

ČSN EN 1982 (421561) - březen 2018 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Ingoty a odlitky

550 Kč

ČSN EN 1976 (421562) - červen 2013 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Lité netvářené výrobky z mědi

230 Kč

ČSN EN 504 (747711) - listopad 2000

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z měděného plechu

230 Kč